Thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần online được thực hiện thế nào?

(có 1 đánh giá)

Để được rút bảo hiểm xã hội 1 lần online cần đáp ứng điều kiện gì? Thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần online được thực hiện thế nào? Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo cơ sở nào? Câu hỏi của anh A (Huế).

Để được rút bảo hiểm xã hội 1 lần online cần đáp ứng điều kiện gì?

Theo Điều 2 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 3612/QĐ-BHXH năm 2022 có quy định người lao động được rút bảo hiểm xã hội 1 lần online khi đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Đủ điều kiện rút bảo hiểm xã hội một lần;

Điều kiện rút bảo hiểm xã hội 1 lần được quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể, người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà có yêu cầu thì có thể hưởng BHXH một lần trong các trường hợp sau đây:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

- Ra nước ngoài để định cư;

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

- Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

(ii) Đã được cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử;

(ii) Đã có tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và đã có chữ ký số tích hợp trên thiết bị di động.

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần online được thực hiện thế nào?

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần online được thực hiện thế nào? (Hình từ Internet)

Thủ tục rút bảo hiểm xã hội 1 lần online được thực hiện thế nào?

2.1 Hướng dẫn rút BHXH 1 lần trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html

Bước 2: Tại thanh tìm kiếm, nhập “Hưởng bảo hiểm xã hội một lần” sau đó chọn “Tìm kiếm”.

https://lh7-us.googleusercontent.com/4QQf30Tu1BPEH1R6TdBY2XVIFa07pTLQybPLL_E6HTOhDXL3qr3Yi381yH1aMI8IH7rHV_Yy4NbLi3tzYIySFOCKyoyqisIC4aZFNW6cb1mQWfzQfeFTShmKaHhbp6SPwxtRS30wDGVAoAmUhypmh-k

Bước 3: Chọn Cơ quan thực hiện dịch vụ, chọn “Đồng ý”.

Bước 4: Chọn “Nộp trực tuyến”.

https://lh7-us.googleusercontent.com/wgZpTd2NGaGOztYfRSzdCS1Hkbh20g1TdI2hw-MxirAYeGMbUyuuGJWav0XvxJCWAbheKJoKnFORgQ6lbY-qNINLDR8OqX1YWFR3pkt3kvZuiRyE1B_3LQFTEWTW-bh5YYp1YLeV030ioi44SLfE3Qo

Bước 5: Tiến hành kê khai đầy đủ, chính xác thông tin theo Mẫu số 14A-HSB được cung cấp trên Cổng dịch vụ công, thực hiện ký số vào Mẫu số 14A-HSB.

Hầu hết thông tin của người lao động đã được số hóa, cập nhật và lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam và được chia sẻ với Cổng dịch vụ công quốc gia nên người lao động chỉ phải kê khai thông tin còn thiếu.

Bước 6: Đăng tải các hồ sơ điện tử để nộp trực tiếp trên Cổng Dịch vụ công.

https://lh7-us.googleusercontent.com/qbJ2ZnTwaEEi91FeCgzJzqNuuyzyz-7SE358Kkq4l3UZ6ooXF0EumU8fxHGYS6rBR8MGY7jFagaAmEnBtjhGAaQQIYTipejrZjtBXGKVDltuUY62SeVCsZFja9GKSn4-4F0h-CMyI4YKByOGXx6f2pY

Bước 7: Nhập mã xác nhận >> Ấn Nộp hồ sơ.

Bước 8: Chờ đợi Cơ quan BHXH giải quyết hồ sơ hưởng BHXH 1 lần.

Cán bộ bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH truy cập phần mềm và kiểm tra nội dung kê khai tại Mẫu số 14A-HSB, thành phần hồ sơ của người lao động.

Nếu hồ sơ không đúng, không đủ thì gửi thông báo cho người lao động. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử và trả kết quả đối với hồ sơ giao dịch điện tử và phản hồi trạng thái xử lý trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Bước 9: Nhận Quyết định về việc hưởng BHXH một lần, Bản quá trình đóng BHXH bản giấy hoặc bản điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia.,

Thời gian giải quyết: 05 ngày kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 10: Nộp lại sổ BHXH bản giấy và nhận tiền BHXH 1 lần.

Cán bộ bảo hiểm sẽ điện thoại trực tiếp và thông báo cho người lao động nhận kết quả và hướng dẫn người đó nộp lại sổ BHXH bản giấy. Nếu nhận kết quả tại bộ phận một cửa cơ quan BHXH thì mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu và sổ BHXH bản giấy để nộp lại cho cơ quan BHXH.

Sau khi xác nhận người lao động đã nhận được Quyết định hưởng trợ cấp BHXH một lần, sổ BHXH còn thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng (nếu có) và đã nộp lại sổ BHXH bản giấy thì cơ quan BHXH sẽ tiến hành chi trả tiền BHXH 1 lần:

- Trả tiền mặt

- Chuyển tiền qua tài khoản cá nhân của người lao động.

2.2 Hướng dẫn rút BHXH 1 lần trên Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.

https://lh7-us.googleusercontent.com/zlqb9diO_oQjelEcdvrJOmNxSqajjLYIF1qT-cSKPl7OK8ws6BSE0vkyaC7bQhA5RddMaiT4BSr84eewmVxt6DLH7Fa9MBX3gsF1PvhQ1dw2vUodkDplF2Y5FT0RItC5147g_PAbQsJOAhECOg51aw8

Bước 2: Kê khai hồ sơ

https://lh7-us.googleusercontent.com/zmUt4NIL-jJIpzESpXNFunEdglGDJ9ForDmdBLTOiDSh9Cvb49L9UMHYZ4hIbO3_4HfXXRt_sRXLSC80ojT7TEzSbGbfpEnmGfVq2MwKWKioWTspx0RjvsD2hsPnJU5WqH6rAy6tZj98pVgwlfy0bZE

Bước 3: Chọn Dịch vụ công "Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần" và chọn "Kê khai"

https://lh7-us.googleusercontent.com/6XhaoPQxIGWm2fWyWmBVJM6uw3vZOti8njQhRM4jU3ENbVIuEKCK-Jb67PntfnSavDcoQ-6kViPKlKzT3VtQysoz_4Mxlg8QGD_W-AXHsgmRRcsZ3S4URMsiUiezXtqwd8eJ1eXWPIuu9xf0sAyeuD8

Bước 3: Điền thông tin

Người lao động thực hiện điền thêm một số thông tin cá nhân và tích chọn hình thức nhận tiền BHXH một lần. Các mục có dấu (*) là các mục bắt buộc phải điền.

https://lh7-us.googleusercontent.com/kzSKBumvIyzvhVwWohHU3DKt5vdAMOhygrVMB_fYrC_PBUSB-3-E9WrRhLGLcZK7QefHfB4ls-pH3mD_7s58Sf-YcVAFEysPQrY6e0R4wfwpPNyfgVXR6n_K1SKuiplLbSI611kyttDMlXdhRi4gPeI

Đối với trường hợp người lao động muốn nhận bảo hiểm xã hội 1 lần online NLĐ tick chọn hình thức nhận "ATM". Phần thông tin về tài khoản ATM nhận tiền, người lao động sẽ điền tại "đơn đề nghị hưởng BHXH một lần" theo mẫu 14-HSB trên hệ thống.

Bước 4: Tải các file đính kèm

Sau khi hoàn tất kê khai người lao động thực hiện tải các file đính kèm tương ứng với trường hợp của mình. Các file được tải sẽ là căn cứ để cơ quan BHXH xét duyệt hồ sơ hưởng BHXH 1 lần.

https://lh7-us.googleusercontent.com/Ne18oZEz3sy3RX2tSixf10RJKVF2wHGCROUZGsHfuUPYM-6iGFdVwsKHReSfp5zwjaCJrx7KOZAneMIEb4CM1QOyasf0fr7GV16DrNY66CJ8FAQ7ODsjJLsyRXwVWCzfpcFWD9ta2c96MpvQxEJ3jOU

Lưu ý: File gửi kèm phải là văn bản điện tử hoặc là bản sao điện tử đã chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp không có bản điện tử có thể thực hiện theo một trong 02 cách sau:

- Gửi file đính kèm là bản sao/scan thì khi nhận kết quả cần có bản chính hoặc bản sao hợp lệ để đối chiếu.

- Gửi toàn bộ hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua bưu điện (theo Quyết định 222/QĐ-BHXH năm 2021).

Bước 5: Nhập mã kiểm tra

Sau khi tải hết các file cần thiết, người lao động nhập mã kiểm tra và nhấn chọn “Xác nhận”.

https://lh7-us.googleusercontent.com/UeAPc3v7skJIu_Ozmu8xRP5AtLdKj44WlO4P0PanKuN-CgI53F1n1ya8DO2NNCn9usm-q-X4qS9KWFA1bXp5sftlf4sq41RX9SDH4s2gqymd6E3HxyxW7jHiD2RmEavLFjLaIF08D_ouev2WsEW2Djw

Bước 6: Nhập mã xác thực được gửi về số điện thoại.

Một mã xác thực gồm 6 ký tự sẽ được gửi đến số điện thoại mà người lao động đã đăng ký với cơ quan BHXH trước đó. Tiến hành nhập mã xác thực trên hệ thống và nhấn chọn “Xác nhận” để xác nhận.

Hệ thống khi này sẽ gửi thông báo nộp hồ sơ thành công, đồng thời gửi tin nhắn đã tiếp nhận hồ sơ về số điện thoại của người dùng. Quá trình làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần hoàn tất.

Bước 7: Kiểm tra lại việc kê khai hồ sơ hưởng BHXH 1 lần

Trong mục “Kê khai hồ sơ” nhấn chọn “Lịch sử kê khai”. Tại đây người lao động có thể xem các kê khai mình đã thực hiện đồng thời kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ ngay trên hệ thống.

https://lh7-us.googleusercontent.com/-yrPX0s2jy1-B8rZt6fSwiF1TfRV0d5Ufgk-5vlrgzN8sU3xGUghOiLo7YEUNF0ohfnJXG1HfRwHMp9TY_yAULToOOMY3pV4GMbPZ5JYn9zKYG1ouDgPoGLRuGEc_CcWjLf0PIVc1mSAyFUKKyrNK78

Hồ sơ nhận bảo hiểm xã hội một lần nộp qua cổng dịch vụ công của của cơ quan BHXH Việt Nam sẽ được tiếp nhận và xử lý trong 05 ngày làm việc. Trong trường hợp không xử lý cơ quan BHXH sẽ có trả lời bằng văn bản đến người lao động và nêu rõ lý do.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo cơ sở nào?

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, cụ thể:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

- Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

Thời điểm tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

(có 1 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.093