Mở rộng đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh trong Bộ luật lao động 2019

Mở rộng đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh là một trong những điểm sửa đổi bổ sung đáng chú trong Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực từ 01/01/2020

Theo quy định của Luật lao động hiện hành (BLLĐ 2012)

Đối tượng áp dụng Bộ luật lao động gồm những người sau:

NLĐ Việt Nam, người học nghề, tập nghề và NLĐ khác được quy định tại Bộ luật này.

Người sử dụng lao động.

NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động.

Tuy nhiên theo quy định mới thì tại điều 2 bổ sung thêm một đối tượng áp dụng đó là:
Bao gồm cả NLĐ không có quan hệ lao động.”

Vậy người lao động không có quan hệ lao động là gì? Quan hệ lao động là quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động trong giao kết hợp đồng lao động. Còn người làm việc không có quan hệ lao động được hiểu là người làm việc không trên cơ sở thuê mướn bằng hợp đồng lao động.

Việc quy định thêm đối tượng áp dụng thể hiện Luật bao quát hơn và bảo vệ người lao động đầy đủ rõ nét hơn.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.787