Chính sách mới có hiệu lực  từ tháng 03/2022

(có 1 đánh giá)

Một trong những chính sách mới nổi bật tháng 03/2022 là quy định mới của Chính phủ, chuẩn nghèo ở thành thị được tính có mức thu nhập dưới 2 triệu đồng/người mỗi tháng và ở nông thôn là dưới 1,5 triệu đồng.

Tăng 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH

Có hiệu lực từ 15/3, Thông tư 37 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp hàng tháng.

Theo đó, từ ngày 1/1, mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng tăng 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng của tháng 12/2021.

Những người được điều chỉnh gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. Ngoài ra còn có cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng và người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

Cán bộ xã già yếu, đã nghỉ việc được tăng tiền trợ cấp

Cũng có hiệu lực từ 15/3, Thông tư 2 của Bộ Nội vụ thay thế Thông tư 09, quy định về mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc.

Theo đó, mức trợ cấp được điều chỉnh tăng từ 2.116.000 đồng/tháng lên 2.473.000 đồng đối với cán bộ nguyên là bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND xã.

Mức trợ cấp dành cho cán bộ nguyên là phó bí thư, phó chủ tịch, thường trực Đảng ủy, ủy viên thư ký UBND, thư ký HĐND xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã… tăng từ 2.048.000 đồng/tháng lên 2.400.000 đồng.

Những cán bộ có chức danh khác tăng từ 1.896.000 đồng/tháng lên 2.237.000 đồng.

Thu nhập dưới 2 triệu/tháng ở thành phố là hộ nghèo

Đây là nội dung tại Nghị định 07 của Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều, thay thế Quyết định 59/2015. Nghị định có hiệu lực từ 15/3.

Từ thời điểm này, chuẩn nghèo sẽ điều chỉnh tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

Về thu nhập, chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn được tính có mức thu nhập 1,5 triệu đồng/người mỗi tháng và ở thành thị là 2 triệu đồng.

Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản được quy định trên 6 dịch vụ gồm: Việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin.

Theo Nghị định 07, chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Ở khu vực thành thị, hộ nghèo là hộ gia đình có thu nhập bình quân người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Cách tính tiền lương làm căn cứ bồi thường tai nạn lao động

Thông tư 28 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 1/3.

Quy định của Thông tư nêu rõ tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tai nạn lao động và tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc điều trị, phục hồi chức năng, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi xảy ra tai nạn lao động hoặc trước khi bị bệnh nghề nghiệp.

Nếu thời gian làm việc, học nghề, tập nghề, thử việc, tập sự không đủ 6 tháng thì tiền lương làm căn cứ thực hiện bồi thường, trợ cấp là tiền lương được tính bình quân của các tháng trước liền kề thời điểm xảy ra tai nạn lao động hoặc thời điểm xác định bị bệnh nghề nghiệp.

Điểm mới về hình thức sử dụng đất để xây dựng nhà ở thương mại

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất. Luật có hiệu lực thi hành từ 1/3, trong đó quy định điểm mới trong hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Theo đó, quyền sử dụng đất hợp pháp để xây dựng nhà ở thương mại sẽ được cho phép nếu phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư có trách nhiệm chuyển mục đích sử dụng đất với dự án có yêu cầu và thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Hình thức thứ hai là được Nhà nước giao đất để xây dựng nhà ở cho thuê, cho thuê mua, để bán. Ba là được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng nhà ở cho thuê và bốn là nhận chuyển quyền sử dụng đất ở để xây dựng nhà ở thương mại.

Điều kiện mới về kinh doanh bất động sản

Nghị định 02 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 1/3.

Nghị định nêu rõ tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, có ngành nghề kinh doanh bất động sản. So với quy định hiện hành, nghị định mới đã bỏ yêu cầu vốn pháp định 20 tỷ đồng.

Quy định mới cũng yêu cầu doanh nghiệp phải công khai trên trang thông tin điện tử, tại sàn giao dịch bất động sản các thông tin về doanh nghiệp (tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc, tên người đại diện theo pháp luật), thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, thông tin về việc thế chấp nhà, công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh (nếu có), thông tin về số lượng, loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh…

Nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha, không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên.

Các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ với nhà, đất

Theo Nghị định 10 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ, có 19 trường hợp nhà, đất được miễn lệ phí trước bạ. Trong đó có nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng của những người thân trong gia đình, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nhà, đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê theo hình thức trả tiền thuê đất một lần và sử dụng vào mục đích công cộng; thăm dò, khai thác khoáng sản; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng… cũng là trường hợp được miễn lệ phí trước bạ.

Ngoài ra, quy định miễn lệ phí trước bạ còn được áp dụng với nhà, đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được Nhà nước công nhận hoặc được phép hoạt động; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa hay nhà, đất, tài sản đặc biệt, chuyên dùng, phục vụ quốc phòng, an ninh; nhà, đất thuộc tài sản công dùng làm trụ sở cơ quan của cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân...

(có 1 đánh giá)
Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.702