Hồ sơ nhập học vào lớp 10 năm 2023 gồm những gì? Hướng dẫn thủ tục nhập học vào lớp 10?

(có 2 đánh giá)

Cho hỏi: Con tôi sắp tới sẽ vào lớp 10 nên tôi có thắc mắc hồ sơ nhập học vào lớp 10 cần những giấy tờ gì và thủ tục thực hiện nhập học được quy định ra sao? câu hỏi của chị Thanh Thúy đến từ Hồ Chí Minh.

Hồ sơ nhập học vào lớp 10 gồm những giấy tờ nào?

Theo đó, để nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10 các trường THPT năm 2023 cần phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

- Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2023-2024 (Điền đầy đủ, chính xác thông tin trong phiếu).

https://lh5.googleusercontent.com/4V-2gkEFQ-dEpGn-fOnHm6-Rvv4nSRhX47O4yp8aCmNtLp-4l_eEsQyiXCIixx-sRhwjWLpTvAqNdBHNyhv4vjmPgGWLXSNOgYHwW_98KtPh9lfXdTdZ8ekXeemC4MFGaBFr8UKDfHN9c9Jv

Tải về mẫu phiếu đăng ký dự tuyển mới nhất năm 2023 tại đây: Tải về

- Phiếu báo điểm tuyển sinh vào lớp 10.

- Giấy khai sinh (Bản sao chứng thực).

- Bằng tốt nghiệp THCS (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời (đối với học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023) do trường THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm GDNN-GDTX cấp.

- Học bạ (Bản chính).

- Hộ khẩu thường trú (bản chứng thực)

- Thẻ Căn cước công dân của học sinh (Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy cho phép được học vượt lớp, vào học sớm hoặc muộn so với quy định chung ở cấp học dưới (nếu có).

- Trường hợp thí sinh tự do (thí sinh đã tốt nghiệp THCS) thì cần phải có giấy xác nhận “không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật” do chính quyền cấp xã nơi cư trú cấp.

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu của từng trường.

Hồ sơ nhập học vào lớp 10 năm 2023 gồm những gì? Hướng dẫn thủ tục nhập học vào lớp 10?

Hồ sơ nhập học vào lớp 10 năm 2023 gồm những gì? Hướng dẫn thủ tục nhập học vào lớp 10? (Hình từ Internet)

Thủ tục nhập học vào lớp 10 gồm mấy bước?

Cụ thể, sau khi kiểm tra kết quả để biết thí sinh dự thi vào lớp 10 đậu vào trường nào thì thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Cán bộ tuyển sinh hướng dẫn về việc làm hồ sơ xin nhập học lớp 10 theo quy định;

- Bước 2: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu;

- Bước 3: Hoàn thiện và nộp lại hồ sơ đăng ký nhập học cho nhà trường trong thời gian nhà trường yêu cầu sau đó nhận giấy hẹn nhập học;

- Bước 4: Nhà trường thông báo danh sách nhập học, danh sách lớp;

- Bước 5: Nhà trường tiến hành nhận học sinh.

Điều kiện công nhận tốt nghiệp THCS được quy định ra sao?

Theo Điều 7 Quy chế xét tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định 11/2006/QĐ-BGD&ĐT quy định về điều kiện và tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở là:

Điều kiện và tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp

1. Công nhận tốt nghiệp đối với người học của các trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học hoặc các cơ sở giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) dự xét công nhận tốt nghiệp lần đầu:

a) Điều kiện: có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

b) Tiêu chuẩn:

- Xếp loại hạnh kiểm cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên, đối với diện phải xếp loại hạnh kiểm;

- Xếp loại học lực cả năm lớp 9 từ trung bình trở lên, nếu không thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích;

- Xếp loại học lực yếu nhưng các môn học tính điểm trung bình đều đạt từ 3,5 điểm trở lên, trong đó môn toán hoặc môn ngữ văn đạt từ 5,0 điểm trở lên, nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

2. Công nhận tốt nghiệp đối với người học chưa tốt nghiệp ở kỳ thi tốt nghiệp hoặc lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trước:

a) Điều kiện: có đơn đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp nộp tại cơ sở giáo dục đã theo học (nếu thay đổi chỗ ở thì nộp tại cơ sở giáo dục ở nơi cư trú) có tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, chậm nhất 30 ngày trước ngày bắt đầu xét công nhận tốt nghiệp và có đủ hồ sơ quy định tại Điều 5 của Quy chế này.

b) Tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp đối với từng trường hợp:

- Người học chưa dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp hoặc đã dự thi, dự xét nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp hoặc không được dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp do nghỉ học quá 45 buổi học phải dự kiểm tra môn toán và môn ngữ văn theo chương trình lớp 9; nếu điểm trung bình của 2 bài kiểm tra từ 5,0 trở lên (không có bài nào bị điểm 0) thì được công nhận tốt nghiệp;

- Người học chưa được dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp do xếp loại học lực loại yếu hoặc loại kém được lựa chọn một môn hoặc một số môn trong số những môn học có điểm trung bình cả năm học lớp 9 dưới 5,0 hoặc môn xếp loại chưa đạt để dự kỳ kiểm tra do cơ sở giáo dục tổ chức. Căn cứ kết quả kiểm tra, cơ sở giáo dục xếp loại lại học lực, nếu đạt loại học lực trung bình thì được công nhận tốt nghiệp;

- Người học chưa được công nhận tốt nghiệp vì lý do hạnh kiểm phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận loại tốt hoặc đã có tiến bộ trong giấy xác nhận nói tại khoản 4 Điều 5 Quy chế này.

3. Người học đã học hết chương trình THCS nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp, nếu muốn dự xét tại hội đồng xét công nhận tốt nghiệp bổ túc THCS phải học lại chương trình lớp 9 bổ túc THCS; nếu đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chế này được xét công nhận tốt nghiệp.

Theo đó, để được công nhận tốt nghiệp THCS cần đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

Trường hợp 01: Với thí sinh tốt nghiệp THCS lần đầu

- Điều kiện:

+ Có đủ hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp THCS theo quy định.

- Tiêu chuẩn:

+ Xếp loại hạnh kiểm cả năm học lớp 9 từ trung bình trở lên, đối với diện phải xếp loại hạnh kiểm;

+ Xếp loại học lực cả năm lớp 9 từ trung bình trở lên, nếu không thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích;

+ Xếp loại học lực yếu nhưng các môn học tính điểm trung bình đều đạt từ 3,5 điểm trở lên, trong đó môn toán hoặc môn ngữ văn đạt từ 5,0 điểm trở lên, nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích.

Trường hợp 02: Với thí sinh chưa được công nhận tốt nghiệp THCS những năm trước

- Điều kiện:

+ Có đơn đăng ký dự xét công nhận tốt nghiệp nộp tại cơ sở giáo dục đã theo học (nếu thay đổi chỗ ở thì nộp tại cơ sở giáo dục ở nơi cư trú) có tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, chậm nhất 30 ngày trước ngày bắt đầu xét công nhận tốt nghiệp và có đủ hồ sơ dự xét công nhận tốt nghiệp THCS.

- Tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp đối với từng trường hợp:

+ Người học chưa dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp hoặc đã dự thi, dự xét nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp hoặc không được dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp do nghỉ học quá 45 buổi học phải dự kiểm tra môn toán và môn ngữ văn theo chương trình lớp 9;

+ Nếu điểm trung bình của 2 bài kiểm tra từ 5.0 trở lên (không có bài nào bị điểm 0) thì được công nhận tốt nghiệp;

+ Người học chưa được dự thi, dự xét công nhận tốt nghiệp do xếp loại học lực loại yếu hoặc loại kém được lựa chọn một môn hoặc một số môn trong số những môn học có điểm trung bình cả năm học lớp 9 dưới 5.0 hoặc môn xếp loại chưa đạt để dự kỳ kiểm tra do cơ sở giáo dục tổ chức.

+ Căn cứ kết quả kiểm tra, cơ sở giáo dục xếp loại lại học lực, nếu đạt loại học lực trung bình thì được công nhận tốt nghiệp;

- Người học chưa được công nhận tốt nghiệp vì lý do hạnh kiểm phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận loại tốt hoặc đã có tiến bộ trong giấy xác nhận nói tại khoản 4 Điều 5 Quy chế này.

(có 2 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.409