Trong quá trình thử việc NLĐ có phải đóng BHXH hay không?

BHXH là một trong những phúc lợi về lâu về dài được NLĐ quan tâm khi giao kết hợp đồng lao động. Có rất nhiều câu hỏi đặt ra rằng NLĐ thử việc có phải đóng BHXH. BLLĐ 2019 có hiệu lực sắp tới đây đây đã có những sửa đổi, bổ sung nhất định trong đó.

Từ 01/01/2021 Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực trong đó có nội dung quy định tại điều 24 của luật này cụ thể như sau:

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

Như vậy có nghĩa là bắt đầu từ năm 2021 thay vì chỉ có 1 cách thứ ký hợp đồng thử việc cho lao động thử việc nhưng hiện nay thì NLĐ có thể ký hợp đồng lao động để thử việc hoặc thử việc bằng cách giao kết hợp đồng thử việc.

Tại khoản 3 điều 24 cũng quy định thêm rằng không áp dụng thử việc đối với NLĐ giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng. Vì thế nên có thể hiểu rằng thử việc chỉ áp dụng đối với HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên.

Vì luật mới đã cho phép NLĐ và NSDLD lựa chọn hai hình thức ký kết hợp đồng trong quá trình thử việc đó là: hợp đồng lao động và hợp đồng thử việc. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến việc NLĐ khi thử việc có phải đóng BHXH hay không.

Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 nêu rõ: “Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.”

Như vậy, bảo hiểm xã hội bắt buộc chỉ áp dụng đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên mà không áp dụng đối với hợp đồng thử việc.

NLĐ thử việc không phải là đối tượng đóng bảo hiểm bắt buộc mà phải tùy thuộc vào loại hợp đồng mà NLĐ và NSDLĐ giao kết với nhau trong quá trình thử việc.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.732