Có bằng Cử nhân Luật nước ngoài về Việt Nam thi công chức vào Viện kiểm sát hoặc Tòa án có được không?

Viện Kiểm sát hay Tòa án đều có những điều kiện thi, xét tuyển công chức riêng biệt. Vậy những người có bằng Cử nhân Luật nước ngoài về Việt Nam có thể thi công chức vào làm việc trong Viện Kiểm sát hoặc Tòa án có được không?

Những chức danh tư pháp của Viện kiểm sát và Tòa án

Viện kiểm sát bao gồm các chức năng tư pháp

Viện trưởng và Phó viện trưởng của Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự ở các cấp

Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra

Kiểm soái viên

Kiểm tra viên

Điều tra viên

Các chức danh trong Tòa án nhân dân

Chánh án và Phó Chánh án

Thẩm phán

Hội thẩm

Thẩm tra viên                                                                                                            

Thư ký toàn án

Bằng Cử nhân Luật nước ngoài có được công nhận tại Việt Nam?

Câu trả lời là có vì bằng cấp ngày nay được công nhận toàn cầu (Quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT). Tuy nhiên, nếu quyết định trở về Việt Nam làm việc thì bạn cũng cần phải nghiên cứu và thông thạo hệ thống pháp luật Việt Nam để hành nghề.

Cơ hội làm việc trong Viện kiểm sát và Tòa án dành cho Cử nhân luật có bằng nước ngoài

Điều kiện để trở thành Thư ký tòa án, Thẩm tra viên trong Tòa án

Theo đó, ngoài các tiêu chuẩn là có trình độ cử nhân luật trở lên, chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản thì điều kiện nữa là: Đã được đào tạo nghiệp vụ thư ký tòa án hoặc nghiệp vụ tòa án, chuyên ngành xét xử hoặc nghiệp vụ xét xử.

Để có thể đáp ứng đủ điều kiện trên thì Cử nhân Luật kể cả người có bằng Cử nhân Luật nước ngoài phải học thêm khóa đào tạo nghiệp vụ thư ký tòa án hoặc nghiệp vụ tòa án, chuyên ngành xét xử hoặc nghiệp vụ xét xử tại Học viện Tư pháp sau khi hội tụ đủ điều kiện cần thiết thì tiến hành tham gia thi tuyển công chức vào ngành Tòa án theo quy định

Điều kiện để làm việc trong Viện kiểm sát

Trong Viện kiểm sát có khá nhiều vị trí chức danh thế nhưng ngoài những điều kiện cơ bản như có bằng Cử nhân Luật thì đều yêu cầu người đảm nhận vị trí phải có thời gian công tác nhất định trong ngành (ít nhất 04 năm) thế nên để có thể làm việc trong Viện kiểm sát thì Cử nhân Luật có bằng nước ngoài phải đáp ứng các quy định trên ngoài ra còn phải học để có chứng chỉ nghiệp vụ điều tra; đã được đào tạo về nghiệp vụ kiểm sát.

Tóm lại, Cử nhân Luật có bằng nước ngoài vẫn có cơ hội làm việc trong Viện kiểm sát, Tòa án miễn tuân thủ các quy định, điều kiện và có các chứng chỉ, học các khóa đào tạo nghiệp vụ theo luật định.

Theo Quỳnh Ny
2.113 

Lê Anh Vũ Ngô Quang khải Quang Chánh Lưu Hoàng Trung Hiếu Đỗ Cao Thắng Lê Đức Thọ Lê Huỳnh Thế Bảo Trần Văn Sang Nguyễn Hoàng Minh Trí Nguyễn Huy Hoàng Lê Thảo Nghi Nguyễn Châu Phong Phạm Phụng Hoàng Tiên Đỗ Cao Thắng Lê Huy Công Hồ Viết Quý Trần Minh Cảnh Nguyễn Ngọc Thiện ĐÀO THÁI PHƯƠNG VÕ TRẦN TIẾN Nguyễn Trường Kiếm Huỳnh Đình Hiền Nguyễn Ích Thế Đỗ Đức Anh Huỳnh Uy Danh Nguyễn Văn Long Nguyễn Phúc Nguyên Dương Văn Tiến Phạm Thị Nhi Nguyễn Thị Cẩm Nguyễn Thị Thu Trang Trương Lê Ngân Giang Nguyễn Thị Hải Vân Trần Kim Thư Phạm Thị Hồng Thúy Nguyễn Thị Thu Hường Lữ Thị Huyền Hồ Thị Bạch Huê Nguyễn Khánh Linh Nhâm Thị Thùy Trang Nguyễn Thị Mai Linh Phan Thị Diệu Minh Hương Võ Lê Quỳnh Như Ngọc Lê Thị Phương Uyên Nguyễn Ngọc Bích Châu Nguyễn Thị Thu Hiền Quách Thiếu Hiệp Hồ Thị Tâm Cao Minh Trang Nguyễn Thị Hương Giang Phạm Thị Hận Nguyễn Thị Phương Anh Đỗ Thị Thúy Hằng Trần Thị Quỳnh Chi Ngô Hải An Lý Thị Thu Hiền Trần Thị Thúy Vân Huyền Chi Nguyễn Lê Bùi Thu Uyên Trần Ngọc Dung Đoàn Thị Mai Nguyễn Thị Kiều Hoanh Phạm Nguyễn Tố Như Nguyễn Thị Thúy Hường Nguyễn Lê Phước Hiền Vũ Thị Minh Thương Đào Thị Linh Chi Đặng Ngọc Khuê Nguyễn Thị Phương Trần Thị Lan Anh Phan Thùy Linh Nguyễn Thị Thanh Loan Bùi Lan Hương Trang Phạm Nguyễn Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Hồng Thanh Trần Thị Ngọc Thảo Phạm Bùi Thùy Minh Trần Thị Ý My Phạm Hồng Thoan Phan Thị Cẩm Hồng Bhling An Tâm Đặng Thị Thanh Ngân Vi Thị Minh Phượng Nguyễn Khánh Hòa Lê Thị Trang Phan Kim Thoa Huỳnh Kim Oanh Nguyễn Thị Thùy Dương Phan Thị Thanh Tâm Lê Thị Hồng Vinh Đỗ Anh Thư Hà Thị Hằng Hà Thị Cẩm Sương Huỳnh Thị Kim Liên Nguyễn Thị Phương Thảo