Đang giữ chức danh Kiểm sát viên tại Viện kiểm sát nhân dân thì có thể đồng thời trở thành luật sư không?

(có 3 đánh giá)

Cho tôi hỏi là một người đang là Kiểm sát viên thì có thể đồng thời trở thành luật sư không? Đào tạo nghề luật sư đối với Kiểm sát viên được pháp luật quy định như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn! Thắc mắc đến từ bạn Thanh Nga ở Long Thành.

Đang giữ chức danh Kiểm sát viên tại Viện kiểm sát nhân dân thì có thể đồng thời trở thành luật sư không?

Căn cứ Điều 10 Luật Luật sư 2006 quy định về tiêu chuẩn của luật sư quy định cụ thể:

Tiêu chuẩn luật sư

Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khoẻ bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư.”

Bên cạnh đó, tại Điều 11 Luật Luật sư 2006 quy định điều kiện để hành nghề luật sư như sau:

Điều kiện hành nghề luật sư

Người có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 10 của Luật này muốn được hành nghề luật sư phải có Chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một Đoàn luật sư.”

Như vậy, theo quy định nêu trên chỉ cần đảm bảo tiêu chuẩn luật sư và đáp ứng đầy đủ về điều kiện hành nghề luật sư thì bất kỳ ai kể cả Kiểm sát viên cũng có thể trở thành luật sư.

Tuy nhiên theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Luật Luật sư 2006, được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định như sau:

“Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư

...

4. Người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư:

a) Không đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật này;

b) Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

c) Không thường trú tại Việt Nam;

...”

Theo đó, trường hợp vẫn đang giữ chức danh Kiểm sát viên tại Viện kiểm sát nhân dân thì không thể đồng thời trở thành luật sư được. Họ đang là công chức ngành Kiểm sát cho nên sẽ không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư (một trong những điều kiện để họ trở thành luật sư).

Đang giữ chức danh Kiểm sát viên tại Viện kiểm sát nhân dân thì có thể đồng thời trở thành luật sư không?

Đang giữ chức danh Kiểm sát viên tại Viện kiểm sát nhân dân thì có thể đồng thời trở thành luật sư không? (Hình từ Internet)

Đào tạo nghề luật sư đối với Kiểm sát viên được pháp luật quy định như thế nào?

Tại Điều 12 Luật Luật sư 2006, được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định về thời gian đào tạo nghề luật sư như sau:

 “Đào tạo nghề luật sư

1. Người có Bằng cử nhân luật được tham dự khóa đào tạo nghề luật sư tại cơ sở đào tạo nghề luật sư.

2. Thời gian đào tạo nghề luật sư là mười hai tháng.

Người hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư được cơ sở đào tạo nghề luật sư cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư.

3. Chính phủ quy định về cơ sở đào tạo nghề luật sư.

4. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chương trình khung đào tạo nghề luật sư, việc công nhận đào tạo nghề luật sư ở nước ngoài.”

Theo đó, phải có bằng cử nhân luật thì mới được tham gia đào tạo nghề luật sư và thời gian đào tạo nghề luật sư sẽ là 12 tháng.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 13 Luật Luật sư 2006 quy định các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư như sau:

Người được miễn đào tạo nghề luật sư

1. Đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên.

2. Giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật; tiến sỹ luật.

3. Đã là thẩm tra viên cao cấp ngành Toà án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát; chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.

4. Đã là thẩm tra viên chính ngành Toà án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát; chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật.”

Như vậy thì trường hợp đã là kiểm sát viên thì sẽ được miễn tham gia đào tạo nghề luật sư.

Kiểm sát viên muốn trở thành luật sư có phải tham gia tập sự hành nghề luật sư hay không?

Tại Điều 16 Luật Luật sư 2006, được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định như sau:

Người được miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư

1. Người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên cao cấp, điều tra viên trung cấp, giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật, thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra Viên cao cấp ngành Kiểm sát, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật được miễn tập sự hành nghề luật sư.

2. Người đã là điều tra viên sơ cấp, thẩm tra viên chính ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật được giảm hai phần ba thời gian tập sự hành nghề luật sư.

...”

Theo quy định trên thì ngoài không phải tham gia đào tạo nghề luật sư thì Kiểm sát viên còn được miễn tham gia tập sự hành nghề luật sư.

Tuy nhiên để được miễn tham gia đào tạo nghề luật sư và tập sự hành nghề luật sư thì Kiểm sát viên phải chuẩn bị được các giấy tờ chứng minh phù hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 05/2021/TT-BTP như sau:

Giấy tờ chứng minh được miễn đào tạo nghề luật sư và miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư

Giấy tờ chứng minh là người được miễn đào tạo nghề luật sư theo quy định tại Điều 13 của Luật Luật sư hoặc được miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 16 của Luật Luật sư bao gồm một trong các giấy tờ sau đây:

1. Bản sao Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên hoặc Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Biên bản bầu thẩm phán của Hội đồng nhân dân đối với trường hợp thẩm phán do Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh bầu.

...”

Các bạn có thể tìm việc làm Luật sư tại đây:

Việc làm Luật sư

(có 3 đánh giá)
Nguyễn Anh Hương Thảo
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
3.216 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Luật sư hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Luật sư
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Luật sư hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Luật sư