03 Chính sách giáo dục có hiệu lực từ tháng 12

Các thông tư về thăng hạng giảng viên, chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành, lựa chọn tài liệu cho trường mầm non sẽ có hiệu lực trong tháng 12.

Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành

Theo Thông tư 28/2021/TT-BGDĐT chương trình hướng tới mục tiêu giúp người học có kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Anh để sử dụng theo nhu cầu; giao tiếp thành thạo tiếng Anh thông qua 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết...

Người học cần đạt yêu cầu về năng lực đặc thù theo 6 bậc và theo 4 kỹ năng giao tiếp trên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Nội dung dạy học trong chương trình được thiết kế theo kết cấu đa thành phần theo các phương pháp dạy học cá nhân hóa, dạy học tích hợp, phát triển năng lực tự học, ứng dụng công nghệ trong dạy học.

Giáo viên phải đạt chuẩn năng lực tiếng Anh, năng lực sư phạm, đồng thời sẽ được hướng dẫn đầy đủ về nội dung và cách thức triển khai chương trình này.

Thẩm định và lựa chọn tài liệu để sử dụng trong trường mầm non

Thông tư 30/2021/TT-BGDĐT quy định tài liệu dành cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non phải đáp ứng các yêu cầu. Cụ thể, nội dung phải phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

Nội dung, hình thức của tài liệu phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý, đạo lý, thuần phong mỹ tục, đồng thời đảm bảo tính khoa học, sư phạm, thẩm mỹ, đảm bảo Quyền trẻ em…

Tài liệu sử dụng trong trường mầm non cũng phải phù hợp với mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục mầm non.

Các thuật ngữ, các khái niệm, định nghĩa, sự kiện, hình ảnh bảo đảm tính chính xác, khách quan, nhất quán; các hình ảnh, sự kiện, số liệu có nguồn gốc rõ ràng.

Ngoài ra, hình thức trình bày tài liệu cân đối, hài hòa, hệ thống ký hiệu, biểu tượng, kiểu chữ, cỡ chữ, tranh, ảnh, bản đồ, hình vẽ phù hợp với nội dung giáo dục và quy định của pháp luật Việt Nam.

Nới lỏng điều kiện thăng hạng giảng viên đại học

Theo quy định mới tại Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT, giảng viên chỉ cần xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề, tức chỉ cần xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong một năm trước khi thi/xét thăng hạng thay vì 3 năm liên tục như trước đây.

Ngoài nới lỏng về mặt thời gian, các tiêu chuẩn, điều kiện về thăng hạng giảng viên đại học hầu như tương tự quy định cũ.

Thông tư mới còn thay đổi về điểm trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng giảng viên.

Trước đây, điểm trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng giảng viên đại học được xét theo điểm công trình khoa học của giảng viên.

Trong đó, giảng viên trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II phải có điểm công trình khoa học đạt tối thiểu 06 điểm; xét thăng hạng giảng viên cao cấp hạng I phải đạt tối thiểu 16 điểm.

Theo quy định mới, việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng không chỉ dựa vào điểm công trình khoa học nữa mà thay bằng điểm kết quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ như kết quả hướng dẫn nghiên cứu sinh, sách đào tạo đã được xuất bản…

Cụ thể, người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng giảng viên chính hạng II (V.07.01.02) là viên chức được Hội đồng xét thăng hạng xác định đạt tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng, trong đó điểm kết quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ quy đổi đạt tối thiểu 3,5 điểm.

Người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng giảng viên cao cấp hạng I (mã số: V.07.01.01) là viên chức được Hội đồng xét thăng hạng xác định đạt tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng, trong đó điểm kết quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ quy đổi đạt tối thiểu 8 điểm.

Người trúng tuyển lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp được giao.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.403 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm giáo viên hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm giáo viên
Click vào đây để xem danh sách Việc làm giáo viên hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm giáo viên