Tải Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất năm 2024 ở đâu?

(có 1 đánh giá)

Hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm những loại giấy tờ nào? Tải Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất năm 2024 ở đâu? Điều kiện để hưởng? Câu hỏi đến từ anh Q. ở Long An.

Tải Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất năm 2024 ở đâu?

Mẫu đề nghị trợ cấp thất nghiệp mới nhất năm 2024 là Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH

Tải về

Hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm những loại giấy tờ nào?

Hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp căn cứ Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất ngiệp như sau:

(1) Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;

(2) Bản chính/bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc sau đây:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng;

+ Quyết định thôi việc;

+ Quyết định sa thải;

+ Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

+ Xác nhận của người sử dụng lao động có thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp/hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã...

(3) Sổ bảo hiểm xã hội.

Do đó, hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm những loại giấy tờ nêu trên.

Tải Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất năm 2024 ở đâu?

Tải Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mới nhất năm 2024 ở đâu? (Hình từ Internet)

Điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm những điều kiện gì?

Điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013 là:

Người lao động (đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp) đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

+ Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

+ Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

+ Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

+ Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

+ Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

+ Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Chết.

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao lâu?

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp căn cứ Điều 46 Luật Việc làm 2013 quy định về hưởng trợ cấp thất nghiệp, cụ thể như sau:

Hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Theo đó, trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập để được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

(có 1 đánh giá)
Nguyễn Anh Hương Thảo
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.286