Sinh viên thực tập nhận phụ cấp, trợ cấp, tiền lương bao nhiêu?

(có 1 đánh giá)

Em là sinh viên năm cuối và một trong những điều kiện để tốt nghiệp là cần đi thực tập tại doanh nghiệp, tuy nhiên em thắc mắc là khi sinh viên thực tập tại doanh nghiệp thì mức phụ cấp, trợ cấp hay tiền lương nhận được là bao nhiêu? Câu hỏi của bạn T.K.A đến từ Hồ Chí Minh.

Sinh viên thực tập nhận phụ cấp, trợ cấp, tiền lương bao nhiêu?

Theo khoản 6 Điều 12 Luật Giáo dục đại học 2012 được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 có đề cập về mục tiêu của việc giáo dục đại học gồm:

(1) Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của thị trường, nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ;

(2) Đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ;

(3) Có chính sách ưu đãi về thuế cho các sản phẩm khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học;

(4) Khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận, tạo điều kiện để người học và giảng viên thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Đồng thời tại điểm a khoản 1 Điều 93 Luật Giáo dục 2019 có quy định như sau:

Trách nhiệm của xã hội

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sau đây:

a) Hỗ trợ, hợp tác với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện cho nhà giáo và người học tham quan, hoạt động trải nghiệm, thực tập, nghiên cứu khoa học;

b) Tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, ngăn chặn hoạt động có ảnh hưởng xấu đến người học;

c) Tạo điều kiện để công dân trong độ tuổi quy định thực hiện nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục, hoàn thành giáo dục bắt buộc để người học được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh;

d) Hỗ trợ các nguồn lực cho phát triển sự nghiệp giáo dục theo khả năng của mình.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm động viên toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với nhà trường giáo dục, vận động thanh niên, thiếu niên và nhi đồng gương mẫu trong học tập, rèn luyện và tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục.

Tại quy định này có nêu một trong những trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong công tác giáo dục bao gồm việc hỗ trợ, hợp tác với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện cho nhà giáo và người học tham quan, hoạt động trải nghiệm, thực tập, nghiên cứu khoa học.

Theo đó, cơ quan, cá nhân, tổ chức có trách nhiệm tạo điều kiện cho sinh viên tham quan, hoạt động trải nghiệm, thực tập, nghiên cứu khoa học nhưng không đề cập về trách nhiệm trả phụ cấp, trợ cấp, tiền lương cho sinh viên thực tập.

Đồng thời theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 cũng không có bất kì quy định nào quy định về mức phụ cấp, trợ cấp, tiền lương khi sinh viên thực tập tại các doanh nghiệp.

Tóm lại có thể hiểu pháp luật không bắt buộc cá nhân, tổ chức phải trả phụ cấp, trợ cấp, tiền lương cho sinh viên thực tập. Do đó, sẽ không có quy định cụ thể về mức phụ cấp, trợ cấp, tiền lương cho sinh viên thực tập.

Sinh viên thực tập nhận phụ cấp, trợ cấp, tiền lương bao nhiêu?

Sinh viên thực tập nhận phụ cấp, trợ cấp, tiền lương bao nhiêu? (Hình từ Internet)

Chính sách của nhà nước nhằm hỗ trợ sinh viên thực tập được quy định ra sao?

Tại Điều 12 Luật Giáo dục đại học 2012 được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 có quy định như sau:

Chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học

1. Phát triển giáo dục đại học để đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

2. Phân bổ ngân sách và nguồn lực cho giáo dục đại học theo nguyên tắc cạnh tranh, bình đẳng, hiệu quả thông qua chi đầu tư, chi nghiên cứu phát triển, đặt hàng nghiên cứu và đào tạo, học bổng, tín dụng sinh viên và hình thức khác.

6. Gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của thị trường, nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ; đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ; có chính sách ưu đãi về thuế cho các sản phẩm khoa học và công nghệ của cơ sở giáo dục đại học; khuyến khích cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận, tạo điều kiện để người học và giảng viên thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

7. Thu hút, sử dụng và đãi ngộ thích hợp để nâng cao chất lượng giảng viên; chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, giáo sư đầu ngành trong cơ sở giáo dục đại học.

8. Ưu tiên đối với người được hưởng chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người học ngành đặc thù đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện bình đẳng giới trong giáo dục đại học.

9. Khuyến khích, đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế nhằm phát triển giáo dục đại học Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới.

Theo đó, nhà nước khuyến khích doanh nghiệp tạo điều kiện để sinh viên thực tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Mẫu đơn xin thực tập mới nhất năm 2023 là mẫu nào?

Với số lượng lớn sinh viên có nhu cầu thực tập như hiện nay, để gây ấn tượng với doanh nghiệp, cũng như tăng cơ hội được nhận thực tập tại các doanh nghiệp, sinh viên cần gây ấn tượng tốt thông qua đơn xin thực tập.

Theo đó, sinh viên có thể tham khảo mẫu đơn xin thực tập mới nhất năm 2023 dưới đây: Tải về

Đơn xin thực tập

Một vài lưu ý khi viết đơn xin thực tập:

(1) Về mặt hình thức: sinh viên cần trình bày ngắn gọn, súc tích, chỉ nêu những thông tin liên quan trực tiếp đến vị trí thực tập, tránh dài dòng, lan man.

(2) Với phần mục tiêu nghề nghiệp: sinh viên cần cho đơn vị đó thấy được sự cầu thị và mong muốn với vị trí thực tập.

(3) Kỹ năng: Cần xem kỹ yêu cầu của vị trí công việc để đưa ra những kỹ năng phù hợp với vị trí đó, điều này sẽ giúp sinh viên gây ấn tượng với đơn vị tuyển dụng và cho thấy sinh viên có tìm hiểu về vị trí đang tuyển dụng.

 

(có 1 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
3.279 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm giáo viên hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm giáo viên
Click vào đây để xem danh sách Việc làm giáo viên hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm giáo viên