Học ngành dịch vụ pháp lý trình độ cao đẳng có thể làm ở những vị trí nào sau khi tốt nghiệp?

(có 1 đánh giá)

Tôi có thắc mắc là học ngành dịch vụ pháp lý trình độ cao đẳng có thể làm ở những vị trí nào sau khi tốt nghiệp? Người học ngành dịch vụ pháp lý trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải tối thiểu có những kỹ năng gì? Câu hỏi của chị M.D (Cần Thơ).

Sau khi tốt nghiệp ngành dịch vụ pháp lý trình độ cao đẳng phải có những kiến thức tối thiểu nào?

Căn cứ theo tiểu mục 2 Mục A Phần 6 Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, quản lý và pháp luật (sau đây gọi là Quy định) ban hành kèm theo Thông tư 20/2019/TT-BLĐTBXH như sau:

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề

Dịch vụ pháp lý trình độ cao đẳng là ngành, nghề cung cấp dịch vụ, giải pháp pháp luật trong các lĩnh vực: nghiệp vụ văn phòng dịch vụ pháp lý; tư pháp cơ sở; công chứng, chứng thực; tư vấn pháp luật; pháp chế doanh nghiệp ... đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Các công việc của ngành, nghề có môi trường làm việc đa dạng, phong phú; thường xuyên tiếp xúc với khách hàng trong thực hiện các dịch vụ pháp lý. Các công việc trong nghề chủ yếu được tiến hành độc lập, chỉ một số công việc được tiến hành theo nhóm hoặc được hỗ trợ từ các doanh nghiệp, tổ chức.

Người học xong chương trình cao đẳng ngành, nghề Dịch vụ pháp lý có thể làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực tư pháp như: Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp; Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, các tổ chức hành nghề luật sư; các tổ chức hành nghề công chứng; các trung tâm trợ giúp pháp lý; trung tâm tư vấn pháp luật; văn phòng đoàn luật sư; hội luật gia; trung tâm tư vấn hỗ trợ việc làm; công tác pháp chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực.

Để hành nghề người lao động phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe, đủ kiến thức và hiểu biết chuyên môn, có khả năng giao tiếp trong quá trình làm việc, có đạo đức nghề nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nghiệp vụ của ngành, nghề Dịch vụ pháp lý.

Khối lượng kiến thức tối thiểu: 2115 giờ (tương đương 79 tín chỉ).

2. Kiến thức

- Giải thích được các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Phân tích được quan hệ pháp luật cơ bản trong các lĩnh vực khác nhau;

- Phân biệt được các quan hệ pháp luật trong cùng một nhóm ngành, lĩnh vực pháp luật;

- Diễn đạt được các yêu cầu của pháp luật đối với các vấn đề cần xử lý, giải quyết trong quá trình thực hiện công việc;

- Giải thích được các quyền và nghĩa vụ của chủ thể trong các quan hệ pháp luật cụ thể;

- Tổng hợp được tri thức pháp luật để tham mưu cho lãnh đạo hoặc tư vấn cho khách hàng;

- Trình bày và vận dụng được các bước thực hiện dịch vụ pháp lý cung cấp đến khách hàng;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.”

Dịch vụ pháp lý trình độ cao đẳng là ngành, nghề cung cấp dịch vụ, giải pháp pháp luật trong các lĩnh vực: nghiệp vụ văn phòng dịch vụ pháp lý; tư pháp cơ sở; công chứng, chứng thực; tư vấn pháp luật; pháp chế doanh nghiệp ... đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp ngành dịch vụ pháp lý trình độ cao đẳng phải có những kiến thức tối thiểu sau:

- Giải thích được các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam;

- Phân tích được quan hệ pháp luật cơ bản trong các lĩnh vực khác nhau;

- Phân biệt được các quan hệ pháp luật trong cùng một nhóm ngành, lĩnh vực pháp luật;

- Diễn đạt được các yêu cầu của pháp luật đối với các vấn đề cần xử lý, giải quyết trong quá trình thực hiện công việc;

- Giải thích được các quyền và nghĩa vụ của chủ thể trong các quan hệ pháp luật cụ thể;

- Tổng hợp được tri thức pháp luật để tham mưu cho lãnh đạo hoặc tư vấn cho khách hàng;

- Trình bày và vận dụng được các bước thực hiện dịch vụ pháp lý cung cấp đến khách hàng;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

Học ngành dịch vụ pháp lý trình độ cao đẳng có thể làm ở những vị trí nào sau khi tốt nghiệp?

Học ngành dịch vụ pháp lý trình độ cao đẳng có thể làm ở những vị trí nào sau khi tốt nghiệp? (Hình từ Internet)

Người học ngành dịch vụ pháp lý trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải tối thiểu có những kỹ năng gì?

Căn cứ theo tiểu mục 3 Mục A Phần 6 Quy định Ban hành kèm theo Thông tư 20/2019/TT-BLĐTBXH như sau:

3. Kỹ năng

- Xây dựng được kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công việc;

- Tra cứu được các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến yêu cầu công việc;

- Phát triển được quan hệ và giao tiếp với khách hàng;

- Tư vấn cho khách hàng phương án giải quyết một số tình huống pháp luật theo quy định.

- Sử dụng, phân tích các kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trong công việc;

- Sử dụng kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật về dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh, thương mại, để giải quyết các vấn đề pháp luật cụ thể;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.”

Theo quy định trên, người học ngành dịch vụ pháp lý trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải tối thiểu có những kỹ năng sau:

- Xây dựng được kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công việc;

- Tra cứu được các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến yêu cầu công việc;

- Phát triển được quan hệ và giao tiếp với khách hàng;

- Tư vấn cho khách hàng phương án giải quyết một số tình huống pháp luật theo quy định.

- Sử dụng, phân tích các kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trong công việc;

- Sử dụng kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật về dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh, thương mại, để giải quyết các vấn đề pháp luật cụ thể;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

Người học ngành dịch vụ pháp lý trình độ cao đẳng có thể làm ở những vị trí nào sau khi tốt nghiệp?

Căn cứ theo tiểu mục 5 Mục A Phần 6 Quy định Ban hành kèm theo Thông tư 20/2019/TT-BLĐTBXH như sau:

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

- Giúp việc người hành ngề bổ trợ tư pháp;

- Tư pháp cơ sở;

- Công chứng, chứng thực;

- Tư vấn pháp luật;

- Pháp chế doanh nghiệp;

- Thừa phát lại;

- Quản lý, thanh lý tài sản.”

Như vậy, người học ngành dịch vụ pháp lý trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp có thể làm ở những vị trí sau: Giúp việc người hành ngề bổ trợ tư pháp; Tư pháp cơ sở; Công chứng, chứng thực; Tư vấn pháp luật; Pháp chế doanh nghiệp; Thừa phát lại; Quản lý, thanh lý tài sản.

(có 1 đánh giá)
Mai Hoàng Trúc Linh
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.301 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Chuyên viên pháp lý hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Chuyên viên pháp lý
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Chuyên viên pháp lý hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Chuyên viên pháp lý