Đáp án chính thức các môn bài thi KHXH tốt nghiệp THPT năm 2023

(có 1 đánh giá)

Em là thí sinh mới dự thi xong tốt nghiệp THPT năm 2023 và đăng ký thi bài thi KHXH. Em muốn biết đáp án chính thức các môn bài thi KHXH năm nay như thế nào? – Việt Hùng (Hà Giang)

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án chính thức của các môn thi trắc nghiệm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, bao gồm cả các môn thuộc bài thi KHXH (Lịch sử, Địa Lý, GDCD) và bài thi KHTN (Hóa học, Sinh học, Vật lý)

Đáp án chính thức các môn bài thi KHXH tốt nghiệp THPT năm 2023

Đáp án chính thức các môn bài thi KHXH tốt nghiệp THPT năm 2023 (Hình từ Internet)

1. Đáp án chính thức các môn bài thi KHXH tốt nghiệp THPT năm 2023

Ngày 03/7/2023, trên Cổng Thông tin điện tử, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án chính thức của tất các môn trắc nghiệm tốt nghiệp THPT năm 2023, trong đó các môn thuộc bài thi KHXH bao gồm: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân (GDCD).

Sau đây là đáp án chính thức của 03 môn bài thi KHXH trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023:

- Đáp án chính thức của môn Lịch sử:

<>

- Đáp án chính thức của môn Địa lý:

<>

- Đáp án chính thức của môn Giáo dục công dân (GDCD):

<>

2. Khi nào công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023?

Theo kế hoạch chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Công văn 1515/BGDĐT-QLCL thì thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 là 8h00 ngày 18/7/2023.

3. Chấm thi các môn bài thi KHXH tốt nghiệp THPT năm 2023 như thế nào?

Các môn thi trong bài thi KHXH đều là các môn thi dưới dạng trắc nghiệm nên sẽ chấm theo hình thức chấm bài thi trắc nghiệm được quy định tại Điều 29 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

(1) Quy định chung về chấm bài thi trắc nghiệm:

- Các thành viên của Ban Chấm thi trắc nghiệm, người đang thi hành nhiệm vụ liên quan thực hiện nhiệm vụ tại khu vực chấm bài thi trắc nghiệm không được mang theo bút chì, tẩy và các vật dụng bị cấm khác theo quy định của Quy chế thi vào phòng chấm thi trắc nghiệm; không được sửa chữa, thêm bớt vào Phiếu TLTN của thí sinh với bất kỳ hình thức nào và bất kỳ lí do gì;

- Thành viên Tổ Chấm trắc nghiệm phải nghiêm túc tuân thủ quy trình chấm bài thi trắc nghiệm theo quy định; trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện bất thường phải báo ngay với Tổ trưởng Tổ Chấm trắc nghiệm để cùng Tổ Giám sát lập biên bản, báo cáo Trưởng ban Chấm thi trắc nghiệm xử lý;

- Các Phiếu TLTN (bài làm của thí sinh) đều phải được chấm bằng máy với cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ GDĐT cung cấp, kể từ khi quét ảnh đến khi có kết quả là điểm bài thi của từng thí sinh;

- Thống nhất sử dụng mã bài thi trong các tệp dữ liệu theo quy định của Bộ GDĐT;

- Trong quá trình xử lý, chấm điểm, Ban Chấm thi trắc nghiệm phải thực hiện nghiêm túc việc cập nhật và kịp thời báo cáo Bộ GDĐT theo quy định.

(2) Xử lý bài thi trắc nghiệm:

(i) Quét phiếu TLTN: Thực hiện quét phiếu TLTN theo từng túi, kiểm tra túi bài thi trên phần mềm, xong túi nào niêm phong lại túi đó.

Ngay khi quét xong tất cả túi/phiếu TLTN của Hội đồng thi, toàn bộ dữ liệu ảnh quét đã được phần mềm chấm thi tự động mã hóa phải được sao lưu ra 02 bộ đĩa CD/DVD (sau đây gọi chung là đĩa CD) có nội dung giống nhau;

(ii) Nhận dạng ảnh quét: Ngay sau khi nhận dạng xong ảnh quét bài thi trắc nghiệm của Hội đồng thi, toàn bộ dữ liệu nhận dạng ảnh quét đã được phần mềm chấm thi tự động mã hóa phải được sao lưu ra 02 bộ đĩa CD có nội dung giống nhau;

(iii) Sửa lỗi kỹ thuật: Ngay sau khi sửa lỗi kỹ thuật tất cả các bài thi trắc nghiệm bị lỗi của Hội đồng thi, toàn bộ dữ liệu sửa lỗi kỹ thuật đã được phần mềm chấm thi tự động mã hóa phải được sao lưu ra 02 bộ đĩa CD có nội dung giống nhau;

(iv) Trong mỗi bước tại (i), (ii), (iii), toàn bộ 02 bộ đĩa CD có nội dung giống nhau tại từng bước phải được đóng gói niêm phong dưới sự giám sát của Tổ Giám sát, công an và lập biên bản; chỉ khi gửi về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL) 01 bộ đĩa để quản lý và bàn giao 01 bộ đĩa cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu trữ và được Chủ tịch Hội đồng thi cho phép thì mới được tiến hành bước tiếp theo.

Phải báo cáo Ban Chỉ đạo cấp quốc gia để được chấp thuận sử dụng các bộ đĩa này.

(3) Chấm điểm: Sau khi hoàn thành các công việc quy định tại (2), Tổ Chấm trắc nghiệm mở niêm phong đĩa CD chứa dữ liệu chấm thi trắc nghiệm của Bộ GDĐT, lập biên bản mở niêm phong và nạp dữ liệu chấm vào phần mềm chấm thi trắc nghiệm dưới sự giám sát của công an và Tổ Giám sát;

Tiến hành chấm điểm, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi và từng môn thi thành phần của bài thi tổ hợp; thống nhất sử dụng mã bài thi, môn thi trong các tệp dữ liệu theo quy định của Bộ GDĐT; trong quá trình xử lý, Hội đồng thi phải thực hiện nghiêm túc việc cập nhật và báo cáo kịp thời với Bộ GDĐT (qua Cục QLCL).

(4) Ngay sau khi hoàn thành việc chấm toàn bộ bài thi trắc nghiệm của Hội đồng thi, các tệp dữ liệu xử lý và kết quả chấm thi trắc nghiệm chính thức (được xuất ra từ phần mềm, bảo đảm cấu trúc và yêu cầu theo đúng quy định của Bộ GDĐT) được lưu vào 02 bộ đĩa CD giống nhau, được niêm phong dưới sự giám sát của Tổ Giám sát, công an và lập biên bản; 01 đĩa gửi về Bộ GDĐT (qua Cục QLCL) để quản lý; 01 đĩa bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng thi để cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm quản lý thi và lưu trữ.

(5) Việc tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm phải được thực hiện theo đúng yêu cầu và quy trình quy định tại Điều 29 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT.

Các vấn đề phát sinh trong quá trình chấm bài thi trắc nghiệm phải được Ban Chấm thi trắc nghiệm lập biên bản ghi nhận, mô tả sự việc và báo cáo Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban chỉ đạo cấp quốc gia để có quyết định xử lý kịp thời, phù hợp

(có 1 đánh giá)
Trần Thanh Rin
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.252