Chấp hành viên làm mất Thẻ Chấp hành viên thì phải báo cáo ai để làm lại?

(có 2 đánh giá)

Cho anh hỏi, Thẻ Chấp hành viên được cấp lại được làm từ chất liệu gì và kích thước thẻ là bao nhiêu? Trường hợp làm mất Thẻ Chấp hành viên thì phải báo cáo ai để làm thủ tục cấp lại thẻ? Câu hỏi của anh Khoa ở Đồng Tháp.

Thẻ Chấp hành viên được cấp lại được làm từ chất liệu gì và kích thước thẻ là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 69 Thông tư 02/2017/TT-BTP, được sửa đổi bởi khoản 21 Điều 1 Thông tư 18/2018/TT-BTP quy định về mẫu, nội dung thẻ Chấp hành viên như sau:

Mẫu, nội dung Thẻ Chấp hành viên

1. Thẻ Chấp hành viên có chiều dài 86 mm, chiều rộng 54 mm, được sản xuất bằng chất liệu nhựa.

2. Mặt trước Thẻ có nền màu đỏ, in mờ hoa văn hình trống đồng, trên cùng là dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” màu vàng; ở giữa là hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phía dưới Quốc huy là dòng chữ “THẺ CHẤP HÀNH VIÊN” màu vàng.

3. Mặt sau Thẻ có màu kem hồng, giữa Thẻ có in mờ hoa văn hình trống đồng, ở giữa có một gạch chéo màu đỏ kéo dài từ mép trên đến hết mép dưới của Thẻ, giữa gạch chéo có một ngôi sao vàng.

Phía trên góc trái có dòng chữ “BỘ TƯ PHÁP”, dưới dòng chữ là hình biểu trưng ngành Tư pháp, dưới biểu trưng ngành là ảnh của Chấp hành viên mặc trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của ngạch Chấp hành viên đang giữ, cỡ 2 x 3 cm, có giáp lai bằng dấu nổi ở góc dưới bên phải ảnh, dưới ảnh là các nội dung về số hiệu thẻ.

Phía trên cùng bên phải là Quốc hiệu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; dưới Quốc hiệu có dòng chữ “THẺ CHẤP HÀNH VIÊN”; tiếp theo là các nội dung về họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; chức danh, chức vụ; đơn vị công tác; ngày, tháng, năm cấp Thẻ; chữ ký, họ tên của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

4. Chi tiết mẫu Thẻ Chấp hành viên tại Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Thông tư này.”

Theo quy quy định trên, Thẻ Chấp hành viên được cấp lại có chiều dài 86 mm, chiều rộng 54 mm, được sản xuất bằng chất liệu nhựa.

Chấp hành viên làm mất Thẻ Chấp hành viên thì phải báo cáo ai để làm lại?

Chấp hành viên làm mất Thẻ Chấp hành viên thì phải báo cáo ai để làm lại? (Hình từ Internet)

Chấp hành viên làm mất Thẻ Chấp hành viên thì phải báo cáo ai để làm thủ tục cấp lại thẻ?

Theo điểm c khoản 4 Điều 81 Thông tư 02/2017/TT-BTP quy định việc cấp lại Thẻ Chấp hành viên như sau:

Quản lý kinh phí in, cấp, thu hồi Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án

...

4. Việc cấp, đổi, cấp lại, thu hồi Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Chấp hành viên, Thẩm tra viên thi hành án khi có Quyết định bổ nhiệm vào ngạch được cấp Thẻ để phục vụ công tác;

b) Chấp hành viên, Thẩm tra viên thi hành án đã được cấp Thẻ, khi có thay đổi chức danh hoặc thay đổi đơn vị công tác hoặc khi Thẻ bị hư hỏng thì được đổi Thẻ mới;

c) Chấp hành viên, Thẩm tra viên thi hành án đã được cấp Thẻ, nhưng bị mất thì phải báo cáo ngay cho Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý công chức đó biết và làm thủ tục cấp lại Thẻ.

…”

Như vậy, trường hợp làm mất Thẻ Chấp hành viên thì Chấp hành viên cần phải báo cáo ngay cho Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý công chức đó biết và làm thủ tục cấp lại Thẻ.

Thủ tục đề nghị cấp lại thẻ Chấp hành viên được thực hiện như thế nào?

Căn cứ theo khoản 5 Điều 81 Thông tư 02/2017/TT-BTP quy định về thủ tục cấp lại thẻ Chấp hành viên như sau:

Quản lý kinh phí in, cấp, thu hồi Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án

5. Thủ tục cấp, đổi, cấp lại Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án được thực hiện như sau:

a) Đối với trường hợp nêu tại các điểm a, b khoản 4 Điều này, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng có trách nhiệm lập danh sách, kèm theo 02 ảnh mặc trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của ngạch mới được bổ nhiệm, cỡ ảnh 2x3 cm, gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự để cấp, đổi Thẻ theo quy định.

Đối với trường hợp đổi Thẻ, sau khi nhận Thẻ mới, người được đổi Thẻ có trách nhiệm giao lại Thẻ cũ cho Thủ trưởng cơ quan nơi mình công tác để tiêu hủy;

b) Đối với trường hợp nêu tại điểm c khoản 4 Điều này, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng có trách nhiệm lập danh sách, Giấy xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi Chấp hành viên, Thẩm tra viên công tác, kèm theo 02 ảnh mặc trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của ngạch được bổ nhiệm, cỡ ảnh 2x3 cm, gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự để cấp lại Thẻ theo quy định.

...”

Trường hợp Chấp hành viên làm mất thẻ của mình thì Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng cần thực hiện các thủ tục sau để cấp lại thẻ Chấp hành viên:

- Lập danh sách Chấp hành viên làm mất thẻ;

- Lâp giấy xác nhận việc Chấp hành viên đang công tác tại đơn vị làm mất thẻ, kèm theo 02 ảnh mặc trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của ngạch được bổ nhiệm, cỡ ảnh 2x3 cm.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ danh sách, giấy xác nhận, ảnh 2x3 cm của Chấp hành viên thì Cục trưởng Cục Thi hành án gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự để cấp lại Thẻ Chấp hành viên theo quy định.

(có 2 đánh giá)
Mai Hoàng Trúc Linh
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.232