Lương cơ sở chưa tăng, cán bộ công chức chịu tác động gì?

Do ảnh hưởng của dịch Covid, đời sống xã hội chỉ đang bước đầu dần ổn định nên mới đây Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trong đó vấn đề về lương cơ sở vẫn giữ nguyên mức 1.490.000đ. Vậy, lương cơ sở chưa tăng, cán bộ công chức chịu tác động gì?

Mức lương đang hưởng vẫn giữ nguyên

Lương thực nhận của cán bộ công chức = mức lương cơ sở 1.490.000đ/ tháng x hệ số lương hiện hưởng

Các khoản phụ cấp đang hưởng không bị thay đổi

Đối với các khoản phụ cấp được tính trên mức lương cơ sở

Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng

Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

Mức phụ cấp  = (Mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ ngày (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)) x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.

Giữ nguyên mức đóng BHYT, BHXH

Mức đóng BHXH bắt buộc tối đa: Hàng tháng, người lao động trích 8% mức tiền lương tháng của mình để tham gia BHXH bắt buộc (theo Điều 5 và khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH);

Mức đóng BHYT tối đa: Mỗi tháng người lao động đóng 1,5% (theo Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH);

Mức đóng BHYT hộ gia đình: Người thứ 1 đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ 2, thứ 3, thứ 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất (theo Điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018);

Quyền lợi hưởng BHYT 05 năm liên tục: Nếu có số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì được thanh toán 100% (theo Điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP).

Do đó, khi lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng thì số tiền cùng chi trả chỉ phải lớn hơn 8,940 triệu đồng mà không phải là 9,6 triệu đồng như khi lương cơ sở là 1,6 triệu đồng/tháng.

Không tăng mức đóng Đoàn phí khi là Đoàn viên công đoàn cơ sở

Theo khoản 1 Điều 23 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ, mức tiền đóng Đoàn phí được quy định như sau:

Đoàn viên ở công đoàn cơ sở: 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH;

Vì giữ nguyên mức lương cơ sở, mức đóng BHXH nên mức đóng đoàn phí cũng không tăng.

Có thể thấy mặc dù mức lương cơ sở chưa tăng nên vẫn có sự chênh lệch lương giữa cán bộ công chức, viên chức so với lương của doanh nghiệp tuy nhiên nhìn về mặt tích cực thì cán bộ công chức, viên chức vẫn được hưởng một số quyền lợi nhất định.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.595