Kỹ năng hành nghề Đấu giá viên

(có 1 đánh giá)

Trong quá trình hành nghề đấu giá, Đấu giá viên trực tiếp hoạt động thực hiện, có những hoạt động đấu giá lại giữ vai trò chính, hướng dẫn và phối hợp với các chuyên viên khác. Có thể nói Đấu giá viên giữ vị trí vai trò và trung tâm nên những người hành nghề này đều đỏi hỏi phải có kỹ năng nghề nghiệp cao và chuyên nghiệp để thực hiện thành thạo và khéo léo tất cả kiến thức thực hiện chức trách và nhiệm vụ của mình.

Kỹ năng nghề nghiệp của Đấu giá viên được biểu hiện cụ thể trên nhiều mặt, được chia thành 2 nhóm: nhóm kỹ năng chung và nhóm kỹ năng cụ thể.

Kỹ năng chung của Đấu giá viên

Kỹ năng chung là những thao tác, hành vi được thực hiện theo từng giai đoạn của một cuộc bán đấu giá: trước, trong và sau cuộc bán đấu giá. Để đảm bảo tính chặt chẽ về nghiệp vụ cũng như tính hợp pháp của hành vi, văn bản được xác lập, Đấu giá viên không được phép bỏ qua bất kỳ thao tác nào trong từng giai đoạn.

Thứ nhất, kỹ năng tiến hành các hoạt động trước khi đấu giá

 • Đấu giá viên tiếp nhận yêu cầu bán đấu giá, nghiên cứu hồ sơ và tư vấn cho khách hàng.
 • Ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản.
 • Soạn thảo nội quy, quy chế, lập hồ sơ bán đấu giá       .
 • Niêm yết, thông báo bán đấu giá tài sản.
 • Tổ chức trưng bày, xem tài sản bán đấu giá.
 • Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá.

Thứ hai, kỹ năng tiến hành cuộc bán đấu giá chính là nghệ thuật điều hành cuộc bán đấu giá của đấu giá viên

 • Đấu giá viên phải là người giữ vai trò chủ đạo, khéo léo dẫn dắt những người tham gia đấu giá, khuyến khích họ trả giá, tạo không khí sôi nổi cho cuộc bán đấu giá.

Thứ ba, kỹ năng tiến hành các hoạt động sau khi đấu giá

 • Kỹ năng này bao gồm các công việc như:
 • Soạn thảo hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.
 • Xử lý khoản tiền đặt trước.
 • Tổ chức giao tài sản và thực hiện các dịch vụ liên quan đến tài sản đã đấu giá thành.

Kỹ năng cụ thể

 • Kỹ năng cụ thể là các kỹ năng bán đấu giá một số loại tài sản nhất định. Đây là những thao tác, hành vi mà đấu giá viên sử dụng để thực hiện nhiệm vụ bán đấu giá từng loại tài sản cụ thể như: bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự, tài sản bảo đảm, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính v.v…
 • Để việc bán đấu giá từng loại tài sản cụ thể đạt hiệu quả, đấu giá viên phải sử dụng tốt các kỹ năng chung kết hợp với sự hiểu biết về tính đặc thù của từng loại tài sản, quy định của pháp luật về tài sản đó, từ đó tạo ra những kỹ năng chuyên biệt phù hợp với từng trường hợp bán đấu giá.
 • Các kỹ năng cụ thể đem lại sự linh hoạt trong hoạt động bán đấu giá tài sản. Mặc dù pháp luật về bán đấu giá tài sản quy định thống nhất về trình tự, thủ tục bán đấu giá nhưng không thể áp dụng quy trình tuyệt đối giống nhau cho từng trường hợp bán đấu giá đối với từng loại tài sản cụ thể vì mỗi loại tài sản đều có thể sẽ chịu sự điều chỉnh của một hoặc nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau.

Nghề Đấu giá viên ở nước đang đang có những triển vọng và cơ hội phát triển trong bối cảnh thể chế kinh tế thị trường đang được hoàn thiện hóa. Đặc thù của nghề nghiệp nên đòi hỏi Đấu giá viên phải luôn có ý thức học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của mình. Hiểu biết pháp luật, tri thức, kiến thức xã hội sẽ là công cụ để Đấu giá viên phát triển triển nghề nghiệp của mình nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc hơn.

Việc làm Đấu giá viên

(có 1 đánh giá)
Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
3.530