Cử nhân Luật có nên học Văn bằng 2 Ngành Công an nhân dân không?

(có 2 đánh giá)

Tôi vừa tốt nghiệp Cử nhân Luật và mong muốn học Văn bằng 2 Ngành Công an nhân dân, xin hỏi có được không? - Hà Anh (Tiền Giang)

Cử nhân Luật có nên học Văn bằng 2 Ngành Công an nhân dân không? (Hình từ internet)

Đối tượng tuyển sinh Văn bằng 2 Ngành Công an nhân dân

Căn cứ Mục 1 Hướng dẫn số 2915/HD-X02-P2 do Bộ Công an quy định về đối tượng, điều kiện dự tuyển văn bằng 2 Đại học Công an nhân dân như sau

- Đối tượng: công dân Việt Nam.

- Điều kiện dự tuyển: người đăng ký dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Trình độ đào tạo: tốt nghiệp đại học hình thức chính quy, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông đại học: liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên).

+ Sinh viên năm cuối các trường đại học được đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển của các trường Công an nhân dân phải có bằng tốt nghiệp đại học.

+ Đối với sinh viên chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ dự tuyển.

+ Lưu ý: đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; nếu văn bằng tốt nghiệp đại học đã được cấp không ghi rõ xếp loại (khá, giỏi, xuất sắc), thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo điểm trung bình tích lũy các năm học đại học.

- Độ tuổi: người dự tuyển có tuổi đời không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi, kể cả các trường hợp đăng ký xét tuyển thẳng).

- Tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe: trong đó, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ;

- Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên.

- Các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt.

- Lĩnh vực đào tạo: theo quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Hướng dẫn số 2915/HD-X02-P2 do Bộ Công an ban hành.

Cử nhân Luật có nên học Văn bằng 2 Ngành Công an nhân dân không?

TheoThông tư 15/2016/TT-BCA ngày 16/3/2016 quy định về tuyển sinh vào các trường công an nhân dân có nêu rõ việc tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học thứ 2 (Văn bằng 2),tại Điều 9 Thông tư 15/2016/TT-BCAquy định về tuyển sinh đào tạo cấp bằng đại học thứ hai (Văn bằng hai) như sau:

- Đối tượng và độ tuổi: Cán bộ, chiến sĩ Công an trong biên chế đã tốt nghiệp các trường đại học trong hoặc ngoài lực lượng Công an, có nhu cầu học tập để có bằng đại học thứ hai đáp ứng theo tiêu chuẩn chức danh, phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực công tác.

- Đối với các trường hợp tốt nghiệp đại học ngành ngoài tuyển vào làm công tác nghiệp vụ Tình báo, An ninh, Cảnh sát trong thời gian 24 tháng kể từ ngày có quyết định tuyển dụng chính thức, Công an các đơn vị, địa phương cử đi dự tuyển văn bằng hai tại các trường Công an nhân dân.

- Thi tuyển: Thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Bộ Công an.

- Điểm xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Thông tư 15/2016/TT-BCA.

Theo đó, Cử nhân luật chỉ có thể học văn bằng 2 ngành Công an nhân dân nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Hiện đang trong biên chế ngành Công an và có nhu cầu học tập để có bằng đại học thứ hai đáp ứng theo tiêu chuẩn chức danh, phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực công tác;

– Đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Đã được tuyển vào làm công tác nghiệp vụ Tình báo, An ninh, Cảnh sát trong thời gian 24 tháng kể từ ngày có quyết định tuyển dụng chính thức;

+ Được Công an các đơn vị, địa phương cử đi dự tuyển văn bằng hai tại các trường Công an nhân dân.

Như vậy, Cư nhân Luật hoàn toàn có thể học Văn bằng 2 Ngành Công an nhân dân nếu đầy đủ các điều kiên chung tại Hướng dẫn số 2915/HD-X02-P2 do Bộ Công an quy định và các điều kiện đào tạo Văn bằng 2 ngành Công an nhân dân theoThông tư 15/2016/TT-BCA nêu trên

(có 2 đánh giá)
Nguyễn Phạm Nhựt Tân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
6.770