Thí sinh tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư bị nghiêm cấm thực hiện những hành vi nào?

(có 1 đánh giá)

Cho tôi hỏi về nội dung kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư bao gồm những nội dung nào? Ngoài ra, những hành vi nào bị nghiêm cấm đối với thí sinh tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư? (Tú Duy - Long Thành)

Những hành vi nào bị nghiêm cấm đối với thí sinh tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư?

Căn cứ khoản 3 Điều 23 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định về trách nhiệm của thí sinh tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư như sau:

“Trách nhiệm của thí sinh tham dự kiểm tra

...

3. Thí sinh không được thực hiện các hành vi sau đây:

a) Mang vào phòng kiểm tra điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính điện tử có thẻ nhớ và soạn thảo được văn bản hoặc các phương tiện thu phát khác, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa thông tin có thể sử dụng để làm bài kiểm tra; vũ khí, các hoá chất độc hại, các chất gây cháy, nổ, bia, rượu và các tài liệu, vật dụng khác ngoài các tài liệu, vật dụng quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Hút thuốc trong phòng kiểm tra;

c) Ngồi không đúng số báo danh;

d) Trao đổi trong phòng kiểm tra;

đ) Quay cóp bài kiểm tra hoặc trao đổi giấy nháp, giấy kiểm tra;

e) Sử dụng tài liệu, vật dụng bị cấm trong phòng kiểm tra;

g) Có hành vi cố ý gây rối trật tự, gây mất an toàn trong phòng kiểm tra;

h) Có các hành vi khác vi phạm nghiêm trọng quyết định, nội quy, quy chế kiểm tra và các quy định có liên quan của Thông tư này.”

Theo đó, những hành vi sau đây bị nghiêm cấm đối với thí sinh tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư:

- Mang vào phòng kiểm tra điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính điện tử có thẻ nhớ và soạn thảo được văn bản hoặc các phương tiện thu phát khác, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa thông tin có thể sử dụng để làm bài kiểm tra; vũ khí, các hoá chất độc hại, các chất gây cháy, nổ, bia, rượu và các tài liệu, vật dụng khác ngoài các tài liệu, vật dụng quy định tại khoản 2 Điều này;

- Hút thuốc trong phòng kiểm tra;

- Ngồi không đúng số báo danh;

- Trao đổi trong phòng kiểm tra;

- Quay cóp bài kiểm tra hoặc trao đổi giấy nháp, giấy kiểm tra;

- Sử dụng tài liệu, vật dụng bị cấm trong phòng kiểm tra;

- Có hành vi cố ý gây rối trật tự, gây mất an toàn trong phòng kiểm tra;

- Có các hành vi khác vi phạm nghiêm trọng quyết định, nội quy, quy chế kiểm tra và các quy định có liên quan của Thông tư này.

Hành vi bị nghiêm cấm khi tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư? (Hình từ internet)

Thí sinh có trách nhiệm gì khi tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư?

Căn cứ khoản 1 Điều 23 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định thí sinh tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư có trách nhiệm như sau:

- Có mặt đúng giờ quy định và xuất trình giấy tờ chứng minh về nhân thân trước khi vào phòng kiểm tra;

- Ngồi đúng số báo danh, giữ trật tự trong phòng kiểm tra;

- Kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in khi nhận đề kiểm tra; nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ phải báo cáo ngay với giám thị trong phòng kiểm tra, chậm nhất 10 phút tính từ thời điểm phát đề kiểm tra;

- Chỉ được sử dụng loại giấy kiểm tra được phát, ghi đầy đủ các mục quy định trong giấy kiểm tra, chỉ được dùng một loại mực có màu xanh hoặc màu đen, không được dùng các loại mực màu khác, mực nhũ, mực phản quang, bút chì, bút xóa, bút dạ và các ký hiệu trong bài kiểm tra;

- Chỉ được viết thống nhất một kiểu chữ trong bài kiểm tra;

- Ngừng làm bài ngay khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài;

- Chỉ được ra khỏi phòng kiểm tra trong trường hợp cần thiết khi được phép của giám thị và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát; việc ra khỏi phòng kiểm tra, khu vực kiểm tra của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của công an cho tới khi hết giờ làm bài của buổi kiểm tra và do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định;

- Chấp hành nội quy, quy chế kiểm tra.

Nội dung kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư bao gồm những nội dung nào?

Theo khoản 1 Điều 17 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định cụ thể:

“Nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư

1. Nội dung kiểm tra bao gồm:

a) Kỹ năng tham gia tố tụng;

b) Kỹ năng tư vấn pháp luật;

c) Kỹ năng đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác;

d) Pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam;

đ) Kỹ năng khác theo quy định tại Điều 6 của Thông tư này.”

Như vậy, nội dung kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư bao gồm:

- Kỹ năng tham gia tố tụng;

- Kỹ năng tư vấn pháp luật;

- Kỹ năng đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác;

- Pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam;

- Kỹ năng khác theo quy định tại Điều 6 Thông tư 10/2021/TT-BTP quy định như sau:

+ Pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

+ Kỹ năng nghiên cứu, thu thập tài liệu và đề xuất hướng giải quyết hồ sơ vụ việc.

+ Kỹ năng tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

+ Kỹ năng tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.

+ Kỹ năng tư vấn pháp luật.

+ Kỹ năng đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

+ Kỹ năng thực hiện dịch vụ pháp lý khác.

(có 1 đánh giá)
Nguyễn Anh Hương Thảo
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.156