Luật sư sẽ phải đóng phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư lên đến 3 triệu đồng/năm kể từ ngày 01/01/2023?

(có 2 đánh giá)

Theo tôi tìm hiểu thì theo quy định mới kể từ ngày 01/01/2023 luật sư sẽ phải đóng phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư lên đến 3 triệu đồng/năm, điều này có đúng không? Mong nhận được phản hồi từ ban tư vấn. câu hỏi của chị Diễm (Huế).

Phí thành viên luật sư được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 4 Nghị Quyết 05/NQ-HĐLSTQ năm 2015 quy định như sau:

Phí thành viên

1. Luật sư phải đóng phí thành viên theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Mức phí thành viên là 200.000 đồng/người/tháng.

2. Đoàn luật sư trích nộp phí thành viên về Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Tỷ lệ trích nộp phí thành viên về Liên đoàn Luật sư Việt Nam như sau:

a) Đoàn luật sư có số lượng từ 1.000 luật sư trở lên trích nộp 50% phí thành viên;

b) Đoàn luật sư có số lượng từ 300 luật sư đến 999 luật sư trích nộp 30% phí thành viên;

c) Đoàn luật sư có số lượng từ 50 luật sư đến 299 luật sư trích nộp 20% phí

thành viên;

d) Đoàn luật sư có số lượng dưới 50 luật sư trích nộp 10% phí thành viên.

3. Hàng quý, Ban Chủ nhiệm các Đoàn Luật sư có trách nhiệm thu phí thành viên từ các luật sư thuộc Đoàn mình và trích nộp về Liên đoàn Luật sư Việt Nam trước ngày mồng 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Chiếu theo quy định này thì luật sư sẽ phải đóng phí thành viên thep quy định của Điều lệ đoàn Luật sư Việt Nam. Mức phí thành viên là 200.000 đồng/người/tháng.

Hàng quý, Ban Chủ nhiệm các Đoàn Luật sư có trách nhiệm thu phí thành viên từ các luật sư thuộc Đoàn mình và trích nộp về Liên đoàn Luật sư Việt Nam trước ngày mồng 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Cũng theo quy định này thì Đoàn luật sư trích nộp phí thành viên về Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Tỷ lệ trích nộp phí thành viên sẽ phụ thuộc vào số lượng luật sư của từng Đoàn, số lượng luật sư càng nhiều thì tỉ lệ trích nộp càng cao.

Luật sư sẽ phải đóng phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư lên đến 3 triệu đồng/năm kể từ ngày 01/01/2023?

Luật sư sẽ phải đóng phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư lên đến 3 triệu đồng/năm kể từ ngày 01/01/2023? (Hình từ Internet)

Luật sư sẽ phải đóng phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư lên đến 3 triệu đồng/năm kể từ ngày 01/01/2023?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 2 Nghị Quyết 05/NQ-HĐLSTQ năm 2022 quy định về phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư như sau:

Phí thành viên

1. Luật sư phải đóng phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và phí thành viên của Đoàn Luật sư theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Mức phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam là 100.000 đồng/người/tháng (một trăm nghìn đồng/người/tháng).

Mức phí thành viên của Đoàn Luật sư là 150.000 đồng/người/tháng (một trăm năm mươi nghìn đồng/người/tháng).

Theo đó, văn bản này có nêu luật sư sẽ phải đóng 02 loại phí thành viên là phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và phí thành viên của Đoàn Luật sư theo quy định của Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cụ thể:

- Mức phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam là 100.000 đồng/người/tháng (một trăm nghìn đồng/người/tháng) tương đương với 1.200.000 đồng/năm.

- Mức phí thành viên của Đoàn Luật sư là 150.000 đồng/người/tháng (một trăm năm mươi nghìn đồng/người/tháng), tương đương với 1.800.000 đồng/năm.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2023 luật sư sẽ phải đóng phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư với tổng mức phí là 3 triệu đồng/năm.

Thời gian và hình thức đóng phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư được quy định thế nào?

Căn cứ vào khoản 3 Điều 2 Nghị Quyết 05/NQ-HĐLSTQ năm 2022 quy định về thời gian nộp phí thành viên như sau:

Phí thành viên

...

3. Luật sư đóng phí 06 tháng/lần để giúp cho việc quản lý, thống kê và niêm yết danh sách đóng phí cho thống nhất.

Việc đóng phí thành viên được hoàn thành chậm nhất vào ngày cuối cùng của kì đóng phí (ngày 30 tháng 6 dương lịch và ngày 31 tháng 12 dương lịch trong năm đóng phí).

Căn cứ theo khoản 2 Điều 2 Nghị Quyết 05/NQ-HĐLSTQ năm 2022 quy định về hình thức nộp phí thành viên Liên đoàn Luật sư, Đoàn Luật sư như sau:

Phí thành viên

...

2. Luật sư đóng phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam do Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam thông báo hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Luật sư đóng phí thành viên của Đoàn Luật sư bằng hình thức nộp trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Luật sư hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Đoàn Luật sư do Đoàn Luật sư thông báo.

Như vậy, luật sư sẽ đóng phí 06 tháng/lần để giúp cho việc quản lý, thống kê và niêm yết danh sách đóng phí cho thống nhất. Việc đóng phí thành viên được hoàn thành chậm nhất vào ngày cuối cùng của kì đóng phí (ngày 30 tháng 6 dương lịch và ngày 31 tháng 12 dương lịch trong năm đóng phí).

Về hình thức đóng phí thành viên được quy định như sau:

(1) Với phí thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, luật sư có thể chọn đóng theo một trong 02 hình thức sau:

- Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam do Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam thông báo;

- Nộp trực tiếp tại Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

(2) Với phí thành viên của Đoàn Luật sư, luật sư có thể chọn đóng theo một trong 02 hình thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Luật sư;

- Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của Đoàn Luật sư do Đoàn Luật sư thông báo.

 

(có 2 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.970