Công chức nhà nước có đồng thời hành nghề luật sư khi còn đang công tác trong nhà nước hay không?

(có 1 đánh giá)

Cho hỏi đối với chức danh kiểm tra viên cao cấp Viện Kiểm sát thì có được miễn kỳ đào tạo hành nghề luật sư hay không? Có thể đồng thời vừa làm kiểm tra viên vừa hành nghề luật sư được hay không? Câu hỏi của anh Minh từ TP.HCM

Phạm vi hành nghề luật sư được quy định như thế nào?

Theo Điều 22 Luật Luật sư 2006 thì phạm vi hành nghề luật sự được quy định như sau:

(1) Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

(2) Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.

(3) Thực hiện tư vấn pháp luật.

(4) Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

(5) Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật này.

Công chức nhà nước là Kiểm tra viên cao cấp thì có được miễn đào tạo nghề luật sư hay không?

Căn cứ Điều 13 Luật Luật sư 2006 quy định về trường hợp miễn đào tạo nghề luật sư như sau:

Người được miễn đào tạo nghề luật sư

1. Đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên.

2. Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật; tiến sỹ luật.

3. Đã là thẩm tra viên cao cấp ngành Toà án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

4. Đã là thẩm tra viên chính ngành Toà án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát; chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật.

Theo đó, nếu công chức là Kiểm tra viên cao cấp tại Việm kiểm sát thì sẽ được miễn đào tạo nghề luật sư.

Công chức nhà nước có đồng thời hành nghề luật sư khi còn đang công tác trong nhà nước hay không?

Công chức nhà nước có đồng thời hành nghề luật sư khi còn đang công tác trong nhà nước hay không? (Hình từ Internet)

Công chức nhà nước có đồng thời hành nghề luật sư khi còn đang công tác trong nhà nước hay không?

Căn cứ Điều 11 Luật Luật sư 2006 quy định về điều kiện hành nghề luật sư như sau:

Điều kiện hành nghề luật sư

Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Luật này muốn được hành nghề luật sư phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn luật sư.

Dẫn chiếu Điều 10 Luật Luật sư 2006 quy định về tiêu chuẩn luật sư như sau:

Tiêu chuẩn luật sư

Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khỏe bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư.

Bên cạnh đó, tại Điều 17 Luật Luật sư 2006 (sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012) quy định về trường hợp không cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư như sau:

Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

...

4. Người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư:

a) Không đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật này;

b) Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

c) Không thường trú tại Việt Nam;

d) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xóa án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng do cố ý, tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý kể cả trường hợp đã được xóa án tích;

đ) Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;

e) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

g) Những người quy định tại điểm b khoản này bị buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn ba năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực.”

Theo đó, công chức nhà nước đang công tác tại cơ quan, đơn vị nhà nước thì sẽ không được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư 

Một trong các điều kiện hành nghề luật sự là phải có chứng chỉ hành nghề. Do đó, công chức nhà nước không thể đồng thời hành nghề luật sư khi còn đang công tác tại cơ quan, đơn vị.

(có 1 đánh giá)
Thành Nhân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.339