Thủ tục hợp nhất công ty Luật mới nhất

(có 1 đánh giá)

Thủ tục hợp nhất công ty Luật được thực hiện như thế nào? Xin cảm ơn - Ngọc Hằng (Bình Thuận).

Công ty Luật là gì?

Theo quy định tại Điều 32 Luật Luật sư 2006 được sửa đổi năm 2012, công ty Luật là một trong hai hình thức tổ chức hoạt động của tổ chức hành nghề Luật sư.

Công ty Luật bao gồm công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Thành viên của công ty luật phải là luật sư. Trong đó:

- Công ty luật hợp danh là công ty do ít nhất hai luật sư thành lập. Công ty luật hợp danh không có thành viên góp vốn, chỉ bao gồm thành viên hợp danh.

- Công ty luật trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

+ Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do ít nhất hai luật sư thành lập.

+ Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một luật sư thành lập và làm chủ sở hữu.

Các thành viên công ty luật hợp danh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thoả thuận cử một thành viên làm Giám đốc công ty. Luật sư làm chủ sở hữu công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Giám đốc công ty.

Lưu ý: Một luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề luật sư. Trong trường hợp luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập một công ty luật thì có thể lựa chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa phương nơi có Đoàn luật sư mà một trong các luật sư đó là thành viên.

Thủ tục hợp nhất công ty Luật mới nhất

Thủ tục hợp nhất công ty Luật mới nhất (Hình từ Internet)

Thủ tục hợp nhất công ty Luật

Thủ tục hợp nhất công ty Luật là thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Luật sư được Bộ Tư pháp công bố tại Quyết định 849/QĐ-BTP năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

(1) Trình tự thực hiện

Hai hoặc nhiều công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty luật trách nhiệm hữu hạn mới. Hai hoặc nhiều công ty luật hợp danh có thể thỏa thuận hợp nhất thành một công ty luật hợp danh mới. Các công ty luật hợp nhất gửi hồ sơ đến trụ sở Sở Tư pháp nơi công ty luật hợp nhất đăng ký hoạt động.

(2) Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được gửi trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc trực tuyến (nếu thủ tục hành chính đã được cung cấp trực tuyến) đến Sở Tư pháp.

(3) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị hợp nhất công ty luật Mẫu TP-LS-28-sđ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2024/TT-BTP;

- Hợp đồng hợp nhất, trong đó phải quy định rõ về thủ tục, thời hạn và điều kiện hợp nhất; phương án sử dụng lao động; việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật bị hợp nhất;

- Giấy đăng ký hoạt động của các công ty luật bị hợp nhất;

- Điều lệ của công ty luật hợp nhất.

(4) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

(5) Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp nhất.

(6) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:

Sở Tư pháp nơi công ty luật hợp nhất đăng ký hoạt động.

(7) Lệ phí: Không quy định.

(8) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật hợp nhất.

(9) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính hợp nhất công ty Luật:

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

- Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định quy chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

- Thông tư số 03/2024/TT-BTP ngày 15/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung 08 thông tư liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp.

(có 1 đánh giá)
Nguyễn Thành Đạt
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.109