Có được kéo dài thời gian thử việc không?

(có 2 đánh giá)

Thời gian thử việc tối đa được quy định như thế nào? Có được kéo dài thời gian thử việc không?

Thời gian thử việc tối đa được quy định như thế nào?

Theo Điều 25 Bộ luật lao động 2019 căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp của công việc mà lao động thử việc và người sử dụng lao động thỏa thuận thời gian thử việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

- Đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp thì thời gian thử việc không quá 180 ngày.

Theo Khoản 24 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Theo khoản 7 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014, người quản lý doanh nghiệp bao gồm Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.

- Đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên thì thời gian thử việc không quá 60 ngày;

- Đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ thì thời gian thử việc không quá 30 ngày;

- Đối với công việc khác thì thời gian thử việc không quá 06 ngày làm việc.

Có được kéo dài thời gian thử việc không?

Có được kéo dài thời gian thử việc không? (Hình từ Internet)

Có được kéo dài thời gian thử việc không?

Căn cứ Điều 27 Bộ luật lao động 2019 quy định khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Nếu thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Nếu lao động thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

Bên cạnh đó, Điều 25 Bộ luật lao động 2019 cũng nêu rõ chỉ được thử việc một lần đối với một công việc.

Như vậy, khi kết thúc thời gian thử việc thì người sử dụng lao động không được phép kéo dài thời gian thử việc dù cho lao động thử việc đồng ý. Người sử dụng lao động chỉ có hai lựa chọn:

- Một là, tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động (nếu trước đó giao kết hợp đồng lao động có thỏa thuận thời gian thử việc trong hợp đồng này) hoặc ký kết hợp đồng lao động nếu như lao động thử việc đạt yêu cầu.

- Hai là, chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc đã giao kết nếu thử việc không đạt yêu cầu.

Kéo dài thời gian thử việc quá thời hạn sẽ bị xử phạt như thế nào?

Nếu người sử dụng lao động kéo dài thời gian thử việc quá thời hạn thì đây là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt hành chính theo khoản 2, khoản 3 Điều 10 Nghị định 12/2022/NĐ-CP, cụ thể:

-Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi thử việc quá thời gian quy định;

- Đồng thời, bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền lương của công việc đó cho người lao động.

Lưu ý: Mức phạt nêu trên là mức phạt đối với cá nhân. Mức phạt tiền đối với tổ chức sẽ bằng 02 lần mức phạt đối với cá nhân (Căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP).

Như vậy, hành vi kéo dài thời gian thử việc quá thời hạn quy định, người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền như sau:

- Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động là cá nhân.

- Từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động là tổ chức.

Ngoài ra, người sử dụng lao động còn buộc phải trả đủ tiền lương của công việc đó cho người thử việc.

(có 2 đánh giá)
Nguyễn Mai Xuân Hà
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.094