Lao động thử việc được nghỉ Tết Nguyên đán 2024 bao nhiêu ngày? Lương thử việc khi nghỉ Tết Nguyên đán là bao nhiêu?

(có 1 đánh giá)

Tôi có câu hỏi liên quan đến lao động thử việc như sau: Lao động thử việc được nghỉ Tết Nguyên đán 2024 bao nhiêu ngày? Lương thử việc được nhận khi nghỉ Tết Nguyên đán là bao nhiêu? Câu hỏi của chị N.T.P ở TP.HCM.

Lao động thử việc được nghỉ Tết Nguyên đán 2024 bao nhiêu ngày?

Số ngày người lao động thử việc được nghỉ Tết Nguyên đán 2024 được quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Nghỉ lễ, tết

1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

b) Tết Âm lịch: 05 ngày;

c) Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

d) Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

đ) Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

e) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

2. Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam ngoài các ngày nghỉ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ.

3. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều này.”

Lao động thử việc được nghỉ Tết Nguyên đán 2024 bao nhiêu ngày

Lao động thử việc được nghỉ Tết Nguyên đán 2024 bao nhiêu ngày (Hình từ Internet)

Theo quy định trên, người lao động (không phân biệt lao động thử việc hay chính thức) sẽ được nghỉ Tết Âm lịch (Tết Nguyên đán) 05 ngày.

Đồng thời tại Mục 5 Thông báo 5015/TB-LĐTBXH năm 2023, người sử dụng lao động có thể cho người lao động thử việc nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 theo một trong những phương án sau:

+ Phương án 1: 01 ngày cuối năm Quý Mão và 04 ngày đầu năm Giáp Thìn.

+ Phương án 2: 02 ngày cuối năm Quý Mão và 03 ngày đầu năm Giáp Thìn.

+ Phương án 3: 03 ngày cuối năm Quý Mão và 02 ngày đầu năm Giáp Thìn.

Lưu ý: Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động thử việc được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019.

Và khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch (Tết Nguyên đán) cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.

Lương của lao động thử việc khi nghỉ Tết Nguyên đán 2024 là bao nhiêu?

Như đã phân tích ở trên, lao động thử việc sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 2024 và hưởng nguyên lương cho những ngày nghỉ này.

Tiền lương thử việc được quy định tại Điều 26 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Tiền lương thử việc

Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.”

Theo đó, lương của lao động thử việc trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2024 sẽ căn cứ vào mức lương thử việc mà người lao động đã thỏa thuận với người sử dụng lao động trước đó.

Làm việc vào ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2024 thì lao động thử việc được hưởng lương bao nhiêu?

Lương của lao động thử việc khi làm việc vào ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2024 được quy định tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Như vậy, lao động thử việc khi làm việc vào ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2024 thì sẽ được hưởng lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương làm việc vào ngày nghỉ Tết Nguyên đán đối với người lao động hưởng lương ngày.

Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Người lao động thử việc làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương nêu trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

(có 1 đánh giá)
Trần Thị Tuyết Vân
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.133