Tuyển sinh văn bằng 2 Công an năm 2022

(có 1 đánh giá)

Tôi đang quan tâm đến chính sách tuyển sinh văn bằng 2 Công an nhân dân năm 2022. Cho tôi hỏi điều kiện tuyển sinh năm nay như thế nào? Chỉ tiêu tuyển sinh ra sao cũng như cách thức, hồ sơ dự tuyển? (Nguyễn Ngọc - Sơn La)

Để có thể học văn bằng 2 Công an nhân dân năm 2022 thì các thí cần đáp ứng điều kiện theo hướng Hướng dẫn số 2915/HD-X02-P2 về việc hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân (CAND) đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành Công an năm 2022 do Cục Đào tạo, Bộ Công an ban hành ngày 12/9/2022, cụ thể:

1. Đối tượng, điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển phải là công dân Việt Nam và đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, về trình độ đào tạo:

- Tốt nghiệp đại học hình thức chính quy, do cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng, xếp hạng bằng từ loại khá trở lên (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông đại học: Liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học, đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên).

- Sinh viên năm cuối các trường đại học được đăng ký dự tuyển, đến ngày xét tuyển của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân phải có bằng tốt nghiệp đại học.

- Đối với sinh viên chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp đại học) của trường đại học để thay cho bằng đại học, khi nộp hồ sơ dự tuyển.

Lưu ý: Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; nếu văn bằng tốt nghiệp đại học đã được cấp không ghi rõ xếp loại (khá, giỏi, xuất sắc) thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp đại học theo điểm trung bình tích lũy các năm học đại học.

Thứ hai, về độ tuổi:

Người dự tuyển có tuổi đời không quá 30 tuổi (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi, kể cả các trường hợp đăng ký xét tuyển thẳng).

Thứ ba, về tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe:

- Về chiều cao:

+ Đối với nam: Chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95;

+ Đối với nữ: Chiều cao đạt từ 1m58 đến 1m80, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m56 đến 1m80;

- Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính: mét) đạt từ 18,5 đến 30;

- Nếu mắt bị khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên. Các thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn thị lực như trên không được cam kết tiêu chuẩn về mắt.

Thứ tư, về lĩnh vực đào tạo: Theo quy định tại Phụ lục 1 Hướng dẫn này.

2. Phạm vi tuyển sinh

Việc tuyển sinh đào tạo văn bằng 2 ở các trường Đại học Cảnh sát được phân vùng phạm vi tuyển sinh như sau:

- Tuyển sinh trên địa bàn cả nước gồm các trường: Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, Ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao của Học viện An ninh nhân dân.

- Tuyển sinh thí sinh có nơi thường trú ở địa bàn phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) gồm các trường: Học viện Cảnh sát nhân dân, các ngành khác của Học viện An ninh nhân dân.

- Tuyển sinh thí sinh có nơi thường trú ở địa bàn phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) gồm các trường: Trường Đại học An ninh nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

3. Phương thức tuyển sinh

Có hai phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng và Thi tuyển

3.1 Phương thức 1: Xét tuyển thẳng

- Điều kiện

Để dự tuyển theo phương thức này thí sinh cần đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên).

+ Thí sinh tốt nghiệp đại học loại khá ngành/nhóm ngành Công nghệ thông tin và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS (Academic) đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ Công an IELTS (Academic) đạt 6.0 trở lên).

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (theo khung tham chiếu về ngoại ngữ, đối chiếu với khung chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh tại phụ lục 2) còn thời hạn tính đến ngày 01/9/2022, thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển thì vẫn cho đăng ký nhưng phải hoàn thành và nộp kết quả về Công an địa phương trước ngày 01/11/2022.

- Xét tuyển:

Căn cứ chỉ tiêu được giao, số lượng hồ sơ xét tuyển do Công an địa phương nộp về, các trường CAND tổ chức xét tuyển. Trường hợp nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu được giao thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

+ Thứ nhất, xét tuyển thí sinh tốt nghiệp loại xuất sắc trước, sau đó xét tuyển thí sinh tốt nghiệp loại giỏi (hoặc loại khá đối với ngành Công nghệ thông tin).

+ Thứ hai, trong trường hợp thí sinh tốt nghiệp cùng loại xuất sắc, giỏi, khá thì ưu tiên thí sinh đạt điểm chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cao hơn theo tham chiếu quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

+ Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học cao hơn, trường hợp không cùng hệ điểm thì quy về thang điểm 4 để xét tuyển (phụ lục 3).

3.2 Phương thức 2: Thi tuyển

- Điều kiện:

Để tham gia thi tuyển, thí sinh cần đáp ứng điều kiện dự tuyển như sau:

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển nhóm ngành nghiệp vụ An ninh, nghiệp vụ Cảnh sát tại Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học An ninh nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, không quy định về lĩnh vực đào tạo, ngành đào tạo của thí sinh.

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại Học viện An ninh nhân dân, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748).

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Khoa học sự sống (742); Khoa học tự nhiên (744); Toán và thống kê (746); máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Kiến trúc và xây dựng (758).

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển đào tạo tại Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, thí sinh tốt nghiệp ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Máy tính và công nghệ thông tin (748); Công nghệ kỹ thuật (751); Kỹ thuật (752); Pháp luật (738); Khoa học sự sống (742). Ngoài ra, thí sinh đăng ký dự tuyển ngành Hậu cần CAND tại Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND được mở rộng thêm các ngành, chuyên ngành thuộc mã lĩnh vực đào tạo: Kinh doanh và quản lý (734); Kiến trúc và xây dựng (758); Sức khỏe về lĩnh vực y – dược (772); Dịch vụ xã hội (776).

Lưu ý: Thí sinh dự tuyển Phương thức 1 được phép đăng ký dự tuyển Phương thức 2 phù hợp với lĩnh vực, ngành đào tạo.

- Về môn thi:

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học An ninh nhân dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Ngành Nghiệp vụ An ninh của Học viện An ninh nhân dân sẽ thi 2 môn là Triết học Mác – Lênin (Môn 1) và Lý luận Nhà nước và pháp luật (Môn 2).

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy dự thi hai môn là Toán cao cấp (Môn 1), Hóa học đại cương hoặc Vật lý đại cương (Môn 2).

+ Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND và ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Học viện An ninh nhân dân thi 2 môn là Triết học Mác – Lênin (Môn 1) và Toán (Môn 2).

- Về hình thức thi: Tự luận.

- Thời gian làm bài: 180 phút/môn thi.

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Từng môn thi phải đạt tối thiểu từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

- Cách tính điểm:

Điểm tuyển sinh là tổng điểm của 02 môn thi cộng với điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an, được quy về thang điểm 20 làm tròn đến 02 chữ số thập phân.

Công thức tính điểm như sau:

ĐTS = M1+ M2 + ĐT x 2/3, trong đó:

+ ĐTS: Điểm tuyển sinh;

+ M1, M2: Điểm 02 môn thi (Môn 1 và Môn 2);

+ ĐT: Điểm ưu tiên.

Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng một mức điểm tuyển sinh, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự sau:

+ Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 02 môn thi làm tròn đến 02 chữ số thập phân (không tính điểm ưu tiên), lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Thứ hai, xét thí sinh có điểm Môn 1 cao hơn, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu.

+ Thứ ba, xét thí sinh có kết quả học tập ở bậc đại học quy về thang điểm 4, lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu (phụ lục 3).

4. Ngành, chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

Tuyển sinh văn bằng 2 Công an năm 2022

Tuyển sinh văn bằng 2 Công an năm 2022 (Hình từ Internet)

Lưu ý: Khi trúng tuyển, thí sinh sẽ được huấn luyện đầu khóa 04 tháng tại K02 và được đào tạo khoảng 02 năm tại trường CAND

5. Chính sách ưu tiên tuyển sinh

Điểm ưu tiên trong tuyển sinh áp dụng đối với các đối tượng sau:

- Các đối tượng ưu tiên theo quy định về đối tượng chính sách ưu tiên tại Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thí sinh có chứng chỉ tương đương IELTS (Academic) đạt từ 6.5 trở lên: được cộng 01 điểm; đạt từ 6.0 trở lên được cộng 0,5 điểm.

- Thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an được cộng 1,0 điểm. Trường hợp thí sinh có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được hưởng diện ưu tiên cao nhất.

6. Tổ chức tuyển sinh

- Sơ tuyển

+ Các thí sinh cần đăng ký sơ tuyển trực tiếp tại Công an cấp huyện nơi đăng ký thường trú.

+ Khi đi cần mang theo các giấy tờ (bản chính hoặc bản sao công chứng): Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân; Giấy khai sinh, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; Bằng tốt nghiệp đại học cùng bảng điểm; bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có).

+ Trường hợp thí sinh tại thời điểm đăng ký dự tuyển chưa thi tốt nghiệp đại học hoặc chưa thi chứng ngoại ngữ quốc tế thì cho viết cam kết hoàn thiện, bổ sung hồ sơ về văn bằng, chứng chỉ.

- Thời gian, địa điểm thi tuyển

Sau khi sơ tuyển tại nơi thường trú, thí sinh tham gia thi tuyển tại trường nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thời gian thi tuyển là ngày 27/11/2022.

7. Lệ phí tuyển sinh

- Phí phục vụ công tác sơ tuyển (ngoài lệ phí khám sức khỏe): 100.000 đồng.

- Phí chụp ảnh người dự tuyển: Thu theo thời giá tại địa phương.

- Phí, lệ phí dự tuyển: Thực hiện trên cơ sở quy định hiện hành của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Bộ Công an.

(có 1 đánh giá)
Ngọc Hằng
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.461