Mẫu đơn xin thực tập dành cho sinh viên và hướng dẫn viết đơn xin thực tập

(có 5 đánh giá)

Em muốn tìm mẫu đơn xin thực tập mới nhất năm 2023. Đơn thực tập bao gồm những nội dung gì? - Thiên Lý (Đà Nẵng)

1. Trách nhiệm tổ chức thực tập của nhà trường đối với sinh viên

Theo Điều 37 Luật Giáo dục đại học 2012 (sửa đổi 2018), cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong việc sử dụng chuyên gia, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức đào tạo thực hành, thực tập nhằm nâng cao kỹ năng thực hành, thực tập và tăng cơ hội việc làm của sinh viên.

Đồng thời, Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận, tạo điều kiện để người học và giảng viên thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Như vậy, nhà trường và các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm hỗ trợ sinh viên thực tập, thực hành khi kết thúc năm học, đặc biệt là sinh viên năm cuối.

Mẫu đơn xin thực tập dành cho sinh viên và hướng dẫn cách ghi

Mẫu đơn xin thực tập dành cho sinh viên và hướng dẫn cách ghi (Hình từ Internet)

2. Mẫu đơn xin thực tập chuẩn dành cho sinh viên năm 2023

- Mẫu đơn xin thực tập chuẩn: Tải về

Mẫu đơn xin thực tập chuẩn

- Mẫu đơn xin thực tập chi tiết dành cho sinh viên Luật: Tải về

Mẫu đơn xin thực tập chi tiết dành cho sinh viên Luật

Hướng dẫn viết đơn xin thực tập dành cho sinh viên Luật:

[1] Điền rõ tên Công ty mà sinh viên muốn thực tập (Lưu ý: Sinh viên cần tìm hiểu và ghi chính xác tên Công ty).

[2] Điền tên trường sinh viên đang theo học.

[3] Điền tên khoa đang quản lý sinh viên (Ví dụ: Khoa Luật Hình sự).

[4] Điền hệ đào tạo của sinh viên (Ví dụ: Chính quy/Tại chức, …).

[5] Ghi rõ cách thức mà sinh viên biết đến Công ty muốn xin thực tập (Ví dụ: Thông qua sự giới thiệu của anh/chị ….. đang làm việc tại Công ty hoặc Thông qua sự giới thiệu của thầy/cô ……….là giảng viên trường ……………….. hoặc Thông qua website của Công ty …………………….).

[6] Nêu lĩnh vực chính của Công ty muốn xin thực tập (Ví dụ: lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, lĩnh vực dân sự).

[7] Đoạn này sẽ nêu tóm tắt lý do vì sao sinh viên mong muốn thực tập tại Công ty. Sinh viên có thể điều chỉnh đoạn này cho phù hợp với thực tế. 

[8] Ghi rõ mục đích xin thực tập. Ví dụ: xin thực tập để viết khóa luận tốt nghiệp, xin thực tập để tích lũy kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực ….hoặc xin thực tập để hoàn thành tín chỉ thực tập tại trường.

[9] Điền thời gian xin thực tập.

[10] Điền vị trí thực tập mà sinh viên mong muốn.

[11] Sinh viên có thể ghi điểm trung bình của môn liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty muốn xin thực tập hoặc điểm trung bình của kỳ học gần nhất hoặc điểm trung bình các môn cho đến thời điểm xin thực tập.

[12] Sinh viên ghi rõ nếu có. Nếu chưa có chứng chỉ tiếng Anh, sinh viên có thể tự đánh giá và ghi vào đơn. Ví dụ: Trình độ tiếng Anh ở mức khá, có thể đọc hiểu được văn bản tiếng anh thông dụng.

[13] Sinh viên ghi rõ nếu có. Nếu chưa có chứng chỉ tin học, sinh viên có thể tự đánh giá và ghi vào đơn. Ví dụ: Sử dụng thành thạo Word, Excel, v.v.

[14] Sinh viên có thể ghi thêm các cam kết với Công ty xin thực tập.

[15] Trường hợp sinh viên không xin xác nhận của Phong Quản lý sinh viên/Phòng Công tác sinh viên thì bỏ nội dung này. 

3. Một số lưu ý khi viết đơn xin thực tập

Khi viết đơn xin thực tập, sinh viên cần lưu ý:

- Trình bày hình thức rõ ràng, ngắn gọn.

- Phần mục tiêu nghề nghiệp là phần quan trọng vì đây là nội dung cho nhà tuyển dụng biết định hướng tương lai của ứng viên để sắp xếp công việc phù hợp.

- Đưa vào các kỹ năng cần thiết phù hợp với vị trí thực tập đang ứng tuyển.

(có 5 đánh giá)
Như Mai
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.215