Đề tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an 2023

(có 1 đánh giá)

Xin cho tôi hỏi đề tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 có dạng như thế nào? - Hồng Minh (Hà Nội)

Ban chỉ đạo công tác đề thi đánh giá của Bộ Công an đã nghiên cứu, xây dựng, ban hành dạng thức, đề thi tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023.

Đề tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an 2023

Đề tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an 2023 (Hình từ Internet)

1. Đề tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an 2023

Năm 2023, Bộ Công an công bố dạng thức, đề thi tham khảo bài thi đánh giá như sau:

- CA1: Phần thi trắc nghiệm và tự luận Toán

Đề tham khảo CA1

- CA2: Phần thi trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn

Đề tham khảo CA2

2. Thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an 2023

Theo hướng dẫn thì thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an 2023 như sau:

- Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 2-3/7.

- Thí sinh chọn 1 trong 2 mã bài thi để dự thi, gồm:

+ CA1: phần thi trắc nghiệm và tự luận Toán

+ CA2: phần thi trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn

- Thời gian làm bài thi: Tổng thời gian làm bài 180 phút (phần trắc nghiệm 90 phút, phần tự luận 90 phút).

- Hình thức thi: thi viết

Về cơ bản, đề tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an năm nay giống với năm 2022, chỉ có một số điều chỉnh để phù hợp với Hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2023.

Việc Bộ Công an công bố dạng thức, đề tham khảo bài thi đánh giá tuyển sinh CAND nhằm giúp thí sinh dễ hình dung về bài thi, từ đó có kế hoạch ôn thi phù hợp.

3. Phương thức xét tuyển vào các học viện, trường CAND

Năm 2023, Bộ Công an tiếp tục duy trì 3 phương thức xét tuyển vào các học viện, trường CAND như sau:

- Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

- Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.

- Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Trong đó, bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm tỷ lệ 60% và điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển chiếm tỷ lệ 40%.

4. Đối tượng dự tuyển vào các học viện, trường CAND

Các đối tượng dự tuyển vào các học viện, trường CAND bao gồm:

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ;

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển;

- Học sinh Trường Văn hóa (T11);

- Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

5. Điều kiện dự tuyển chung vào các học viện, trường CAND

Điều kiện dự tuyển chung vào các học viện, trường CAND như sau:

- Đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện hành của Bộ Công an.

- Chiến sĩ nghĩa vụ Công an có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển;

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, học sinh T11 trong những năm học THPT hoặc tương đương đạt học lực từ khá trở lên theo kết luận học bạ.

- Thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ và thí sinh thuộc đối tượng 01 đạt học lực từ trung bình trở lên theo kết luận học bạ.

- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, học sinh T11 từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND đạt từ 6,5 điểm trở lên;

Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số: từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 6,5 điểm trở lên (chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ, thí sinh thuộc đối tượng 01 không áp dụng điều kiện này).

- Học sinh T11 và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển trong những năm học THPT hoặc tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật.

- Tính đến năm dự tuyển, học sinh T11 và công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi.

- Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của Bộ Công an. Chỉ tuyển thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.

- Trong đó, chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại thời điểm tuyển chọn.

- Thí sinh dự tuyển chiều cao đạt từ 1m 64 đến 1m 95 đối với nam, đạt từ 1m 58 đến 1m 80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m 62 đến 1m 95 đối với nam, đạt từ 1m 56 đến 1m 80 đối với nữ. Riêng thí sinh thuộc đối tượng 01, chiều cao đạt từ 1m đến 1m 95 đối với nam, đạt từ 1m 55 đến 1m 80 đối với nữ.

- Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30.

- Nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên, các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt.

Bộ Công an yêu cầu thí sinh đăng ký 02 nội dung kiểm tra khả năng vận động trong các nội dung vận động theo giới tính nam, nữ. Thành tích chỉ tính đạt hoặc không đạt.

(có 1 đánh giá)
Hồ Quốc Tuấn
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.855