HR Manager là gì? Công việc chính của HR Manager

(có 1 đánh giá)

Cho tôi hỏi HR Manager là gì? Và HR Manager thực hiện các công việc gì tại doanh nghiệp - Tường Vy (Cà Mau)

HR Manager là gì? Công việc chính của HR Manager

HR Manager là gì?Công việc chính của HR Manager (Hình từ internet)

Trưởng phòng Nhân sự. HR Manager chịu trách nhiệm lên kế hoạch phát triển, thu hút nguồn nhân sự cho doanh nghiệp. Hơn nữa còn hỗ trợ, giải quyết những vấn đề nội bộ liên quan tới nhân sự trong doanh nghiệp.

Công việc chính của HR Manager

Các công việc chính HR Manager cụ thể như sau:

- Quản lý và xây dựng quy trình tuyển dụng

+ Quy trình tuyển dụng là một chuỗi công việc hỗ trợ cho việc tuyển dụng nhân sự mang lại hiệu quả cao nhất. Đây được xem như là một trong những hoạt động không thể thiếu để doanh nghiệp duy trì và phát triển. Do đó HR Manager được xem là đầu mối chịu trách nhiệm đưa ra các kế hoạch, chiến lược xây dụng quy trình tuyển dụng nhân sự.

+ Thực hiện các bản mô tả công việc, cách thức tuyển dụng, lọc hồ sơ và có thể trực tiếp phỏng vấn ứng viên

+ Đảm bảo quá trình tuyển dụng diễn ra hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

- Quản lý và đào tạo nhân sự

+ Nhiệm vụ chính của HR Manager là đảm bảo rằng tổ chức có đủ số lượng, chất lượng và đa dạng các nhân viên cần thiết để thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.

+ HR Manager cũng có chức năng đào tạo, hướng dẫn, phát triển đội ngũ nhân viên trong doanh nghiệp. Bằng cách thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo, phát triển kỹ năng cho nhân viên, đảm bảo họ có đủ năng lực để hoàn thành công việc.

- Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

+ HR Manager phải sáng tạo và phối hợp với các phòng ban khác để tổ chức những chương trình, sự kiện nhằm nâng cao văn hóa doanh nghiệp và đời sống tinh thần của mỗi nhân viên. Đó có thể là những sự kiện thường niên, sự kiện tri ân, du lịch….

+ HR Manager là người trực tiếp quan tâm và có trách nhiệm với đời sống, lắng nghe tâm tư của mỗi cán bộ, nhân viên trong công ty. Từ đó xây dựng một môi trường làm việc minh bạch, thoải mái để nhân viên phát huy năng lực nhằm hoàn thành tốt mục tiêu chung.

- Thiết lập chế độ lương thưởng, đãi ngộ và các chính sách trong công ty

+ Quy chế lương thưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp nói chung và người lao động nói riêng. Các chính sách được nêu trong quy chế sẽ đảm bảo quyền lợi của cả hai bên trong việc thanh toán lương. Do đó việc xây dựng chế độ lương thưởng rất quan trọng với HR Manager.

+ HR Manager sẽ lãnh đạo thống nhất và thiết lập một chính sách và đãi ngộ phù hợp

Quy định về xây dựng thang lương, bảng lương trong doanh nghiệp

Theo Điều 93 Bộ Luật lao động 2019 quy định về xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động như sau:

- Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.

- Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.

- Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.

Lưu ý: Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

Chú ý mức lương tối thiểu khi xây dựng thang bảng lương

Căn cứ tại Điều 91 Bộ luật Lao động 2019 quy định về mức lương tối thiểu như sau:

- Mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

- Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

-Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp

(có 1 đánh giá)
Đoàn Đức Tài
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.063