Từ 01/01/2021 thời gian thử việc có thể kéo dài lên đến 06 tháng

Theo quy định của BLLĐ 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021 thời gian thử việc có thể kéo dài đến 06 tháng đối với một số loại công việc cụ thể

Bộ luật lao động 2019 đã có quy định thời gian thử việc đối với từng đối tượng cụ thể tại điều 25 luật này như sau:

1. Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Cụ thể gồm các vị trí:

+ Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên,

+ Chủ tịch công ty,

+ Tổng giám đốc hoặc Giám đốc,

+ Phó Tổng giám đốc hoặc Phó Giám đốc,

+ Kế toán trưởng.

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị,

+ Cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

2. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

3. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

4. Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

Quy định về kết thúc thời gian thử việc

Người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.868