Có được yêu cầu người lao động nuôi con dưới 12 tháng tuổi đi công tác xa không?

(có 1 đánh giá)

Tôi hiện là người lao động của một doanh nghiệp và mới sinh con được 8 tháng. Sắp tới công ty tôi có dự án mới và cần điều động một vài nhân viên đi công tác xa. Vậy cho hỏi trong trường hợp này tôi có quyền từ chối đi không? Câu hỏi của chị Hân (Gia Lai).

Có được yêu cầu người lao động nuôi con dưới 12 tháng tuổi đi công tác xa không?

Căn cứ Điều 137 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Bảo vệ thai sản

1. Người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp sau đây:

a) Mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

b) Đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

2. Lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

...

Theo quy định này thì người sử dụng lao động không được cử người lao động đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi đi công tác xa, trừ trường hợp được người lao động đồng ý.

Như vậy, đối chiếu với thông tin bạn cung cấp thì bạn được quyền từ chối nếu công ty cử bạn đi công tác xa khi bạn đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng.

 Có được yêu cầu người lao động nuôi con dưới 12 tháng tuổi đi công tác xa không?

 Có được yêu cầu người lao động nuôi con dưới 12 tháng tuổi đi công tác xa không? (Hình từ Internet)

Cử người lao động nuôi con dưới 12 tháng tuổi đi công tác xa trái luật bị phạt bao nhiêu?

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 28 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Vi phạm quy định về lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới

...

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Sử dụng người lao động mang thai từ tháng thứ 07 hoặc từ tháng thứ 06 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo làm thêm giờ hoặc làm việc ban đêm hoặc đi công tác xa;

b) Sử dụng người lao động đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ hoặc làm việc ban đêm hoặc đi công tác xa, trừ trường hợp được người lao động đồng ý;

c) Không thực hiện việc chuyển công việc hoặc giảm giờ làm đối với lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai mà người lao động đã thông báo với người sử dụng lao động biết theo quy định tại khoản 2 Điều 137 của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác;

...

Đối chiếu với quy định này thì trường hợp người sử dụng lao động cử người lao động nuôi con dưới 2 tháng tuổi đi công tác xa khi chưa có sự đồng ý của họ thì sẽ bị xử lý hành chính với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Lưu ý: Mức xử lý hành chính với hành vi này là mức phạt áp dụng với người sử dụng lao động là cá nhân, với tổ chức (công ty, doanh nghiệp,...) mức phạt sẽ nhân hai cho cùng hành vi (theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền xử phạt doanh nghiệp cử người lao động nuôi con dưới 12 tháng tuổi đi công tác xa trái luật không?

Tại Điều 48 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân với các vi phạm được quy định tại Nghị định này như sau:

Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 37.500.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội quy định tại Chương II, Chương III Nghị định này, trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định này;

c) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Chương IV Nghị định này;

d) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV, trừ hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 32 Nghị định này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II, Chương III, Chương IV Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội quy định tại Chương II, Chương III Nghị định này, trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định này;

c) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Chương IV Nghị định này;

d) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV, trừ hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 32 Nghị định này;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV Nghị định này.

Như đã phân tích ở trên, mức xử lý vi phạm hành chính tối đa áp dụng khi cử người lao động nuôi con dưới 12 tháng tuổi đi công tác xa trái luật là 20.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động là cá nhân và 40.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động là doanh nghiệp (thấp hơn mức xử phạt hành chính tối đa mà Chỉ tịch UBND cấp tỉnh có quyền xử phạt trong lĩnh vực lao động).

Do đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh được quyền xử phạt doanh nghiệp cử người lao động nuôi con dưới 12 tháng tuổi đi công tác xa trái luật

(có 1 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.591 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm ngành Luật hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm ngành Luật
Click vào đây để xem danh sách Việc làm ngành Luật hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm ngành Luật