Công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm đối với cơ sở giáo dục đại học được triển khai bằng những hình thức nào?

(có 1 đánh giá)

Em đang tìm hiểu về Công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm đối với cơ sở giáo dục đại học. Cho em hỏi, công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm được triển khai bằng những hình thức nào? Nội dung công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm đối với cơ sở giáo dục đại học tập trung vào vấn đề gì? Câu hỏi của bạn Lâm (Hà Nội)

Công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm đối với cơ sở giáo dục đại học thực hiện những nhiệm vụ gì?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 4 Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT quy định về nhiệm vụ của công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm như sau:

Nhiệm vụ của công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm

...

4. Tư vấn nghề nghiệp, việc làm đối với cơ sở giáo dục đại học

a) Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin việc làm, tuyển dụng, yêu cầu về kỹ năng, thái độ của các nhóm nghề nghiệp, việc làm; thông tin về nhu cầu thị trường lao động liên quan đến ngành đào tạo.

b) Đào tạo, bồi dưỡng giúp sinh viên rèn luyện, phát triển các kỹ năng nhận thức, kỹ năng xã hội, quản lý cảm xúc và các kỹ năng về nghề nghiệp, việc làm.

c) Hỗ trợ sinh viên trải nghiệm, làm quen với công việc thực tế tại đơn vị đối tác; hướng dẫn sinh viên tham gia việc làm thêm phù hợp với thời gian học tập và theo quy định của nhà trường.

d) Công bố thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; cập nhật dữ liệu thống kê việc làm của sinh viên vào phần mềm cơ sở dữ liệu ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.”

Công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm trong các cơ sở giáo dục là các hoạt động nhằm hỗ trợ người học phát hiện khả năng, năng khiếu của bản thân để định hướng học tập, phát triển chuyên môn, nghề nghiệp, việc làm phù hợp với năng lực, sở thích, sở trường, sức khỏe (theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT).

Như vậy, công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm đối với cơ sở giáo dục đại học thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin việc làm, tuyển dụng, yêu cầu về kỹ năng, thái độ của các nhóm nghề nghiệp, việc làm; thông tin về nhu cầu thị trường lao động liên quan đến ngành đào tạo.

- Đào tạo, bồi dưỡng giúp sinh viên rèn luyện, phát triển các kỹ năng nhận thức, kỹ năng xã hội, quản lý cảm xúc và các kỹ năng về nghề nghiệp, việc làm.

- Hỗ trợ sinh viên trải nghiệm, làm quen với công việc thực tế tại đơn vị đối tác; hướng dẫn sinh viên tham gia việc làm thêm phù hợp với thời gian học tập và theo quy định của nhà trường.

- Công bố thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; cập nhật dữ liệu thống kê việc làm của sinh viên vào phần mềm cơ sở dữ liệu ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm đối với cơ sở giáo dục đại học được triển khai bằng những hình thức nào?

Công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm đối với cơ sở giáo dục đại học được triển khai bằng những hình thức nào? (Hình từ Internet)

Công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm đối với cơ sở giáo dục đại học được triển khai bằng những hình thức nào?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 5 Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT quy định về Hình thức triển khai của công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm như sau:

Hình thức triển khai của công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm

...

4. Đối với cơ sở giáo dục đại học

a) Hướng dẫn sinh viên khai thác cơ sở dữ liệu thông tin tuyển dụng của các đơn vị sử dụng lao động, thông tin về nhu cầu thị trường lao động.

b) Cung cấp công cụ, phương pháp và hướng dẫn sinh viên đánh giá kỹ năng, thái độ, khả năng thích ứng với thị trường lao động.

c) Tổ chức rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên thông qua các hoạt hoạt động xã hội, các hoạt động ngoại khóa.

d) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho sinh viên thông qua hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa và hoạt động đào tạo, trải nghiệm tại đơn vị sử dụng lao động, hoạt động phối hợp với các đối tác.

đ) Tổ chức ngày hội việc làm, tuyển dụng cho sinh viên, tối thiểu 01 lần/trong năm học.”

Theo quy định trên, hình thức triển khai của công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm đối với cơ sở giáo dục đại học như sau:

- Hướng dẫn sinh viên khai thác cơ sở dữ liệu thông tin tuyển dụng của các đơn vị sử dụng lao động, thông tin về nhu cầu thị trường lao động.

- Cung cấp công cụ, phương pháp và hướng dẫn sinh viên đánh giá kỹ năng, thái độ, khả năng thích ứng với thị trường lao động.

- Tổ chức rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên thông qua các hoạt hoạt động xã hội, các hoạt động ngoại khóa.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho sinh viên thông qua hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa và hoạt động đào tạo, trải nghiệm tại đơn vị sử dụng lao động, hoạt động phối hợp với các đối tác.

- Tổ chức ngày hội việc làm, tuyển dụng cho sinh viên, tối thiểu 01 lần/trong năm học.

Nội dung công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm đối với cơ sở giáo dục đại học tập trung vào vấn đề gì?

Căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT quy định như sau:

Nguyên tắc thực hiện

1. Việc áp dụng Thông tư này bảo đảm phù hợp với nhận thức, trình độ và đáp ứng nhu cầu của người học đối với từng cấp học, trình độ đào tạo.

a) Đối với cấp tiểu học: Nội dung mang tính nhận biết.

b) Đối với cấp trung học cơ sở: Nội dung mang tính trải nghiệm.

c) Đối với cấp trung học phổ thông: Nội dung mang tính thực hành và định hướng về nghề nghiệp.

d) Đối với trình độ đào tạo đại học, cao đẳng sư phạm: Nội dung tập trung vào phát triển nghề nghiệp, việc làm.

...”

Theo đó, đối với cơ sở giáo dục đại học, nội dung công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm tập trung vào phát triển nghề nghiệp, việc làm.

(có 1 đánh giá)
Mai Hoàng Trúc Linh
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.266 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm giáo viên hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm giáo viên
Click vào đây để xem danh sách Việc làm giáo viên hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm giáo viên