Các điều kiện để nộp đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự

Khi muốn tự nguyện nhập ngũ công dân phải đáp ứng các yếu tố cần thiết thực hiện nghĩa vụ quân sự thì ban chỉ huy quân sự mới xem xét và phê duyệt. Dưới đây là các điều kiện cần chú ý cho công dân có nguyện vọng nộp đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự.

Điều kiện tự nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự được quy định tại điều 4 Thông tư số 148/2018/TT-BQP cụ thể:

Thứ nhất, về tuổi đời:

Tuổi đời công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Đối với công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Nghĩa vụ quân sự

Thứ hai, về tiêu chuẩn chính trị:

Công dân có tiêu chuẩn về chính trị theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị trong tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội. Riêng đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật và lực lượng vệ binh, kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng về cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội.

Thứ ba, về tiêu chuẩn sức khoẻ:

Công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng về tiêu chuẩn sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự., thực hiện tuyển chọn bảo đảm các tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Sẽ không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt nhưu: Cận thị 1,5 điop trở lên, viễn thị các mức độ; nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS.

Thứ tư, về tiêu chuẩn văn hóa:

Công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao đến thấp.

Riêng đối với những địa phương khó khăn, không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

Đối với các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển từ 20% đến 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Về hồ sơ và trình tự thủ tục đăng ký tự nguyện nhập ngũ đã được quy định cụ thể tại Nghị định 13/2016/NĐ-CP.

Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.788