Cấm kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh đòi nợ thuê sẽ như thế nào?

(có 2 đánh giá)

Chiều ngày 17/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật đầu tư sửa đổi 2020. Theo đó, có điểm đáng lưu ý là đưa ngành nghề “đòi nợ thuê” vào danh mục ngành nghề cấm kinh doanh. Điều này sẽ gây ra những hệ quả pháp lý lớn với những doanh nghiệp đang kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê.

 1. Đòi nợ thuê là một ngành nghề được pháp luật quy định

“Đòi nợ thuê” là từ ngữ thường gọi trong ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày. Đúng thuật ngữ pháp lý theo quy định Nghị định 104/2007/NĐ-CP thì ngành nghề này được gọi là nghề “kinh doanh dịch vụ đòi nợ”.

Khi đăng ký kinh doanh thì đăng ký mã ngành cấp 4 là 8291: Hoạt động hỗ trợ thanh toán, tín dụng.

Cấm kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh đòi nợ thuê sẽ như thế nào?

Hình từ Internet

Trước đây, để hoạt động kinh doanh đòi nợ thuê thì doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP như:

- Điều kiện về vốn điều lệ: 2 tỷ đồng;

- Điều kiện về quản lý;

- Điều kiện về nhân sự;

- Điều kiện về an ninh trật tự.

2. Khi bị cấm thì doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đòi nợ sẽ như thế nào?

Đây là câu hỏi mà nhiều doanh nghiệp sẽ đặt ra.

Trong thời gian tới, có thể các cơ quan chức năng sẽ ban hành hàng loạt các văn bản quy định để điều chỉnh những vấn đề pháp lý liên quan. Nhưng tính tới thời điểm hiện tại, câu trả lời cho những doanh nghiệp đang kinh doanh dịch vụ đòi nợ là từ nay cho tới điểm Luật đầu tư sửa đổi 2020 có hiệu lực, doanh nghiệp có thời gian để chuẩn bị cho 02 phương án:

- Chuyển đổi ngành nghề kinh doanh:

Hiến pháp 2013 quy định, mọi người được kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Như vậy, khi ngành nghề đòi nợ thuê bị cấm bởi Luật thì doanh nghiệp có trách nhiệm chấm dứt hoạt động ngành nghề đòi nợ thuê theo đúng thời hạn quy định. Nếu muốn tiếp tục hoạt động thì doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục chuyển đổi ngành nghề hoạt động kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

- Giải thể doanh nghiệp:

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp nhận thấy không thể chuyển đổi ngành nghề kinh doanh hoặc không muốn kinh doanh dịch vụ khác thì có thể đăng ký giải thể công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp và Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

 

(có 2 đánh giá)
Trương Nguyễn Thạch
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.775 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Nhân viên kinh doanh hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Nhân viên kinh doanh
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Nhân viên kinh doanh hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Nhân viên kinh doanh