Hứa thưởng nhưng không thực hiện có vi phạm pháp luật không?

(có 1 đánh giá)

Có lẽ nhiều người chưa biết là trong luật có một khái niệm hứa thưởng vậy hứa thưởng là gì? Hứa thưởng nhưng không thực hiện có vi phạm gì không? Hãy cùng Nhân Lực Ngành Luật tìm hiểu nhé.

Hứa thưởng là gì?

Chúng ta có thể hiểu rằng: hứa thưởng là hứa hẹn một cách công khai thưởng cho người thực hiện một công việc theo đúng yêu cầu của người hứa hẹn. Công việc có hứa thưởng phải cụ thể, có thể thực hiện được, không bị pháp luật cấm, không trái đạo đức xã hội.

Hứa thưởng là một trong các loại giao dịch dân sự được thể hiện dưới dạng một hành vi pháp lý đơn phương. Theo đó bên đưa ra lời tuyên bố hứa thưởng có mục đích làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự cho một chủ thể khác.

Hứa thưởng nhưng không thực hiện có vi phạm pháp luật không?

Hứa thưởng nhưng không thực hiện có vi phạm pháp luật không? (Hình từ internet)

Nếu đã hứa thưởng nhưng không thực hiện có vi phạm gì không?

Căn cứ khoản 1 Điều 570 Bộ luật dân sự 2015, người đã công khai hứa thưởng phải trả thưởng cho người đã thực hiện công việc theo yêu cầu của người hứa thưởng.

Từ khái niệm trên chúng ta có thể chia ra thành hai trường hợp

Rút lại lời hứa thưởng khi chưa đến hạn thực hiện công việc

Điều 571 Bộ luật dân sự 2015 quy định, khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc thì người hứa thưởng có quyền rút lại tuyên bố hứa thưởng của mình. Việc rút lại tuyên bố hứa thưởng phải được thực hiện theo cách thức và trên phương tiện mà việc hứa thưởng đã được công bố.

Rút lại lời hứa thưởng khi đã hoàn thành thực hiện xong công việc

Có thể thấy rằng hứa thưởng là một trong những căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ dân sự của bên hứa thưởng với bên được nhận thưởng. Nghĩa vụ phát sinh trong hứa thưởng chính là nghĩa vụ trả thưởng .

Lời tuyên bố hứa thưởng khi đã được thể hiện một cách công khai , thì người tuyên bố hứa thửởng sẽ phải trả thưởng cho người đáp ứng điều kiện hoặc đã thực hiện công việc theo yêu cầu của bên hứa thưởng

Như vậy, doanh nghiệp chỉ có thể rút lại tuyên bố hứa thưởng khi chưa đến hạn bắt đầu thực hiện công việc. Trong trường hợp công việc, dự án đã được thực hiện và sắp đến giai đoạn hoàn thành thì họ không thể thu hồi lại quyết định hứa thưởng. Căn cứ theo khoản 1 Điều 570 nêu trên, công ty có nghĩa vụ phải trả thưởng nếu người nhận thưởng đã hoàn thành được yêu cầu công việc như đã thỏa thuận ngay từ đầu.

Trường hợp sau khi hoàn thành công việc, công ty không thực hiện việc trả thưởng, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người được nhận thưởng có thể khởi kiện yêu cầu toà buộc công ty thực hiện việc trả thưởng..

Căn cứ pháp lý

(có 1 đánh giá)
Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.672