Các tổ chức, đơn vị nào được tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ?

Trong lúc khó khăn vì thiên tai, việc các KOLs, các mạnh thường quân đứng ra kêu gọi từ thiện sau đó đi cứu trợ đồng bào vùng lũ là hết sức khẩn thiết. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành có những quy định đặc thù trong việc tiếp nhận và phân phối hàng hóa cứu trợ từ cộng đồng.

Hoạt động tiếp nhận và phân phát cứu trợ hiện nay được quy định tại Nghị định 64/2008/NĐ-CP. Theo đó, Nghị định này quy định về tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trong và ngoài nước, khắc phục hậu quả do hỏa hoạn; sự cố nghiêm trọng; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 64/2008/NĐ-CP thì các tổ chức, đơn vị được tiếp nhận, phân phối tiền, hang cứu trợ bao gồm:

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội chữ thập đỏ Việt Nam; cơ quan thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các cấp ở địa phương.

- Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện quy định tại Nghị định 148/2007/NĐ-CP.

- Các tổ chức, đơn vị ở Trung ương được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho phép; các tổ chức, đơn vị ở địa phương được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện cho phép.

Ngoài ra, tại Điều 5 Nghị định này cũng nhấn mạnh: Ngoài các tổ chức, đơn vị nêu trên, không một tổ chức, đơn vị, cá nhân nào được quyền tổ chức tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ.

Như vậy, có thể thấy viêc các cá nhân, mạnh thường quân đứng ra kêu gọi, quyên góp tiền, hàng và đích thân đi phân phối tiền, hàng cứu trợ là vi phạm với điều cấm của Nghị định này.

Trương Nguyễn Thạch
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
3.163