Thực tập sinh làm việc tại doanh nghiệp có được trả lương không theo quy định?

(có 2 đánh giá)

Doanh nghiệp có bắt buộc phải ký hợp đồng thực tập với thực tập sinh không? Thực tập sinh có được trả lương khi làm việc tại doanh nghiệp không? Câu hỏi đến từ anh L. ở Bình Dương.

Thực tập sinh là gì?

Hiện nay pháp luật Lao động hay Giáo dục đều không có quy định cụ thể về khái niệm của thực tập sinh.

Tuy nhiên có thể hiểu thực tập sinh là người tham gia làm việc thực tế tại các doanh nghiệp để học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm về ngành nghề mà mình đã được đào tạo tại trường lớp.

Thực tập sinh thường là vị trí dành cho những bạn sinh viên mới tốt nghiệp hoặc những bạn đang là sinh viên năm cuối. Công việc chính ở vị trí này là sẽ hỗ trợ công việc khác nhau cho công ty tùy vào từng vị trí và theo sự hướng dẫn của doanh nghiệp.

Thực tập sinh làm việc tại doanh nghiệp có được trả lương không theo quy định?

Thực tập sinh làm việc tại doanh nghiệp có được trả lương không theo quy định? (Hình từ Internet)

Doanh nghiệp có bắt buộc phải ký hợp đồng thực tập với thực tập sinh không?

Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về hợp đồng thực tập cho thực tập sinh.

Theo Điều 93 Luật Giáo dục 2019 quy định:

Trách nhiệm của xã hội

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm sau đây:

a) Hỗ trợ, hợp tác với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện cho nhà giáo và người học tham quan, hoạt động trải nghiệm, thực tập, nghiên cứu khoa học;

b) Tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, ngăn chặn hoạt động có ảnh hưởng xấu đến người học;

c) Tạo điều kiện để công dân trong độ tuổi quy định thực hiện nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục, hoàn thành giáo dục bắt buộc để người học được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh;

d) Hỗ trợ các nguồn lực cho phát triển sự nghiệp giáo dục theo khả năng của mình.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm động viên toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với nhà trường giáo dục, vận động thanh niên, thiếu niên và nhi đồng gương mẫu trong học tập, rèn luyện và tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục.”

Theo đó, đối với doanh nghiệp việc tiếp nhận thực tập là một hình thức hỗ trợ các sinh viên thực hành các kiến thức đã được học từ trường và có thể sẽ trở thành nguồn nhân sự tương lai cho doanh nghiệp.

Do đó, tùy vào quy định của mỗi doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể ký hợp đồng thực tập đối với thực tập sinh.

Pháp luật không có bất kỳ ràng buộc việc doanh nghiệp phải ký hợp đồng thực tập đối với thực tập sinh.

Thực tập sinh có được trả lương khi làm việc tại doanh nghiệp không?

Theo pháp luật hiện hành, hiện nay vẫn chưa có quy định nào bắt buộc doanh nghiệp phải trả lương cho thực tập sinh trong thời gian họ thực tập tại doanh nghiệp.

Căn cứ tại khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tiền lương như sau:

Tiền lương

1. Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

…”

Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 3 Bộ luật Lao động 2019 quy định: “Người lao động là người làm việc cho người sử dụng lao động theo thỏa thuận, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động.”

Theo đó, tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc và thực tập sinh ở các doanh nghiệp không được xem là người lao động, việc thực tập sinh có được trả lương hay không thì tùy thỏa thuận.

Doanh nghiệp và thực tập sinh có thể ký kết một thỏa thuận thực tập quy định rõ quyền và trách nhiệm của các bên trong thời gian thực tập. Nội dung của thỏa thuận có thể quy định như: tiền lương, thời gian thực tập, công việc thực tập, các khoản trợ cấp (trợ cấp ăn, ở, đi lại).

Như vậy, việc thực tập sinh có được trả lương hay không là tùy vào chính sách của từng công ty, thực tập sinh nên trao đổi trước khi tiến hành thực tập.

(có 2 đánh giá)
Nguyễn Anh Hương Thảo
Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@nhanlucnganhluat.vn.
2.659