Mức phí thành viên liên đoàn Luật sư năm 2023.

(có 2 đánh giá)

Xin hỏi là đối với thành viên liên đoàn Luật sư thì năm 2023 mức phí thành viên được quy định thế nào? (Quốc Thành - TPHCM)

1. Mức phí thành viên Liên đoàn Luật sư từ 01/01/2023

Căn cứ Điều 2 Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ năm 2022 quy định về phí thành viên như sau:

- Luật sư phải đóng phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và phí thành viên của Đoàn Luật sư theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

+ Mức phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam là 100.000 đồng/người/tháng;

+ Mức phí thành viên của Đoàn Luật sư là 150.000 đồng/người/tháng.

(Tại Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ năm 2015, quy định mức phí là 200.000 đồng/người/tháng).

2. Phí tập sự hành nghề luật sư năm 2023

Khi đăng kí tập sự hành nghề luật sư, người tập sự hành nghề luật sư nộp một khoản phí cho Đoàn Luật sư.

Mức phí tập sự hành nghề luật sư cao nhất không quá 5.000.000 đồng/người (năm triệu đồng/người).

Hội nghị luật sư của Đoàn Luật sư căn cứ khung phí tập sự hành nghề luật sư nêu trên quyết định mức phí cụ thể của Đoàn Luật sư.

Mức phí thành viên liên đoàn Luật sư 2023 (Hình từ internet)

3. Phí gia nhập Đoàn Luật sư năm 2023

Người được gia nhập Đoàn Luật sư nộp một khoản phí gia nhập cho Đoàn Luật sư.

Mức phí gia nhập Đoàn Luật sư cao nhất không quá 10.000.000 đồng/người (mười triệu đồng/người).

Hội nghị luật sư của Đoàn Luật sư căn cứ quy định về khung phí nêu trên quyết định mức phí gia nhập cho phù hợp với điều kiện cụ thể, thực tế của Đoàn Luật sư.

4. Hình thức đóng phí thành viên liên đoàn Luật sư năm 2023

- Luật sư đóng phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam do Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam thông báo hoặc

Nộp trực tiếp tại Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Luật sư đóng phí thành viên của Đoàn Luật sư bằng hình thức nộp trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Luật sư hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Đoàn Luật sư do Đoàn Luật sư thông báo.

5. Thời điểm đóng phí thành viên liên đoàn Luật sư năm 2023

Luật sư đóng phí 06 tháng/lần để giúp cho việc quản lý, thống kê và niêm yết danh sách đóng phí cho thống nhất.

Việc đóng phí thành viên được hoàn thành chậm nhất vào ngày cuối cùng của kì đóng phí (ngày 30 tháng 6 dương lịch và ngày 31 tháng 12 dương lịch trong năm đóng phí).

Luật sư đóng phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam bắt đầu từ ngày 01/01/2023.

Các Luật sư còn chưa nộp phí thành viên từ ngày 31/12/2021 trở về trước tiếp tục nộp về Đoàn Luật sư theo Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ ngày 14/12/2015. Mức phí thành viên là 200.000 đồng/người/tháng.

(Khoản 3 Điều 2, Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ năm 2022)

6. Miễn, giảm phí thành viên liên đoàn Luật sư

Tại Điều 5 Nghị quyết 05/NQ-HĐLSTQ năm 2022 quy định về miễn, giảm phí thành viên như sau:

- Luật sư thành viên từ đủ 75 tuổi trở lên được miễn phí thành viên.

- Luật sư thành viên vì lý do sức khỏe, bệnh tật, có hồ sơ bệnh án, không thể tham gia hoạt động hành nghề luật sư và có đơn xin miễn hoặc giảm phí thành viên có thể được xem xét miễn, giảm phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư.

- Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tiếp nhận đơn xin miễn, giảm phí thành viên, xem xét đối với từng trường hợp cụ thể để quyết định miễn, giảm phí thành viên Đoàn Luật sư và đề nghị Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam chấp thuận đối với phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

(có 2 đánh giá)
Ngọc Nhi
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.669 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm luật sư hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm luật sư
Click vào đây để xem danh sách Việc làm luật sư hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm luật sư