Thư ký Tòa án là gì? Năm 2024, muốn trở thành Thư ký Tòa án cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

(có 1 đánh giá)

Muốn trở thành Thư ký Tòa án trong năm 2024 cần phải đáp ứng những điều kiện gì? Mức lương Thư ký Tòa án năm 2024 là bao nhiêu? Mong nhận được câu trả lời sớm! Đây là câu hỏi của chị C.H đến từ Thanh Hóa.

Thư ký Tòa án là gì?

Theo khoản 1 Điều 92 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 thì Thư ký Tòa án là người có trình độ cử nhân luật trở lên được Tòa án tuyển dụng, được đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án và bổ nhiệm vào ngạch Thư ký Tòa án.

Thư ký Tòa án là gì? Năm 2024, muốn trở thành Thư ký Tòa án cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

Thư ký Tòa án là gì? Năm 2024, muốn trở thành Thư ký Tòa án cần phải đáp ứng những điều kiện gì? (Hình từ Internet)

Thư ký Tòa án có các ngạch:

- Thư ký viên;

- Thư ký viên chính;

- Thư ký viên cao cấp.

Tiêu chuẩn, điều kiện và việc thi nâng ngạch Thư ký Tòa án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định.

Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án quân sự quân khu và tương đương có các ngạch trên.

Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, Tòa án quân sự khu vực có các ngạch Thư ký Tòa án gồm: Thư ký viên và Thư ký viên chính;

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm vào các ngạch Thư ký Tòa án tại Tòa án nhân dân tối cao và bổ nhiệm vào ngạch Thư ký viên cao cấp tại Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án quân sự quân khu và tương đương.

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương bổ nhiệm vào các ngạch Thư ký viên, Thư ký viên chính tại Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương.

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bổ nhiệm vào các ngạch Thư ký viên, Thư ký viên chính tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tại Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

Chánh án Tòa án Tòa án quân sự quân khu và tương đương bổ nhiệm vào các ngạch Thư ký viên, Thư ký viên chính tại Tòa án quân sự quân khu và tương đương. Tòa án quân sự khu vực.

Thư ký Tòa án có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Làm Thư ký phiên tòa, tiến hành các hoạt động tố tụng theo quy định của luật tố tụng;

- Thực hiện nhiệm vụ hành chính, tư pháp và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh án Tòa án.

Thư ký Tòa án chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chánh án Tòa án về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Muốn trở thành Thư ký Tòa án cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

(1) Điều kiện, tiêu chuẩn chung khi tuyển dụng Thư ký viên

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển vào làm việc tại Tòa án nhân dân:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lịch sử chính trị của bản thân và gia đình không vi phạm quy định của Đảng và Tòa án nhân dân tối cao (hay hệ thống TA) về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

(2) Điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí dự tuyển Thư ký viên

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

+ Có trình độ Cử nhân Luật hệ chính quy loại khá trở lên;

+ Có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) tốt nghiệp do Học viện Tòa án cấp đối với Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Tòa án, hoặc Lớp nghiệp vụ Thư ký viên, hoặc Lớp nghiệp vụ xét xử; hoặc có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) tốt nghiệp do Học viện Tư pháp cấp đối với Lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (chương trình đào tạo 3 chung).

- Về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ Bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Về trình độ tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Mức lương Thư ký Tòa án năm 2024 là bao nhiêu?

Căn cứ Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểm sát ban hành kèm theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 thì hệ số lương Thư ký Tòa án được áp dụng như sau:

Thư ký Tòa án áp dụng mức lương của công chức loại A1 có hệ số lương từ 2,34 - 4,98.

Và mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/7/2023.

Như vậy, bảng lương Thư ký Tòa án năm 2024 như sau:

Hệ số lương

Mức lương (Đơn vị: Đồng)

2,34

4.212.000

2,67

4.806.000

3,00

5.400.000

3,33

5.994.000

3,66

6.588.000

3,99

7.182.000

4,32

7.776.000

4,65

8.370.000

4,98

8.964.000

 

(có 1 đánh giá)
Nguyễn Nhật Vy
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.505