Kỹ năng hành nghề Đấu giá viên

Trong quá trình hành nghề đấu giá, Đấu giá viên trực tiếp hoạt động thực hiện, có những hoạt động đấu giá lại giữ vai trò chính, hướng dẫn và phối hợp với các chuyên viên khác. Có thể nói Đấu giá viên giữ vị trí vai trò và trung tâm nên những người hành nghề này đều đỏi hỏi phải có kỹ năng nghề nghiệp cao và chuyên nghiệp để thực hiện thành thạo và khéo léo tất cả kiến thức thực hiện chức trách và nhiệm vụ của mình.

Kỹ năng nghề nghiệp của Đấu giá viên được biểu hiện cụ thể trên nhiều mặt, được chia thành 2 nhóm: nhóm kỹ năng chung và nhóm kỹ năng cụ thể.

Kỹ năng chung

Kỹ năng chung là những thao tác, hành vi được thực hiện theo từng giai đoạn của một cuộc bán đấu giá: trước, trong và sau cuộc bán đấu giá. Để đảm bảo tính chặt chẽ về nghiệp vụ cũng như tính hợp pháp của hành vi, văn bản được xác lập, Đấu giá viên không được phép bỏ qua bất kỳ thao tác nào trong từng giai đoạn.

Thứ nhất, kỹ năng tiến hành các hoạt động trước khi đấu giá

 • Đấu giá viên tiếp nhận yêu cầu bán đấu giá, nghiên cứu hồ sơ và tư vấn cho khách hàng.
 • Ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản.
 • Soạn thảo nội quy, quy chế, lập hồ sơ bán đấu giá       .
 • Niêm yết, thông báo bán đấu giá tài sản.
 • Tổ chức trưng bày, xem tài sản bán đấu giá.
 • Tổ chức đăng ký tham gia đấu giá.

Thứ hai, kỹ năng tiến hành cuộc bán đấu giá chính là nghệ thuật điều hành cuộc bán đấu giá của đấu giá viên

 • Đấu giá viên phải là người giữ vai trò chủ đạo, khéo léo dẫn dắt những người tham gia đấu giá, khuyến khích họ trả giá, tạo không khí sôi nổi cho cuộc bán đấu giá.

Thứ ba, kỹ năng tiến hành các hoạt động sau khi đấu giá

 • Kỹ năng này bao gồm các công việc như:
 • Soạn thảo hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.
 • Xử lý khoản tiền đặt trước.
 • Tổ chức giao tài sản và thực hiện các dịch vụ liên quan đến tài sản đã đấu giá thành.

Kỹ năng cụ thể

 • Kỹ năng cụ thể là các kỹ năng bán đấu giá một số loại tài sản nhất định. Đây là những thao tác, hành vi mà đấu giá viên sử dụng để thực hiện nhiệm vụ bán đấu giá từng loại tài sản cụ thể như: bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự, tài sản bảo đảm, tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính v.v…
 • Để việc bán đấu giá từng loại tài sản cụ thể đạt hiệu quả, đấu giá viên phải sử dụng tốt các kỹ năng chung kết hợp với sự hiểu biết về tính đặc thù của từng loại tài sản, quy định của pháp luật về tài sản đó, từ đó tạo ra những kỹ năng chuyên biệt phù hợp với từng trường hợp bán đấu giá.
 • Các kỹ năng cụ thể đem lại sự linh hoạt trong hoạt động bán đấu giá tài sản. Mặc dù pháp luật về bán đấu giá tài sản quy định thống nhất về trình tự, thủ tục bán đấu giá nhưng không thể áp dụng quy trình tuyệt đối giống nhau cho từng trường hợp bán đấu giá đối với từng loại tài sản cụ thể vì mỗi loại tài sản đều có thể sẽ chịu sự điều chỉnh của một hoặc nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau.

Nghề Đấu giá viên ở nước đang đang có những triển vọng và cơ hội phát triển trong bối cảnh thể chế kinh tế thị trường đang được hoàn thiện hóa. Đặc thù của nghề nghiệp nên đòi hỏi Đấu giá viên phải luôn có ý thức học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của mình. Hiểu biết pháp luật, tri thức, kiến thức xã hội sẽ là công cụ để Đấu giá viên phát triển triển nghề nghiệp của mình nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc hơn.

Việc làm Đấu giá viên

Theo Quỳnh Ny
2.299 
Click vào đây để xem danh sách 124 Việc làm Đấu giá viên đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Việc làm Đấu giá viên
Click vào đây để xem danh sách 124 Việc làm Đấu giá viên đang tuyển dụng hoặc nhận thông báo thường xuyên thông tin về Việc làm Đấu giá viên

Nguyễn Chánh Thắng Mai Xuân Bách Đỗ Xuân Mạnh Đào Tuấn Ngọc Nguyễn Tuấn Thành Trần Phước Quí Nguyễn tuấn anh Đặng Từ Hảo Nguyễn Xuân Minh Hiếu Võ Duy Khoa Đặng Xuân Hưng Nguyễn Đình Luân Nguyễn Văn Toàn Nguyễn Quốc Tuấn Đỗ Hoàng Sơn Nguyễn Hữu Phước Đặng Ngọc Hải Nguyễn Thanh Phong Trần Vĩnh Tiên Lưu Đặng Thanh Tùng Lê Trọng Quảng Vũ Hoàng Nam Nguyễn Hoàng Kim Long Nguyễn Chí Hiếu PHẠM VĂN KHA Lê Minh Nhật Dương Đức Huy Nguyễn Cao Hậu Ngô Nhật Huy Phạm Văn Hoàn Trần Đại Nghĩa Lương Dũ Nghi Lâm Nguyễn Thị Quỳnh Nguyễn Thị Thu Cúc Bùi Thị Hồng Thắm Bùi Như Huyền Phạm Thị Liên Nguyễn Kiều Anh Đào Minh Thư Nguyễn Thị Quỳnh Linh Trần Kim TRƯƠNG PHẠM HUYỀN CHÂU Nguyễn Thị Phương Dung Nguyễn Thanh Phương Huỳnh Thị Mỹ Linh Phạm Thị Thanh Hoàng Thị Kim Oanh Nguyễn Kim Huệ Hoàng Yến Bảo Nhi Phạm Thu Trang Trần Anh Thư Phạm Ngọc Lưu Nguyễn Thị Thảo Phạm Đoàn Như Thảo Lệ Nguyễn Kim Thị An Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Minh Hiền Phan Thị Thùy Dung Bùi Quế Hương Hoàng Thị Hằng Nguyễn Hải Linh Phan Quỳnh Ngân Nguyễn Thiện Lợi Nguyễn Đại Thọ Đinh Thị Tú Anh Trịnh Tố Uyên Nguyễn Thu Trang Lê Thị Phương Nguyễn Thị Như Quỳnh Nhi Lê Lê Kiều Nguyên Trần Lê Diệu Huyền Nguyễn Thị Thục Oanh Đinh Trần Thu Lan Nguyễn Ngọc Hậu Vũ Hoàng Phương Thảo Kiều Thu Nga Nguyễn Thị Thu Thiên Mạc Lệ An Trần Thị Giang Lý Thùy Linh Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nguyễn Thị Ngọc Cẩm Thu Hương Vũ Thị Hậu Hường Phạm Đinh Trần Thu Lan Hà Thị Thùy Trang Hoàng Mỹ Linh Nguyễn Như Quỳnh Lê Thị Ngọc Quyền Henh Gia Hân Ngụy Hương Giang Nguyễn Thị Hạnh Phạm Thị Thu Hiền Bùi Thị Thảo Phan Thị Thùy Dung Trần Kim Trang Nguyễn Thị Lam Thuỷ Lữ Thị Thủy Nguyễn Thị Thanh Hiền Phạm Thị Bích Hồng Ngô Thị Đỗ Anh Phan Thị Hòa Nguyễn Đặng Quỳnh Chi Bùi Huyền Ngọc PHẠM THỊ KIM NGÂN Nguyễn Hồng Trang