BLLĐ 2019 quy định điểm mới về trả lương qua thẻ ATM có lợi cho NLĐ

BLLĐ 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021 đã có những điểm mới bổ sung nhất định có lợi cho NLĐ trong đó quy định mới về trả lương qua thẻ ATM được NLĐ quan tâm hơn cả.

Cụ thể BLLĐ 2019 đã quy định hình thức trả lương tại điều 96 như sau:

“Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.”

Như vậy kể từ 01/01/2021 NSDLĐ phải chịu tất cả các chi phí liên quan về việc mở tài khoản tại ngân hàng để thanh toán lương cho người lao động.

Trước đó ở BLLĐ hiện hành thì  việc trả lương bằng tiền mặt hay tài khoản là theo sự thỏa thuận của NLĐ và NSDLĐ kèm theo: “Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản.”

Việc quy định chính xác việc chi trả phí mở tài khoản thuộc về NSLĐ so với “thỏa thuận” thì sẽ đảm bảo cho quyền lợi của người lao động hơn rất nhiều.

Ngoài ra BLLĐ 2019 còn quy định NSDLĐ phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho NLĐ; nếu NLĐ không thể nhận lương trực tiếp thì có thể ủy quyền hợp pháp cho người khác nhận thay.

Kèm theo đó là chế tài phạt đền bù cho NLĐ 1 khoản tiền gọi là tiền lãi nếu NSDLĐ làm chậm trễ lương từ 15 ngày trở lên. Trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày.

NLĐ cần nắm rõ những quy định này trong BLLĐ 2019 để có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích của mình nếu NSDLĐ có sai phạm.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.578