Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2024: Điều kiện và thủ tục thực hiện?

(có 1 đánh giá)

Cho tôi hỏi về điều kiện và thủ tục thực hiện việc ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2024 từ tiền lương, tiền công được quy định như thế nào? Mẫu đơn ủy quyền là mẫu nào? câu hỏi của anh N (Gia Lai).

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2024 là gì?

Theo tiết d.2 điểm d khoản 6 Điều 8 quy định cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cụ thể như sau:

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

+ Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới theo quy định tại điểm d.1 khoản này thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân.

Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế TNCN phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2024: Điều kiện và thủ tục thực hiện?

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2024: Điều kiện và thủ tục thực hiện? (Hình từ Internet)

Trình tự, thủ tục quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công được quy định ra sao?

Việc quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công được thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Chuẩn bị mẫu ủy quyền quyết toán thuế.

Để ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay thì người nộp thuế tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN (mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Bước 2: Gửi giấy ủy quyền đã điền đầy đủ thông tin cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Thực tế, kế toán doanh nghiệp thường sẽ chủ động in và hướng dẫn người lao động trong đơn vị mình điền theo quy định để khai, nộp thuế cho đúng thời hạn quy định.

Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2024 là mẫu nào?

Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2024 là mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN (Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN)

Một số lưu ý khi ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2024?

(1) Có thu nhập từ tiền lương, tiền công ở hai nơi thì được ủy quyền quyết toán thuế TNCN không?

Tại Mục I Công văn 883/TCT-DNNCN năm 2022 quy định các trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan Thuế như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ

1. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên mà không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán theo quy định thì phải trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

...

Dẫn chiếu đến Công văn 289/CTHN-TTHT năm 2023, để ủy quyền quyết toán thuế cá nhân cần đáp ứng được 2 điều kiện sau:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên.

Cá nhân đang làm việc tại đơn vị trả thu nhập vào thời điểm quyết toán thuế.

Như vậy, cá nhân có thu nhập ở 2 nơi thì không được uỷ quyền toán thuế TNCN dù ký 02 hợp đồng riêng biệt và khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN hàng kỳ theo biểu lũy tiến từng phần

Trường hợp cá nhân có thu nhập 2 nơi trong đó 01 thu nhập là vãng lai ở nơi khác bình quân không quá 10 triệu đồng và khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10%. thì vẫn được uỷ quyền quyết toán thuế TNCN.

(2) Người lao động đã nghỉ việc thì có được ủy quyền cho công ty cũ quyết toán thuế TNCN không?

Tại tiết d.2 điểm d khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định: "Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức."

Bên cạnh đó, theo tiểu mục 1 Mục I Công văn 883/TCT-DNNCN năm 2022 quy định các trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan Thuế như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ

1. Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên mà không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quyết toán theo quy định thì phải trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

...

Như vậy, trường hợp người lao động đã nghỉ việc tại công ty cũ thì không được ủy quyền cho công ty đó quyết toán thuế TNCN mà phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan Thuế.

(có 1 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.262