Chính phủ sẽ đơn giản hóa quy định liên quan đến hành nghề luật sư từ 2025-2026?

Tôi có một câu hỏi liên quan đến hành nghề luật sư. Cho tôi hỏi có phải theo quy định mới thì Chính phủ sẽ đơn giản hóa quy định liên quan đến hành nghề luật sư từ 2025-2026? Câu hỏi của chị N.T.P ở Lâm Đồng.

Chính phủ sẽ đơn giản hóa quy định liên quan đến hành nghề luật sư từ 2025-2026?

Chính phủ sẽ đơn giản hóa quy định liên quan đến hành nghề luật sư từ 2025-2026? (Hình từ Internet)

Chính phủ sẽ đơn giản hóa quy định liên quan đến hành nghề luật sư từ 2025-2026?

Theo Phần 1 Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 87/QĐ-TTg năm 2024, Chính phủ sẽ đơn giản hóa quy định liên quan đến hành nghề luật sư từ 2025-2026 như sau: 

1. Bãi bỏ Giấy chứng nhận sức khỏe đối với thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề Luật sư

Tại quy định Mục 1, 2, 3, 4 Phần I Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp ban hành kèm Quyết định 87/QĐ-TTg 2024 quy định nội dung cắt giảm, đơn giản hóa đối với một số thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề Luật sư như sau:

(1) Thủ tục hành chính 1: Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (mã số 1.000828).

- Nội dung cắt giảm: Bãi bỏ Giấy chứng nhận sức khỏe

- Lý do: Để cá nhân hành nghề tự bảo đảm về sức khỏe khi hành nghề.

- Lộ trình thực hiện: 2025-2026.

(2) Thủ tục hành chính 2: Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn đào tạo nghề luật sư, miễn tập sự hành nghề luật sư (mã số 1.00688).

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Bãi bỏ Giấy chứng nhận sức khỏe.

- Lý do: Để cá nhân hành nghề tự bảo đảm về sức khỏe khi hành nghề.

- Lộ trình thực hiện: 2025-2026.

(3) Thủ tục hành chính 3: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 18 của Luật Luật sư (mã số 1.0008624).

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Bãi bỏ Giấy chứng nhận sức khỏe.

- Lý do: Để cá nhân hành nghề tự bảo đảm về sức khỏe khi hành nghề.

- Lộ trình thực hiện: 2025-2026.

(4) Thủ tục hành chính 4: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (mã số: 2.000849)

- Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa: Bãi bỏ Giấy chứng nhận sức khỏe.

- Lý do: Để cá nhân hành nghề tự bảo đảm về sức khỏe khi hành nghề.

- Lộ trình thực hiện: 2025-2026.

2. Bãi bỏ một số điều kiện hành nghề đối với Trưởng chi nhánh, Giám đốc của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

Căn cứ tại Mục 5, 6 Phần I Phương án ban hành kèm Quyết định 87/QĐ-TTg 2024 thì nội dung quy định Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài có mặt và hành nghề tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên trong khoảng thời gian liên tục mười hai tháng, Trưởng chi nhánh, Giám đốc công ty luật nước ngoài tại Việt Nam phải có ít nhất hai năm liên tục hành nghề luật sư sẽ được bãi bỏ đối với hai loại thủ tục hành chính sau:

- Thủ tục hành chính 5: Cấp giấy phép thành lập Công ty luật nước ngoài (mã số 2.000851).

- Thủ tục hành chính 6: Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

3. Đơn giản hóa thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Căn cứ tại Mục 7 phần I Phương án ban hành kèm Quyết định 87/QĐ-TTg 2024 thì quy định hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật Luật sư sẽ được bãi bỏ trong thủ tục đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư (mã số 1.002010).

Lý do bãi bỏ: Tạo điều kiện cho cá nhân thành lập và đăng ký hoạt động tổ chức hành nghề.

Lộ trình thực hiện: 2025-2026.

4. Đơn giản hóa quy trình thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư

Căn cứ tại Mục 8 phần I Phương án ban hành kèm Quyết định 87/QĐ-TTg 2024 thì thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư (mã số 1.008614) được chuẩn hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm khâu trung gian, thống nhất một cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính là Bộ Tư pháp.

Lý do: Tạo thuận lợi cho cá nhân/cơ quan trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Như vậy quy định hiện hành về thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư thuộc về Bộ trưởng Bộ Tư pháp được quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Luật sư 2006 sẽ được thống nhất lại là thuộc về Bộ Tư pháp tạo thuận lợi cho cá nhân/cơ quan trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến theo lộ trình từ 2025 - 2026.

Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.108