Giao dịch dân sự. Kỳ Quang 2


  • Vụ chùa Kỳ Quang 2, có thể xem là hợp đồng gửi giữ tài sản được không?

    Vụ chùa Kỳ Quang 2, có thể xem là hợp đồng gửi giữ tài sản được không?

    3 năm trước

    Vụ việc để rơi di ảnh và để lẫn lộn các hũ tro cốt, không phân biệt được tro cốt của ai khiến nhiều người là thân nhân bức xúc. Không bàn đến yếu tố tâm linh, xét về mặt pháp lý thì vụ việc này được xử lý như thế nào? Liệu giao dịch giữa người thân và nhà chùa có được xem là giao dịch dân sự và có thể xem đó là hợp đồng gửi giữ tài sản được không?

    Đọc thêm