Bộ Công thương tuyển dụng công chức pháp chế năm 2023

(có 2 đánh giá)

Cho tôi hỏi năm 2023 Bộ Công thương có tuyển dụng công chức pháp chế không? – Thanh Hòa (Đồng Tháp)

Ngày 19/5/2023, Bộ Công thương có Thông báo 112/TB-BCT về tuyển dụng công chức năm 2023, trong đó có chỉ tiêu pháp chế.

1. Bộ Công thương tuyển dụng pháp chế năm 2023

Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng công chức Bộ Công thương năm 2023 theo bảng sau, trong đó có 1 chỉ tiêu pháp chế.

Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

Bộ Công Thương

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức pháp chế Bộ Công thương năm 2023

(1) Điều kiện chung đăng ký dự tuyển công chức pháp chế Bộ Công thương năm 2023

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, hình thức loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Tuổi đời đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

(2) Những người không được đăng ký dự tuyển công chức pháp chế Bộ Công thương năm 2023

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

(3) Điều kiện về văn bằng, chứng chỉ đăng ký dự tuyển công chức pháp chế Bộ Công thương năm 2023

- Đáp ứng yêu cầu tuyển dụng theo quy định trên và theo vị trí tuyển dụng (tại bảng Phụ lục I);

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày Thông tư liên tịch 17/2016/TTLT- BGDĐT-BTTTT có hiệu lực (ngày 10/8/2016).

Bộ Công thương tuyển dụng công chức năm 2023

Bộ Công thương tuyển dụng công chức năm 2023 (Hình từ internet)

3. Nội dung, hình thức thi tuyển công chức pháp chế Bộ Công thương năm 2023

* Vòng 1: Thi kiến thức, năng lực chung

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính đối với các môn: kiến thức chung, tiếng Anh (đối với các thí sinh thi môn ngoại ngữ không phải là môn nghiệp vụ chuyên ngành).

(Thi trắc nghiệm trên máy tính, theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP không phải thi môn tin học).

- Nội dung thi và thời gian thi: gồm 3 phần.

(i) Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi là 60 phút.

(ii) Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh trình độ A2. Thời gian thi là 30 phút. (iii) Phần III: Tin học 30 câu hỏi. Thời gian 30 phút

* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

- Hình thức thi: thi viết, phỏng vấn

- Thời gian thi viết: 180 phút, phỏng vấn 30 phút

- Nội dung thi: kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức pháp chế Bộ Công thương năm 2023

- Thời gian nộp hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 25/5/2023 đến ngày 27/6/2023.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển tại Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương - Phòng 336 nhà A, số 54 phố Hai Bà Trưng, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Điện thoại: (0241)2220.2302.

 

(có 2 đánh giá)
Nguyễn Thị Diễm My
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.575