Từ 01/07 Những thông tin sau được cập nhật trên cơ sở dữ liệu dân cư

Từ 01/07/2021 Luật cư trú 2020 chính thức có hiệu lực có một vài thay đổi nhất định. Trong đó có nội dung một số thông tin sẽ được cập nhật trực tiếp trên cơ sở dữ liệu quốc gia và người dân không cần phải khai báo khi làm giấy tờ.

18 thông tin nhân thân được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia 01/07 bao gồm:

Họ, chữ đệm và tên khai sinh

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi đăng ký khai sinh

Quê quán

Dân tộc

Tôn giáo

Quốc tịch

Tình trạng hôn nhân

Nơi thường trú

Nơi tạm trú

Tình trạng khai báo tạm vắng

Nơi ở hiện tại

Quan hệ với chủ hộ

Nhóm máu khi công dân yêu cầu cập nhập và xuất trình kết luật về xét nghiệm xác định nhóm máu

Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân/ số CMND, quốc tịch của cha, mẹ, vọe, chồng hoặc đại diện hợp pháp

Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân/ số CMND của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình

Ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.389