Có thể xin cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ khi vừa tốt nghiệp chuyên ngành lưu trữ không? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ?

(có 1 đánh giá)

Tôi vừa mới tốt nghiệp xong và có bằng tốt nghiệp chuyên ngành lưu trữ. Tôi muốn xin cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ được không? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp? Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ thực hiện như thế nào? Mong được hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn! Thắc mắc đến từ bạn Thanh Huy ở Long Thành.

Có thể xin cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ khi vừa tốt nghiệp chuyên ngành lưu trữ không?

Căn cứ theo điểm d khoản 1 Điều 37 Luật Lưu trữ 2011 quy định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ như sau:

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

1. Cá nhân được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có lý lịch rõ ràng;

c) Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ phù hợp;

d) Đã trực tiếp làm lưu trữ hoặc liên quan đến lưu trữ từ 05 năm trở lên;

đ) Đã đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.

2. Những trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ bao gồm:

a) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Người đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

c) Người đã bị kết án về một trong các tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia; tội cố ý làm lộ bí mật công tác; tội chiếm đoạt, mua bán hoặc hủy tài liệu bí mật công tác.

3. Người đã được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

4. Chính phủ quy định thẩm quyền, thủ tục cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.”

Theo đó, một trong những điều kiện nêu trên để được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ thì bạn cần phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm (đã trực tiếp làm lưu trữ hoặc liên quan đến lưu trữ).

Trường hợp của bạn, mặc dù bạn đã có bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngành nhưng bạn chỉ mới vừa tốt nghiệp xong thì chưa thể được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ được.

Có thể xin cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ khi vừa tốt nghiệp chuyên ngành lưu trữ không?

Có thể xin cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ khi vừa tốt nghiệp chuyên ngành lưu trữ không? (Hình từ Internet)

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và giá trị sử dụng trong vòng bao nhiêu năm?

Về cơ quan có thẩm quyền, căn cứ quy định tại Điều 18 Nghị định 01/2013/NĐ-CP như sau:

Thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

1. Chứng chỉ hành nghề lưu trữ có giá trị 05 năm kể từ ngày cấp và có giá trị trong phạm vi toàn quốc.

2. Giám đốc Sở Nội vụ cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

3. Bộ Nội vụ thống nhất quản lý, phát hành phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.”

Như vậy, Chứng chỉ hành nghề lưu trữ được cấp bởi Giám đốc Sở Nội vụ. Và Chứng chỉ hành nghề lưu trữ này sẽ có giá trị sử dụng trong 05 năm kể từ ngày cấp.

Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ gồm những gì?

Căn cứ quy định tại Điều 20 Nghị định 01/2013/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

- Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ.

- Giấy xác nhận thời gian làm việc từ 05 năm trở lên trong lĩnh vực lưu trữ của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân làm việc. Người xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự chính xác của nội dung xác nhận.

- Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp từng lĩnh vực hành nghề, cụ thể:

+ Đối với các dịch vụ bảo quản, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc tài liệu lưu trữ phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ hoặc hóa, sinh;

+ Đối với dịch vụ chỉnh lý tài liệu phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về văn thư, lưu trữ; trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Đối với dịch vụ số hóa tài liệu lưu trữ phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành về lưu trữ hoặc công nghệ thông tin.

Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành lưu trữ phải có chứng chỉ về công nghệ thông tin do cơ quan có thẩm quyền cấp;

Trường hợp tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin phải có chứng chỉ bồi dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Đối với dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về lưu trữ;

Trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Hai ảnh 2 x 3 cm (chụp trong thời hạn không quá 6 tháng).

Hồ sơ được lập thành 01 bộ và gửi đến cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

Trường hợp của bạn mới vừa tốt nghiệp xong - bắt buộc phải có Giấy xác nhận thời gian làm việc từ 05 năm trở lên trong lĩnh vực lưu trữ của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân làm việc trong hồ sơ thì sẽ đáp ứng được một trong các điều kiện cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ được thực hiện như thế nào?

Tại Điều 21 Nghị định 01/2013/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cụ thể như sau:

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

1. Người yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Nội vụ nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ theo quy định và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ, Giám đốc Sở Nội vụ cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định.

4. Việc thu và sử dụng lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.”

Như vậy, thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ được thực hiện như sau:

- Người yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Nội vụ nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Sở Nội vụ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ theo quy định và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người yêu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ, Giám đốc Sở Nội vụ cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy định.

- Việc thu và sử dụng lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

(có 1 đánh giá)
Nguyễn Anh Hương Thảo
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.432