Làm sao để treo bảng quảng cáo ngoài trời đúng luật để không bị phạt?

(có 4 đánh giá)

Tôi sắp thuê một nhà 2 tầng để treo biển quảng cáo, tôi muốn hỏi điều kiện để được đặt bảng quáng cáo ngoài trời là gì? Thủ tục xin cấp phép như thế nào? (Ngọc Minh - Bình Dương)

1. Các hình thức quảng cáo ngoài trời

Căn cứ Luật Quảng cáo 2012 quy định tại Điều 27 và 28 thì việc quảng cáo ngoài trời thông thường được thực hiện dưới 2 hình thức sau:

- Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn;

- Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo.

Điều kiện đối với từng hình thức quảng cáo:

Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo

- Tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia;

- Không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; kkhông được chăng ngang qua đường giao thông;

- Tuân thủ quy hoạch quảng cáo của địa phương và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

- Các sản phẩm quảng cáo thể hiện trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải ghi rõ tên, địa chỉ của người thực hiện;

- Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động chính trị, chính sách xã hội phải tuân theo những quy định sau:

+ Biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo phải đặt ở phía dưới cùng đối với bảng quảng cáo, băng-rôn dọc và phía bên phải đối với băng-rôn ngang;

+ Diện tích thể hiện của biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của người quảng cáo không quá 20% diện tích bảng quảng cáo, băng-rôn.

- Thời hạn treo băng-rôn không quá 15 ngày.

- Việc đặt màn hình chuyên quảng cáo phải tuân theo quy định của Luật Quảng cáo, quy định khác của pháp luật có liên quan và quy hoạch quảng cáo ngoài trời của địa phương;

- Khi thực hiện quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời không được dùng âm thanh;

- Đối với quảng cáo trên các loại màn hình khác được sử dụng âm thanh theo quy định của pháp luật về môi trường.

 2. Trình tự, thủ tục xin phép đặt bảng quảng cáo ngoài trời

Căn cứ theo các quy định tại Điều 29, 30, 31 Luật Quảng cáo 2012 thì trình tự, tủ tục xin phép đặt bảng quáng cáo ngoài trời bao gổm các bước sau:

Bước 1: Lập hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo;

- Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tại Điều 20 của Luật Quảng cáo;

- Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội;

- Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức;

- Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn;

- Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo;

- Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng;

Bước 2: Gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

- Gửi số lượng 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương;

- Thời hạn gửi hồ sơ trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo.

- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Làm sao để treo bảng quảng cáo ngoài trời đúng luật để không bị phạt?

Làm sao để treo bảng quảng cáo ngoài trời đúng luật để không bị phạt? (Hình từ Internet)

3. Những trường hợp cần xin cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Căn cứ khoản 2 Điều 31 Luật Quảng cáo 2012 những trường hợp sau cần phải xin cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo khi xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng có sẵn:

- Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) trở lên;

- Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2) kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;

- Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) trở lên.

Trình tự, thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo;

- Bản sao có chứng thực một trong những loại giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với công trình quảng cáo đứng độc lập; hợp đồng thuê địa điểm giữa chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng hợp pháp đối với công trình quảng cáo gắn với công trình xây dựng có sẵn hoặc văn bản thông báo kết quả trúng thầu đối với trường hợp địa điểm quảng cáo trong quy hoạch phải tổ chức đấu thầu;

- Trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước;

- Bản vẽ thiết kế của tổ chức thiết kế hợp pháp thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn vào công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kết công trình quảng cáo vào công trình đã có trước.

Bước 2: Nộp hồ sơ:

- Nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương;

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

- Trường hợp địa điểm quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt:

+ Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

+ Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Trường hợp địa phương chưa phê duyệt quy hoạch quảng cáo:

+ Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương gửi văn bản xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương, các sở, ban, ngành nêu trên phải có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi cho cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương;

+ Trong thời hạn 13 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của các sở, ban, ngành nêu trên, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương phải cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân;

+ Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy để được đặt bảng quáng cáo ngoài trời thì các đơn vị có nhu cầu quảng cáo cần phải thực hiện các bước nêu trên để tránh việc bị xử phạt hành chính khi quảng cáo chưa đáp ứng điều kiện cũng như ảnh hưởng đến tiến độ, kế hoạch và các chiến dịch quảng cáo của đơn vị mình.

(có 4 đánh giá)
Đăng Khoa
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.340