Mất dấu vân tay có làm được Căn cước công dân không? Trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo các bước như thế nào?

(có 1 đánh giá)

Cho tôi hỏi, người mất dấu vân tay có làm được Căn cước công dân không? Công dân có thể đến đâu để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân? Trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo các bước như thế nào? (Hồng Phước – Vĩnh Long)

Mất dấu vân tay có làm được Căn cước công dân không?

Theo quy định Điều 5 Luật Căn cước công dân 2014 có quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân đó là công dân có quyền được cấp căn cước công dân và công dân cũng có nghĩa vụ là phải làm thủ tục cấp căn cước công dân theo quy định của Luật này.

Được cấp căn cước công dân là quyền của công dân, cho nên công dân dù có bị mất dấu vân tay đi nữa thì cũng không bị mất quyền được làm căn cước công dân.

Cũng theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 60/2021/TT-BCA quy định thu nhận thông tin công dân, trong đó có hướng dẫn về trường hợp không thu nhận đủ vân tay như sau:

Thu nhận thông tin công dân

Sau khi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, cán bộ thu nhận thông tin công dân thực hiện như sau:

...

3. Thu nhận vân tay của công dân theo các bước như sau:

Thu nhận vân tay phẳng của 4 ngón chụm bàn tay phải (ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út);

Thu nhận vân tay phẳng của 4 ngón chụm bàn tay trái (ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út);

Thu nhận vân tay phẳng của 2 ngón cái chụm;

Thu nhận vân tay lăn 10 ngón theo thứ tự: Ngón cái phải, ngón trỏ phải, ngón giữa phải, ngón áp út phải, ngón út phải, ngón cái trái, ngón trỏ trái, ngón giữa trái, ngón áp út trái, ngón út trái.

Trường hợp không thu nhận được đủ 10 vân tay của công dân thì mô tả và nhập thông tin về tình trạng vân tay không thu nhận được.

...”

Theo quy định trên, trường hợp không thu nhận được đủ 10 vân tay của công dân thì mô tả và nhập thông tin về tình trạng vân tay không thu nhận được.

Như vậy, trong trường hợp công dân bị mất dấu vân tay, không lấy được đủ 10 dấu vân tay thì được mô tả và nhập thông tin về tình trạng vân tay không thu nhận được của mình khi làm thủ tục cấp căn cước công dân.

Mất dấu vân tay vẫn làm được căn cước công dân? (Hình từ internet)

Công dân có thể đến đâu để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân?

Theo quy định tại Điều 26 Luật Căn cước công dân 2014 quy định về nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:

Nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân

Công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:

1. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;

2. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

3. Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;

4. Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.”

Theo quy định trên, công dân có thể lựa chọn một trong các nơi được quy định cụ thể trên để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân theo các bước như thế nào?

Căn cứ theo Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Theo đó, trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:

Bước 1. Công dân đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân nơi công dân thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ Căn cước công dân.

Bước 2. Cán bộ Công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân thu nhận thông tin công dân:

- Tìm kiếm thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhân dạng;

- Thu nhận vân tay;

- Chụp ảnh chân dung;

- In phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân, Phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có) cho công dân kiểm tra, ký và ghi rõ họ tên;

- Thu lệ phí theo quy định;

- Cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

Bước 3. Thu lại Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân đang sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục chuyển từ Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước công dân, đổi thẻ Căn cước công dân.

Bước 4. Tra cứu tàng thư căn cước công dân để xác minh thông tin công dân (nếu có).

Bước 5. Xử lý, phê duyệt hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Bước 6. Trả thẻ Căn cước công dân và kết quả giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Trường hợp công dân đăng ký trả thẻ Căn cước công dân đến địa chỉ theo yêu cầu thì cơ quan Công an lập danh sách, phối hợp với đơn vị thực hiện dịch vụ chuyển phát để thực hiện và công dân phải trả phí theo quy định.

Xem thêm: Những điều người dân cần biết về công cước công dân được gắn chip

(có 1 đánh giá)
Mai Hoàng Trúc Linh
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.211