Điểm chuẩn Học viện Ngân Hàng năm 2023?

(có 1 đánh giá)

Tôi có một số thắc mắc như sau: Học viện Ngân hàng là đơn vị hành chính hay đơn vị sự nghiệp? Đào tạo gì? Điểm chuẩn Học viện Ngân Hàng năm 2023? Ngành nào cao điểm nhất? Câu hỏi của anh H (Hồ Chí Minh).

Học viện Ngân hàng là đơn vị hành chính hay đơn vị sự nghiệp? Đào tạo gì?

Học viện Ngân hàng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và các văn bản pháp luật có liên quan; thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Dẫn chiếu đến Điều 3Nghị định 102/2022/NĐ-CP quy định về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong đó có đề cập Học viện Ngân hàng là đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước, cụ thể như sau:

Cơ cấu tổ chức

...

25. Học viện Ngân hàng.

Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 20 Điều này là đơn vị hành chính giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng Ngân hàng Trung ương; các đơn vị quy định từ khoản 21 đến khoản 25 Điều này là đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.

Vụ Chính sách tiền tệ có 6 phòng. Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính - Kế toán, Vụ Hợp tác quốc tế có 5 phòng. Vụ Quản lý ngoại hối, Vụ Thanh toán, Vụ Kiểm toán nội bộ, Vụ Dự báo, thống kê có 4 phòng. Vụ Pháp chế có 3 phòng.

Thông đốc Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Thông đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật, trừ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Cũng theo quy định này thì Thông đốc Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Học viện Ngân hàng.

Học viện Ngân Hàng có chức năng đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ đại học, sau đại học; thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng và các ngành khác theo quy định của cấp có thẩm quyền; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu của vị trí việc làm và các chương trình bồi dưỡng khác do cấp có thẩm quyền giao cho đội ngũ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Ngân hàng Nhà nước và của ngành Ngân hàng; cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn theo nhu cầu của xã hội.

Điểm chuẩn Học viện Ngân Hàng năm 2023?

Điểm chuẩn Học viện Ngân Hàng năm 2023? (Hình từ Internet)

Điểm chuẩn Học viện Ngân Hàng năm 2023? Ngành nào cao điểm nhất?

Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Ngân hàng năm 2023 dao động từ 21,6 - 26,5 điểm (thang điểm 30). Với ngành Luật kinh tế có điểm trúng tuyển cao nhất là 26,5/30 điểm.

Với các ngành đào tạo thuộc hệ chất lượng cao, Học viện Ngân Hàng có 4 chương trình chất lượng cao lấy điểm chuẩn theo thang 40, mức trúng tuyển dao động 32,6 đến 32,75 điểm.

Cụ thể điểm chuẩn Học viện Ngân Hàng năm 2023 như sau:

Đối với chương trình đào tạo hệ chất lượng cao

https://lh7-us.googleusercontent.com/RbD9fGpKBpGZ8_rYrjPFE7CIk3E5T8a2mRiA2Vst_oS3i-ur0g3tGPgAJxivJVp9BV71OTZJsFCXdcXLXEVO6yBGduuZzfGmFUiQLm_6e9Z2ZJ4F7_Am8DgqHI_y8i8YYAA_qKmFxnio7JjgcC_BqB0

Đối với chương trình đào tạo hệ chuẩn

https://lh7-us.googleusercontent.com/ujddTP1GFRJCZMdj9D2SQVaAvz_ITTo5r3NZ7E-sySfFzkm-2kMTokisy2u5bqwVXwkZu05B2PanelJT5fH_Md3UaRwn1y1hPortVgm59LACRgTkA9TD1ORfe7rYd-d1YTj_u_RGDpb9W9fEzQfqgfU

Đối với chương trình đào tạo liên kết quốc tế

https://lh7-us.googleusercontent.com/U2_fMjNo7R-GyPQuOWu7tQ_WrHLicnYgqMdSZETVt3KPh8Chnt7nc_4hsoUSM44wnDFEm8pKv_Hlv-JitKZExkEXgpanTzlqzNiIRk4ymVfoKm79IlGvjdxDz6zC6wfi1orNF8oToJNZRSmcvUmoPuc

Xem điểm chuẩn Học viện Ngân Hàng qua các năm tại đâu?

Xét tuyển và xử lý nguyện vọng theo kế hoạch chung được quy định tại Điều 20 Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT, cụ thể như sau:

Xét tuyển và xử lý nguyện vọng theo kế hoạch chung

...

4. Sau mỗi chu kỳ xét tuyển, cơ sở đào tạo tải lên hệ thống danh sách thí sinh dự kiến đủ điều kiện trúng tuyển các ngành, chương trình đào tạo (theo các phương thức tuyển sinh). Hệ thống xử lý nguyện vọng sẽ tự động loại bỏ khỏi danh sách những nguyện vọng thấp của thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhiều nguyện vọng, trả lại danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển theo nguyện vọng cao nhất.

5. Căn cứ kết quả xử lý nguyện vọng, cơ sở đào tạo lặp lại quy trình xét tuyển ở chu kỳ sau, điều chỉnh điểm trúng tuyển cho phù hợp với chỉ tiêu trong thời hạn quy định. Ở chu kỳ cuối, cơ sở đào tạo quyết định điểm trúng tuyển vào các ngành, chương trình đào tạo (theo các phương thức tuyển sinh) và tải lên hệ thống danh sách (chính thức) thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Trên cơ sở kết quả xử lý nguyện vọng cuối cùng, cơ sở đào tạo quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển vào các ngành, chương trình đào tạo.

6. Cơ sở đào tạo công bố điểm trúng tuyển (và các điều kiện, tiêu chí phụ nếu có) vào các ngành, chương trình đào tạo theo các phương thức tuyển sinh; tổ chức cho thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển của cá nhân trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo (hoặc của nhóm cơ sở đào tạo phối hợp xét tuyển).

Theo đó, sau mỗi chu kỳ xét tuyển, Học viện Ngân Hàng có trách nhiệm công bố điểm trúng tuyển (và các điều kiện, tiêu chí phụ nếu có) vào các ngành, chương trình đào tạo theo các phương thức tuyển sinh; tổ chức cho thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển của cá nhân trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo (hoặc của nhóm cơ sở đào tạo phối hợp xét tuyển).

Như vậy, thí sinh có thể xem điểm chuẩn Học viện Ngân Hàng qua các năm tại website của Học viện Ngân hàng theo địa chỉ sau: https://hvnh.edu.vn/hvnh/vi/home.html

(có 1 đánh giá)
Phạm Thị Xuân Hương
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.047