Trường Đại học Kinh tế Luật thuộc khối Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đúng không?

(có 1 đánh giá)

Theo tôi tìm hiểu thì trường Đại học Kinh tế Luật là một trong số các trường thuộc khối Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, điều này có đúng không? Ai có thẩm quyền tổ chức xây dựng kế hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn về hoạt động khoa học và công nghệ của trường? Câu hỏi của anh H (Gia Lai).

Trường Đại học Kinh tế Luật thuộc khối Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Lịch sử hình thành của trường?

Trường Đại học Kinh tế - Luật là một trong các trường đại học thuộc khối Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật được thành lập theo Quyết định 377/QĐ-TTg năm 2010 ngày 24/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ, tiền thân của Trường là Khoa Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM).

Việc thành lập Trường đại học Kinh tế - Luật có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển ĐHQG-HCM, nhằm kiến tạo một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và thích ứng với môi trường toàn cầu.

Qua 22 năm phát triển nhanh và bền vững, UEL đã tạo được rất nhiều đột phá và giá trị đặc biệt, mang tầm chiến lược, cung cấp cho xã hội gần 35.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và chính thức chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ từ năm 2021. UEL xây dựng được đội ngũ viên chức và người lao động có trình độ chuyên môn cao, nhiều chuyên gia đầu ngành, đáp ứng được yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và luật. Tính đến cuối năm 2022, Trường có 381 nhân sự, trong đó có 230 giảng viên (100 người có trình độ TS, PGS và GS và hơn 45% nhân sự được đào tạo sau đại học ở nước ngoài).

Trường Đại học Kinh tế Luật thuộc khối Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đúng không?

Trường Đại học Kinh tế Luật thuộc khối Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đúng không? (Hình từ Internet)

Trường Đại học Kinh tế Luật có tư cách pháp nhân không? Trường hoạt động dựa theo quy định nào?

Điều 2 Quyết định 377/QĐ-TTg năm 2010 và Điều 3 Quyết định 377/QĐ-TTg năm 2010 quy định về Trường Đại học Kinh tế Luật như sau:

Điều 2. Trường Đại học Kinh tế - Luật là cơ sở giáo dục đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Điều 3. Trường Đại học Kinh tế - Luật hoạt động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quy định này thì Trường Đại học Kinh tế Luật là cơ sở giáo dục đại học công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Trong đó, điều kiện để một đơn vị được xác định là có tư cách pháp nhân được quy định tại Điều 74 Bộ luật Dân sự 2015, cụ thể như sau:

Pháp nhân

1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

2. Mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Cũng theo quy định này thì Trường Đại học Kinh tế Luật sẽ hoạt động dựa trên Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Quyết định 26/2014/QĐ-TTg.

Ai có thẩm quyền tổ chức xây dựng kế hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn về hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Kinh tế Luật?

Tại Điều 19 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Quyết định 26/2014/QĐ-TTg quy định như sau:

Về xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ

1. Đại học quốc gia xây dựng và ban hành chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, trung hạn, kế hoạch hàng năm về hoạt động khoa học và công nghệ để áp dụng trong toàn Đại học quốc gia; có trách nhiệm phê duyệt chiến lược phát triển và kế hoạch hàng năm về hoạt động khoa học và công nghệ của các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc; phê duyệt, quản lý và nghiệm thu các hoạt động khoa học và công nghệ cấp Đại học quốc gia và các đề tài có quy mô lớn, mang tính liên ngành, liên lĩnh vực.

2. Viện trưởng viện nghiên cứu khoa học thành viên, Hiệu trưởng trường đại học thành viên tổ chức xây dựng định hướng chiến lược, kế hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn về hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị, báo cáo Giám đốc Đại học quốc gia để đưa vào kế hoạch hoạt động chung; xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp viện, trường.

Theo quy định này thì Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Luật là người có thẩm quyền tổ chức xây dựng định hướng chiến lược, kế hoạch hàng năm, trung hạn và dài hạn về hoạt động khoa học và công nghệ của đơn vị, báo cáo Giám đốc Đại học quốc gia để đưa vào kế hoạch hoạt động chung.

(có 1 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.069