Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án năm 2022

Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn số: 51/TANDTC-TCCB về chiêu sinh các lớp đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án năm 2022

>> [Kỳ 7] Nghề Luật - Học và trở thành một Thư ký Toà án

1. Đối tượng, tiêu chuẩn để tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ thư ký Tòa án

a. Đào tạo nghiệp vụ Thư ký viên:

+ Công chức giữ ngạch Thư ký viên nhưng chưa được đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án (ưu tiên cử công chức được tuyển dụng vào Tòa án các năm 2020,2021);

+ Công chức giữ ngạch chuyên viên (đã có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên);

+ Công chức giữ ngạch cán sự (đã có bằng tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên) có thời gian giữ ngạch cán sự tối thiểu là 02 năm và trong thời gian 02 năm đó đều hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

b. Đào tạo nghiệp vụ Thư ký viên chính:

+ Công chức đã có thời gian giữ ngạch Thư ký viên và tương đương từ đủ 08 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, trong đó có thời gian giữ ngạch Thư ký viên tối thiểu 01 năm). Thời gian “tương đương” được tính từ khi công chức có bằng Cử nhân luật.

+ Có ít nhất 01 năm (năm 2021) được cơ quan công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác.

2. Thời gian, địa điểm mở lớp đào tạo

- Thời gian: Dự kiến khai giảng trong tháng 3/2022 (khi tình hình diễn biến dịch Covid-19 ổn định và Học viện Tòa án có thông báo mở lớp).

- Địa điểm: Tại Học viện Tòa án.

3. Hồ sơ đăng ký tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ thư ký Tòa án

- Công văn cử công chức đi học của đơn vị;

- Danh sách cử công chức đi học (theo mẫu kèm theo công văn);

- Đơn xin đi học của công chức;

- Sơ yếu lý lịch của công chức theo mẫu 2C/2008 (do Bộ Nội vụ ban hành), có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;

- Bản nhận xét, đánh giá công chức của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức trong 02 năm công tác liền kề (2020, 2021) đối với công chức đang giữ ngạch cán sự cử đi đào tạo nghiệp vụ Thư ký viên; 01 năm công tác liền kề (2021) đối với công chức cử đi đào tạo nghiệp vụ Thư ký viên chính;

- Bản sao bằng tốt nghiệp đại học Luật trở lên (có công chứng hoặc chứng thực) đối với đối tượng đi học là cán sự, chuyên viên.

4. Nguyên tắc cử công chức tham gia khóa học đào tạo nghiệp vụ thư ký Tòa án

Đơn vị cử công chức đi học đảm bảo các quy định tại Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 636/QĐ-TANDTC ngày 15/5/2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Thủ trưởng đơn vị cử công chức đi học chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về hồ sơ công chức tham gia khóa học.

Theo Quỳnh Ny
4.770 

Danh Hữu Nhi Vũ Hải Nguyễn Thương Tín Trịnh Ngọc Bằng VÕ LÂM RON Lê Anh Quốc Nguyễn Lâm Thạch Trần Trí Đại Lê Công Lộc Hoàng Văn Tình Mai Quang Thắng Võ Quốc Khánh Lê Xuân Thái Phạm Huỳnh Đức Ngô Quốc Tuấn Nguyễn Hoàng Anh Bùi Sĩ Dũng Dương Văn Công Hà Điền Sơn Tuấn Trần Anh Lương Phi Hùng Hùng Đỗ Phạm Lê Minh Trí Nguyễn Đăng Sáng Lê Đức Thuyết Phạm Thế Dương Nguyễn Đình Trọng Vo Van Thang anh Nguyễn Việt Huỳnh Hữu Thịnh Phạm Hùng Dương Phạm Đình Huấn Nguyễn Quốc Huy Giang Ngọc Sơn Phạm Quốc Hùng Phạm Phong Bùi Bá Công Khanh Võ Huỳnh Ngọc Hiệp Đoàn Nguyễn Kim Thoại Nguyễn Thị Lan Phương Trần Ngọc Hân Bùi Thị Thái Chính Phạm Hà Thương Nguyễn Huỳnh Như Vũ Hiền Lưu Thị Bình An Đặng Minh Trang Vũ Thị Chân Lý Nguyễn Thị Thu Đào Huỳnh Thị Thu Hà Nguyễn Hà Nhi Phạm Thị Quỳnh Giao Nguyễn Thị Thanh Xuân Nguyễn Thị Mỵ Châu Báu Thị Lụa Nguyễn Nguyễn Khánh Ngân LÊ THỤY SONG CHÂU Quach Thị Hà Ly Võ Thị Hoa Lan Nguyễn Thị Mai Hiền Hà Dương Thu Hồ Thị Anh Đào Nguyễn Thị Hân Lê Thị Thùy Dung Lê Trang Trần Việt Nhân Hồ Thị Mỹ Hướng Tưởng Khánh Linh Nguyễn Hồng Ngọc Trần Thị Hồng Tú Thùy Dương Phạm Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Nhung Lê Thị Kim Thi Trần Thị Lan Anh Lê Hải Nguyễn Hương Quỳnh Nguyễn Thị Thu Dung Bùi Thị Hà Ngân Hà Thị Duyên Cao Thị Giang Bùi Thị Yến Lê Thị Bé Chi Trần Thị Minh Phạm Lê Như Sương Bùi Thị Lý Ngô Thị Mỹ Dung Nguyễn Thị Mộng Hồng Đặng Thị Trang Trịnh Thiên Trang Nguyễn Thị Phương Thùy Nguyễn Thị Hòa Hà Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Ngọc Thúy Tuong Vi Nguyen Ngoc VO THỊ KIỀU OANH Quách Như Thảo Nguyễn Phương Lê Thị Yến Phụng Lê Thị Sự Nguyễn Thùy Trang Nguyễn Hoài Tôn Nữ Khánh Vy Huỳnh Thị Kim Lan Mai Thị Duyên Nguyễn Linh Ngọc Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Thị Thùy Dung Lương Thị Minh Minh Nguyễn Thị Nguyệt Trần Thị Uyên Uyên Trần Ngọc Huê Bùi Thị Phương Dung Nguyễn Thị Thu Hàng Lê Thị Thu Nhanh Trần Phương Yến Linh Bùi Thị Mai Anh Nguyễn Thị Thảo Vân Cao Nguyễn Thảo Quyên Nguyễn Thanh Ngân Trần Hồng Oanh Nguyễn Thị Lan Đinh Thị Kim Ngân Trần Thanh Nhi Dương Hồng Vân Lê Trang Vân Nguyễn Thu Thương Thương Hoàng Thị Ngân Hà Nguyễn Thị Bích Hiền Lê Thủy