Đấu giá viên làm những việc gì?

(có 4 đánh giá)

Đấu giá viên là người làm việc tại các Tổ chức bán đấu giá tài sản, trực tiếp điều hành và thực hiện cuộc bán đấu giá theo đúng thủ tục, trình tự do pháp luật quy định. Vậy công việc chính của một Đấu giá viên là gì? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc làm của ngành nghề này.

>Đấu giá viên là gì?

Tiêu chuẩn và quy trình để trở thành một đấu giá viên

Cũng giống như các ngành nghề đào tạo luật khác. Phải trải qua lớp đào tạo nghề đấu giá, tập sự hành nghề đấu giá cũng như là được cấp chứng chỉ hành nghề. Đấu giá viên được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính Phủ, tổng thời gian dự kiến để trở thành Đấu giá viên khoảng 01 năm (06 tháng học lớp đào tạo; 06 tháng thực tập). Tất cả quá trình để trở thành một Đấu giá viên được quy định rõ trong Luật đấu giá tài sản 2016.

Đấu giá viên làm những việc gì?

Hình từ Internet

Công việc chính

Công việc cụ thể của đấu giá viên tại một phiên bán đấu giá tài sản gồm:

- Giới thiệu bản thân, người giúp việc; thông báo nội quy của cuộc bán đấu giá tài sản;

- Công bố danh sách người đăng ký mua tài sản bán đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá tài sản;

- Giới thiệu từng tài sản bán đấu giá; nhắc lại giá khởi điểm; thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá (nếu có); trả lời các câu hỏi của  người tham gia đấu giá;

- Yêu cầu người tham gia đấu giá tài sản trả giá. Sau mỗi lần người tham gia đấu giá tài sản trả giá, đấu giá viên thông báo công khai về giá đã trả cho những người tham gia đấu giá tài sản;

- Nếu sau ba lần đấu giá viên nhắc lại giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên công bố người mua được tài sản bán đấu giá.

- Sau khi đấu giá viên công bố, người mua được tài sản bán đấu giá được coi là đã chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá.

Có thể nói đấu giá viên giữ vai trò vị trí trung tâm, vai trò nòng cốt trong hoạt động bán đấu giá. Mọi cuộc bán đấu giá đều phải do đấu giá viên điều hành và đấu giá viên là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về cuộc bán đấu giá. Vì vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đấu giá viên cần có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết phục vụ cho công việc.

 
(có 4 đánh giá)
Quỳnh Ny
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
5.801 
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Đấu giá viên hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Đấu giá viên
Click vào đây để xem danh sách Việc làm Đấu giá viên hoặc nhận thông báo thường xuyên về Việc làm Đấu giá viên