Thưởng tết có áp dụng đối với người lao động đang thử việc?

(có 1 đánh giá)

Là nhân viên đang trong quá trình thử việc thì có được công ty thưởng Tết như những người lao động chính thức không? Ngoài ra, nghỉ tết có được hưởng lương không?

Trong thời gian thử việc người lao động có được thưởng Tết không?

Căn cứ quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 có đề cập về tiền thưởng, cụ thể:

- Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

- Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Theo quy định pháp luật về lao động không quy định cụ thể thưởng Tết thế nào, thời điểm thưởng Tết khi nào,... Có thể hiểu thưởng tết là việc mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động vào dịp cuối năm bằng một khoản tiền hoặc tài sản (hoặc hình thức khác).

Việc có thưởng Tết cho người lao động thử việc hay không do người sử dụng lao động quyết định dựa vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm; Mức độ hoàn thành công việc của người lao động hay chính sách của doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Thông thường, thời điểm công ty (người sử dụng lao động) chi trả thưởng Tết trong khoảng thời gian tháng 12 dương lịch hoặc trước Tết Âm lịch. Hoặc có thể thay đổi tùy theo quy định của từng công ty và thỏa thuận giữa hai bên.

Thưởng tết có áp dụng đối với người lao động đang thử việc?

Thưởng tết có áp dụng đối với người lao động đang thử việc? (Hình từ Internet)

Lương tháng 13 có phải thưởng Tết không?

Tương tự như thưởng Tết, hiện tại pháp luật về lao động chưa có quy định đề cập cụ thể về lương tháng 13. Tuy nhiên lương tháng 13 có thể hiểu là khoản lương được thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động và là khoản lương không bắt buộc. Khoản lương này thông thường sẽ được người sử dụng lao động trả cho người lao động vào dịp cuối năm.

Lương tháng thứ 13 và thưởng Tết đều có điểm chung là thường được người sử dụng lao động chi trả vào dịp cuối năm và do người sử dụng quyết định mức chi trả, hình thức chi trả, do không có quy định đề cập cụ thể các khoản tiền thưởng này nên chưa có tiêu chí để xác định lương tháng 13 có phải thưởng Tết không.

Đang thử việc người lao động nghỉ Tết có được hưởng lương không?

Căn cứ quy định tại Điều 26 Bộ luật Lao động 2019 có quy định tiền lương thử việc của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Căn cứ quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019 có đề cập những ngày nghỉ lễ, tết người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương, bao gồm:

- Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

- Tết Âm lịch: 05 ngày;

- Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

- Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

- Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Theo quy định trích dẫn, đối với chế độ nghỉ lễ, tết được áp dụng không phân biệt là người lao động chính thức hay người lao động thử việc, do đó người lao động thử việc trong 05 ngày Tết Âm lịch sẽ được nghỉ 05 ngày làm việc và hưởng nguyên lương.

Mức hưởng trong khoảng thời gian này là mức lương theo ngày của người lao động đã thỏa thuận với công ty trong hợp đồng thử việc hay hợp đồng lao động có thỏa thuận thời gian thử việc, ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc mà người lao động thử việc.

Tóm lại, việc có thưởng Tết cho người lao động thử việc hay không do người sử dụng lao động quyết định dựa vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm. Ngoài ra, mức độ hoàn thành công việc của người lao động trong năm cũng chính là một yếu tố quan trọng trong việc thưởng Tết tại doanh nghiệp.

(có 1 đánh giá)
Lê Anh Tú
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.072